Научный доклад ID 1902 : 2019/2
ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА ГРАДСКА СРЕДА И НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЛИЦА С ОГРАНИЧЕНА МОБИЛНОСТ

Джумбер Чоговадзе, Теймураз Кочадзе, Иракли Кочадзе

Повечето от хората се нуждаят от среда без препятствия (възрастни хора и хора с увреждания). Принципите за осигуряване на градска среда без препятствия са следните: осигуряване на свобода на движение на хора с увреждания от всички категории в града или друго населено място, както без използване на транспортни средства, така и с използване на личните специализирани превозни средства в градския транспорт.

Въз основа на анкетните проучвания, в доклада се определя нивото на потребностите на хората с увреждания от транспортни услуги. Социологическите проучвания показват, че от общия брой на анкетираните 83,7% от придвижванията на хората с увреждания представляват пътувания с градски автобуси. Определени са притегателните центрове при потреблението на транспортната услуга на лицата с ограничена мобилност, както и техните дестинации на пътуване.


пътнически транспорт; инспекция; въпросници; пешеходна инфраструктура; лица с ограничена мобилност.passenger transport; inspection; questionnaires; pedestrian infrastructure; persons with restricted mobility.Джумбер Чоговадзе Теймураз Кочадзе Иракли Кочадзе

BIBLIOGRAPHY

[1] Steinfeld E. «The Concept of Universal Design», Adaptive Environments Laboratory, State University of New York at Buffalo, USA.

[2] Statistics Canada. A Portrait of Seniors in Canada: Selected Highlights. http//www.statcan.ca

[3] Safronov K.E. A barrier-free urban environment. Textbook, 2nd edition, Omsk, 2011.

[4] Naberushkina E.K. Accessibility of the urban environment to disabled people. // Sociological studies. - 2010. – No. 9. – pp. 58-64.

[5] Shatalov, E.V. The study of transport needs with limited mobility using questionnaires

[Text] / E.V. Shatalov, V.A. Zelikov // Herald of the Voronezh Institute of the Russian Interior Ministry. – 2015. – №2 – S. 239 – 244.

[6] Kremenets, Y.А. Technical means of traffic management

[Text]: optional. M-tion of Education and Science Ros. Federation as a textbook. for students / Y.A Kremenets, M.P Pechersk, M.B Afanasiev. – M.: Akademkniga, 2005. – 279 p.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie