Научный доклад ID 1907 : 2020/1
ЗАДАЧИ ПРИ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ МАШИНИ И ПРОЦЕСИ В ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛИ

Нина Цветанова Петрова

Поради непрекъснатото нарастване на количеството на транспортираните товари, което да може да задоволи нуждите на международните пазари и увеличаването на процесите за манипулирането им, ние разглеждаме конкретно интермодалните терминали. В статията са изяснени основни понятия и са класифицирани видовете транспортни единици участващи в превоза на интермодалните единици (ИТЕ), методите на претоварване на ИТЕ, видовете ИТЕ, технологични процеси при манипулации на ИТЕ, средствата използвани за механизация на терминалите, както и са описани методи за оптимизация. Тъй като в дисертационния труд ще бъде конкретно разглеждана темата за оптимизиране на товарно – разтоварни машини и процеси в интермодалните терминали са представени конкретно два метода: оптимизация на маршрутите на контейнерните кранове и оптимизация на последователността на сменяване на товарохватните приспособления и обхождане на транспортните средства от товарно- разтоварни машини. Тези оптимизационни задачи представляват съвкупност от подзадачи, които ние в последствие разглеждаме за да можем да достигнем до задоволителни със своята точност резултати.След като бъдат разгледани задачите се определя и целта – оптимизиране на товарно- разтоварните машини и процеси в кокретен интермодален терминал, наложено от голямото разнообразие на машини и процеси неефикасно функциониращи в транспортно –манипулационната система.


интермодални терминали товарно- разтоварни машини оптмизацияintermodal terminals loading and unloading machines optimizationНина Цветанова Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bareto M (MTF),Strelou H. (Evrostat)“ Glosar za transportna statistika“ (Dokument, izgotven ot rabotna grupa po transportna statistika na sekretariatite na Evrostat, MTF, IKE na OON) https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_f...
( [1] Барето М (МТФ),Стрелоу Х. (Евростат)“ Глосар за транспортна статистика“ (Документ, изготвен от работна група по транспортна статистика на секретариатите на Евростат, МТФ, ИКЕ на ООН) https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_f... )

[2] Petrov D. P., Kircheva E. S., Tehnika i tehnologiya na tovarno-raztovarni protsesi, VTU „T. Kableshkov“, 2001,
( [2] Петров Д. П., Кирчева Е. С., Техника и технология на товарно-разтоварни процеси, ВТУ „Т. Каблешков“, 2001, )

[3] Petkov B., Petkova G., Avtomatizatsiya na protsesite za zavaryavane i navaryavane s izpolzvane na programiruemi moduli, „Mehanika, transport, komunikatsii“ – n.sp., br.2, 2017,
( [3] Петков Б., Петкова Г., Автоматизация на процесите за заваряване и наваряване с използване на програмируеми модули, „Механика, транспорт, комуникации“ – н.сп., бр.2, 2017, )

[4] Petrov D. P., Stoyadinov S., Optimizatsiya na tovaro-raztovarni i skladovi protsesi, VVTU „T. Kableshkov”, 1993,
( [4] Петров Д. П., Стоядинов С., Оптимизация на товаро-разтоварни и складови процеси, ВВТУ „Т. Каблешков”, 1993, )

[5] Petkov B., Krastanova B., About the automated storage systems for pallets, Int. Conference on Technology, Engineering and Science, Antalya, Turkey, 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie