Научный доклад ID 1892 : 2019/3
MОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА МЕХАТРОНЕН МОДУЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА НА ДВИГАТЕЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Галина Чернева, Антон Антонов

Мехатронните модули във вид на информационно-сензорни, изпълнителни и управляващи устройства са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство. Чрез тях се съчетават механични, електронни и компютърни структури и се създават машини от ново поколение.

В настоящата работа е моделирана и симулирана в среда на Simulink/Matlab едноконтурна система за регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток. За прототип в предложения модел е използван малоинерционен постояннотоков двигател с независимо възбуждане, който намира широко приложение в различни робототехнически комплекси, електрическите транспортни средства и др.

Управлението на двигателя се реализира чрез силов регулатор, изпълнен като реверсивен широчинно-импулсен преобразувател. За управление на преобразувателя е избран регулатор с пропорционално-интегрален закон за регулиране (ПИ регулатор).

По каталожните данни на двигателя са изчислени всички параметри на симулационните модули. Определени са и коефициентите на усилване на пропорционалната и интегралната части на ПИ регулатора.

Чрез симулация на модела са получени графики на изменението на тока и скоростта на двигателя при подаване на натоварване на вала му в различни моменти от времето.Предложеният симулационен модел на мехатронния модул за регулиране на скоростта на постояннотоковия двигател с независимо възбуждане може да се използва както за обучение по различни дисциплини в областта на електротехниката и електрониката, така и за изследователски цели.


постояннотоков двигател с независимо възбуждане Matlab Simulink предавателна функция.independent excitation dc motor Matlab Simulink transfer function.Галина Чернева Антон Антонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Isaev Ya., G. Pavlov, L. Sekulov. Proektirane i razrabotvane na laboratoren stend na impulsen regulator za upravlenie na mikrodvigatelni tyagovi elektrozadvizhvaniya. Sp. „Mehanika, transport, komunikatsii” t.4, br.1, 2015g., str. H-12-H-19
( [1] Исаев Я., Г. Павлов, Л. Секулов. Проектиране и разработване на лабораторен стенд на импулсен регулатор за управление на микродвигателни тягови електрозадвижвания. Сп. „Механика, транспорт, комуникации” т.4, бр.1, 2015г., стр. Х-12-Х-19 )

[2] Krishnan R., Electric Motor Drives, Modeling, Analysis and Control, Pearson Ed., 2003.

[3] Lichev R. Proektirane na poluprovodnikovi elektrozadvizhvaniya, Sofiya, 2005g
( [3] Личев Р. Проектиране на полупроводникови електрозадвижвания, София, 2005г )

[4] www.dynamo-bg.com

[5] Angelov A. D. Dimitrov. Elektricheski mashini. Chast1. Tehnika, 1976g.
( [5] Ангелов А. Д. Димитров. Електрически машини. Част1. Техника, 1976г. )

[6] Ivanov S. Elektronni regulatori. Sofiya, 2008.
( [6] Иванов С. Електронни регулатори. София, 2008. )

[7] Dimitrov V., Razrabotvane na laboratorna sistema za izpitvane na elektrodvigateli, nauchno spisanie “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 13, broy 3/3, 2015, statiya № 1246
( [7] Димитров В., Разработване на лабораторна система за изпитване на електродвигатели, научно списание “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 13, брой 3/3, 2015, статия № 1246 )

[8] Dimitrov V., P. Kostadinov, M. Zlatkov, Control system for laboratory DC electrical drive with pulse-width regulation, International Scientific Conference “UNITECH 2018”, Gabrovo, 16-17.11.2018, Proceedings, ISSN 1313-230X, pp. I-121 – I-125

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie