Научный доклад ID 1882 : 2019/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ

Андрей Карапетков, Иван Петров

Използването на възобновяеми енергийни източници през последните години е приоритетна задача в областта на енергетиката. Те значително се усъвършенстват, и се разработват нови технологии за използване на различни видове алтернативни източници на електроенергия (ВЕИ) в много страни по света. Поради тази причина, в доклада са разгледани видовете алтернативни източници на енергия и е направен сравнителен енергетичен анализ на произведената от тях енергия. Литературно проучени са основните невъзобновяеми източници на енергия - нефт, газ, въглища, като е направено кратко описание на всеки един от тях. Литературно проучени са и основните възобновяемите енергийни източници. Те включват в себе си всички неизкопаеми горива и енергоносители, а именно: енергия от слънцето, ветрова енергия, енергия на течащи води, геотермална енергия, биомаса за енергийна преработка, биогаз, енергията на приливите и отливите, водородно гориво и действие на комбинирани когенерационни системи. Разгледани и описани са методите, предимствата и недостатъците на всеки един от тях. Описани са перспективите за използване на възобновяеми енергийни източници в България, както са и анализирани възможностите за тяхното икономически ефективно използване. След направеният енергетичен анализ, са направени съответните по-важни изводи, и са описани в края на доклада. Разгледани са практически приложения в практиката.


ВЕИ когенерация слънчева енергия сравнителен анализ алтернативни източници на електроенергия.RES cogeneration solar energy benchmarking alternative sources of electricityАндрей Карапетков Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Proizvodstvo i dostavki na energiyni produkti. Proizvodstvo i dostavki na elektricheska energiya. Natsionalen statisticheski institut
( [1] Производство и доставки на енергийни продукти. Производство и доставки на електрическа енергия. Национален статистически институт )

[2] КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

[3] АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИE

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie