Научный доклад ID 1893 : 2019/3
СРАВНЕНИЕ ПО ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА АКТИВНИ ФИЛТРИ С РАЗЛИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ

Христина Спиридонова

Активните филтри намират широко приложение в редица области - радиотехника, автоматика, измервателна техника и др. Сред предимствата им са по-малки размери и възможност да се съчетава филтрацията с усилване на сигнала.

Чувствителността на филтрите към измененията на параметрите на елементите им е от особено значение за стабилността на техните характеристики. Обикновено активните филтри са по-чувствителни в сравнение с техните пасивни прототипи. Затова една от основните цели при проектирането им е минимизиране на чувствителността.

От практическа гледна точка интерес представлява сравнението на различни реализации на активни филтри по чувствителност. Сравнителният анализ на резултатите определя метода на реализация, който най-точно отговаря на изискванията към характеристиките на филтъра за дадения случай и е важен етап от проектирането на филтъра. Поради липса на универсален критерий обаче, тази задача няма решение в общ вид, а се решава в зависимост от конкретните условия и изисквания към филтъра.

В настоящата работа е направено сравнение по чувствителност на активни филтри с различни реализации. За целта са използвани коефициентите на апроксимация, като са сравнени чувствителностите на филтри от първи и втори ред. Получени и анализирани са резултати за влиянието на параметрите на елементите върху чувствителността на филтъра.Получените резултати могат да се използват при проектиране на активни филтри.


активни филтри чувствителност предавателна функция коефициент на апроксимацияactive filters sensitivity transmit function coefficient of approximationХристина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Geher K. Teoriya chuvstvitelnosti i dopuskov elektronnyh tsepey. M.: Sov. radio, 1993.
( [1] Гехер К. Теория чувствительности и допусков электронных цепей. М.: Сов. радио, 1993. )

[2] Prasad S.C., Singh R.P. Group delay sensitivity-its estimation and application. The Radio and Electronic Engineer, 2005

[3] Trifonov I.I. Raschet elektronnyh tsepey s zadannymi chastotnymi harakteristikami. - M.: Radio i svyaz, 1988.
( [3] Трифонов И.И. Расчет электронных цепей с заданными частотными характеристиками. - М.: Радио и связь, 1988. )

[4] Cherneva G. Optimalna filtratsiya na signal, predavan v kanal sas sluchayni parametri. Nauchen seminar Komunikatsii, elektroenergetika i informatika v transporta 2016, sp. «Mehanika, transport, komunikatsii», ISSN 1312-3823, tom 14, br.3/2 2016, str. HІ 87- HІ 95
( [4] Чернева Г. Оптимална филтрация на сигнал, предаван в канал със случайни параметри. Научен семинар Комуникации, електроенергетика и информатика в транспорта 2016, сп. «Механика, транспорт, комуникации», ISSN 1312-3823, том 14, бр.3/2 2016, стр. ХІ 87- ХІ 95 )

[5] Cherneva G., Andonov A. Theoretical and probability Analysis of Frequency Selective Circuits, Journal Advances in Electrical and Electronic Engineering, Journal of the University of Zilina. ISSN 1336-1376, № 3/2008 p.437-439

[6] Cherneva G., A. Andonov. Chuvstvitelnost i dinamichna optimizatsiya na chestotno-selektivni elektricheski verigi, sp. „Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312-3823,1/2008 , str. 7.1-7.4
( [6] Чернева Г., А. Андонов. Чувствителност и динамична оптимизация на честотно-селективни електрически вериги, сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823,1/2008 , стр. 7.1-7.4 )

[7] Cherneva G., A. Andonov. Otsenka na parametrichnata chuvstvitelnost na chestotno-selektivni elektricheski verigi chrez energiynite harakteristiki na elementite im, sp. ”Mehanika, transport, komunikatsii”, ISSN 1312-3823, 2/2008 , str.7.1-7.5
( [7] Чернева Г., А. Андонов. Оценка на параметричната чувствителност на честотно-селективни електрически вериги чрез енергийните характеристики на елементите им, сп. ”Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, 2/2008 , стр.7.1-7.5 )

[8] Cherneva G., A. Andonov. Invariantni preobrazuvaniya i chuvstvitelnost na elektricheski verigi. ІV Scientific Conference with International Participation SENS 2008, Bulgarian Academy of Sciences, 4-6.06.2008., str.81-84
( [8] Чернева Г., А. Андонов. Инвариантни преобразувания и чувствителност на електрически вериги. ІV Scientific Conference with International Participation SENS 2008, Bulgarian Academy of Sciences, 4-6.06.2008., стр.81-84 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie