Научный доклад ID 1889 : 2019/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ ИНДИВИДУАЛНИЯ РИСК НА СРАВНЯВАЩО-ИЗБИРАЩОТО УСТРОЙСТВО ПРИ МАЖОРИТАРНИТЕ СИСТЕМИ

Цветелина Симеонова

Цел на предложената работа е изследване на влиянието на съвкупността от надеждностни и безопастностни параметрите на примерна осигурителна система (ОС) върху индивидуалния риск (ИР). Съгласно изискванията в EN 50126 е проведено изследване на влиянието на надеждностните и безопасностни параметри на структура с вътрешноструктурна квазибезопасност и макроструктурна отказоустойчивост върху ИР за участниците в превозния процес.

Тъй като вариант на реализация на ОС може да бъде структура с вътрешноструктурна квазибезопасност и макроструктурна отказоустойчивост (и нейните параметри), то целта на изследването се свежда до определяне на влиянието на такава структура върху индивидуалния риск, като това се илюстрира чрез формално съотношение.

По такъв начин се изследва връзката между параметрите на структурата (интензивност на отказ и интензивност на възстановяване) и индивидуалния риск породен от структура с вътрешноструктурна квазибезопасност и макроструктурна отказоустойчивост (при направени допускания).

Получените резултати показват зависимостта на ИР от интензивностите на отказите и интензивностите на възстановяванията на мажоритарната система.

Разработката допринася за изпълнението на изискванията посочени в европейските норми чрез калибриране на параметри на мажоритарна система спрямо ИР при променящи се условия.


индивидуален риск структура с вътрешноструктурна квазибезопасност и макроструктурна отказоустойчивост осигурителна системаindividual risk structure with internal structural quasi-safety and macro-structural fault-tolerance security systemЦветелина Симеонова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vetoshkin A. G. Nadezhnost tehnicheskih sistem i tehnogennyy risk. Uchebnoe posobie, Penzenskiy gosudarstvennyy universitet arhitektury i stroitelstva. Penza, 2003.
( [1] Ветошкин А. Г. Надежность технических систем и техногенный риск. Учебное пособие, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства. Пенза, 2003. )

[2] Henli E. Dzh., H. Kumamoto Nadezhnost tehnicheskih sistem i otsenka riska. M., Mashinostroenie, 1984.
( [2] Хенли Э. Дж., Х. Кумамото Надежность технических систем и оценка риска. М., Машиностроение, 1984. )

[3] EN 50126. Railway Applications – The specification and demonstration of dependability – reliability, availability, maintainability and safety (RAMS). CENELEC. September 1999.

[4] Dimitrova E., P. Atanasov, Razrabotvane na kontseptsiya za namalyavane na riska pri ohrana na obekti s visoka stepen na zashtita, IH nauchna konferentsiya ”EF 2017”, Varna, 11-14.09.2017, Godishnik na Tehnicheski Universitet – Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 68, kn. 1, 2018, str. 351-358
( [4] Димитровa E., П. Атанасов, Разработване на концепция за намаляване на риска при охрана на обекти с висока степен на защита, IХ научна конференция ”ЕФ 2017”, Варна, 11-14.09.2017, Годишник на Технически Университет – София, ISSN 1311-0829, т. 68, кн. 1, 2018, стр. 351-358 )

[5] Dimitrova E., Sintez na sistema za monitoring i upravlenie na vlakovo dvizhenie chast I: izbor na ustroystva za vrazka s obekta, International Conference „Automatics and Informatics’2014“, October 1-3, 2014, Sofia, Proceedings, ISSN 1313-1850, pp. I-119 – I-122
( [5] Димитровa E., Синтез на система за мониторинг и управление на влаково движение част I: избор на устройства за връзка с обекта, International Conference „Automatics аnd Informatics’2014“, October 1-3, 2014, Sofia, Proceedings, ISSN 1313-1850, pp. I-119 – I-122 )

[6] Dimitrova E., Sintez na sistema za monitoring i upravlenie na vlakovo dvizhenie chast II: izbor na upravlyavashti ustroystva, International Conference „Automatics and Informatics’2014“, October 1-3, 2014, Sofia, Proceedings, ISSN 1313-1850, pp. I-123 – I-126
( [6] Димитровa E., Синтез на система за мониторинг и управление на влаково движение част II: избор на управляващи устройства, International Conference „Automatics аnd Informatics’2014“, October 1-3, 2014, Sofia, Proceedings, ISSN 1313-1850, pp. I-123 – I-126 )

[7] Dimitrova E., Sintez na sistemi za monitoring i upravlenie na slozhni tehnicheski obekti s tsel osiguryavane na maksimalna efektivnost, Mezhdunaroden nauchen seminar „Komunikatsii, elektroenergetika i informatika v transporta – KEIT 2014“, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 12, br.3/2, 2014, statiya № 1030, str. XI-75 – XI-80
( [7] Димитрова Е., Синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти с цел осигуряване на максимална ефективност, Международен научен семинар „Комуникации, електроенергетика и информатика в транспорта – КЕИТ 2014“, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, том 12, бр.3/2, 2014, статия № 1030, стр. XI-75 – XI-80 )

[8] Dimitrova E., V. Dimitrov, Contemporary Trends for Increasing the Reliability of the SCADA systems Communication Level, 51-st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, Ohrid, Macedonia, June 28 - 30 2016, Proceedings, ISBN 978-9989-786-78-5, pp. 115-118

[9] Dimitrova E., V. Dimitrov, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.H.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48
( [9] Димитрова Е., В. Димитров, Системи за дистанционен мониторинг и управление на обекти в железопътния транспорт, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.Х.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48 )

[10] Hristov H. Osnovi na osiguritelnata tehnika, Tehnika, S., 1990.
( [10] Христов Х. Основи на осигурителната техника, Техника, С., 1990. )

[11] Mokkapati C. A practical risk and safety assessment methodology for safety critical systems. Ansaldo Signal Union Switch & Signal Inc., 1000 Technology Drive Pittsburgh, PA 15219.

[12] Ivanov E., Ts. Simeonova Izsledvane vliyanieto na otkazite varhu individualniya risk pri F-K strukturi. V sb. na 20-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya na VTU „T. Kableshkov”, „Mehanika, transport, komunikatsii”, ch. 3, str. VIII-32, Sofiya, 2011.
( [12] Иванов Е., Ц. Симеонова Изследване влиянието на отказите върху индивидуалния риск при F-K структури. В сб. на 20-та международна научна конференция на ВТУ „Т. Каблешков”, „Механика, транспорт, комуникации”, ч. 3, стр. VIII-32, София, 2011. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie