Научный доклад ID 1881 : 2019/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ФИНИТНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВАГОНЕТКИ

Людмил Попов, Васил Димитров

В съвременните системи за управление на различни електрически транспортни средства често се налага точно позициониране. Съществено значение тогава играе определянето на скоростта при позициониране, която зависи от редица случайни фактори. Оптимизацията на процесите води до значително повишаване на производителността и енергийната ефективност на транспортните средства.

Съществуват тежки транспортни средства с нерегулируемо електро-задвижване, които събират товар от различни източници и го доставят на определено място. Такъв е например т. нар. шихтовоз (електрическа вагонетка), който поема различни материали (руда, шихта, добавки и т.н.) и трябва да ги достави в отвора на доменната пещ за получаване на чугун. Точността на позициониране е важно условие в такива случаи, но зависи от редица смущаващи въздействия. При индиректната идентификация на смущенията се вземат под внимание промените на контролирани параметри в резултат от появата на смущение, като обикновено се използват величини, лесни за измерване с помощта на датчици – ток, напрежение, преместване, скорост и др. При позиционни системи появата на смущения влияе главно върху точността на позиционирането. В тази връзка целите на доклада се свеждат до извеждане на зависимости, даващи възможност за изчисляване на параметрите на обекта - масата на вагонетката и съпротивлението ѝ при движение. Разработена е методика за провеждане на експеримент и оценка на точността.


позиционни системи вагонетки маса сила на съпротивлениеpositioning systems wagonets mass resistance forceЛюдмил Попов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Yordanov S., Avtomatizatsiya na proizvodstvenite mehanizmi, Tehnika, Sofiya, 2003
( [1] Йорданов С., Автоматизация на производствените механизми, Техника, София, 2003 )

[2] Balgaranov L., Elektricheski transport, Sofiya, 2009
( [2] Българанов Л., Електрически транспорт, София, 2009 )

[3] Dimitrova E., Upravlenie i kontrol na prostranstveno razsredotocheni obekti v transporta i energetikata, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 2016
( [3] Димитровa E., Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 2016 )

[4] Stefanov S., E. Dimitrova, Osobenosti na transportnite pozitsionirashti sistemi v rezhim na realno vreme, N.sp.„Mehanika, Transport, Komunikatsii“, t.16, br.3/2, 2018
( [4] Стефанов С., Е. Димитрова, Особености на транспортните позициониращи системи в режим на реално време, Н.сп.„Механика, Транспорт, Комуникации“, т.16, бр.3/2, 2018 )

[5] Transportni sistemi za mini, sp. Inzhenering revyu, broy 3, 2011
( [5] Транспортни системи за мини, сп. Инженеринг ревю, брой 3, 2011 )

[6] Leontiev V., M. Bichurin, R. Petrov, N. Kolesnikov, S. Bozhkov, I. Milenov, and coll. Researching the characteristics of the magnetoelectric position sensor for automotive application., XXth Int. Symp. SIELA 2018, Proceedings, 2018

[7] Todorov Yu., R. Valkov, Moderni metodi i sredstva za izvarshvane na kompleksni izmervaniya na zhelezniya pat i saorazheniyata, N. sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, t.14, br.3/3, st.1346, 2016
( [7] Тодоров Ю., Р. Вълков, Модерни методи и средства за извършване на комплексни измервания на железния път и съоръженията, Н. сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, т.14, бр.3/3, ст.1346, 2016 )

[8] Ednofazni asinhronni dvigateli, Katalog, MMotors JSC, 2016
( [8] Еднофазни асинхронни двигатели, Каталог, MMotors JSC, 2016 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie