Научный доклад ID 1879 : 2019/3
ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕЗЧЕТКОВИ ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

Петко Костадинов, Васил Димитров

Съвременните електрозадвижвания притежават висока ефективност благодарение на прецизно микропроцесорно управление и използването на най-нови и качествени материали за производство на електродвигатели. Ето защо за постигане на все по-голяма ефективност на системите за задвижване, вниманието се насочва към електрозадвижвания на механизми с голям инерционен момент и режим на работа, съпроводен с честа промяна на скоростта на движение. При тях, по време на работа, в задвижвания механизъм се натрупва голямо количество кинетична енергия, която при спиране се преобразува в топлина и бива безвъзвратно загубена. За да бъде оползотворена тази енергия, е необходимо електродвигателят да премине в генераторен режим и да отдаде електроенергия в захранващата мрежа. Поради тази причина към съвременните електрозадвижвания се изисква висока ефективност в генераторен режим. Необходимостта от такъв тип електрозадвижвания поставя по-високи изисквания към научноизследователската дейност и качеството на обучение. В настоящия доклад е разработена система за изследване на безчеткова постояннотокова машина, работеща в генераторен режим. Осигурено е микропроцесорно управление за реализация на широчинно-импулсно регулиране на товарния ток. Наличието на система за измерване на въртящ момент, както и апаратура с висока точност за отчитане на напрежение и ток, създава възможност за изследване на товарните характеристики и ефективността на безчетков постояннотоков електродвигател в генераторен режим.


електрозадвижване безчеткови електродвигатели BLDC широчинно-импулсна модулация (ШИМ) рекуперация енергийна ефективностelectrical drive brushless electric motors BLDC pulse-width modulation (PWM) recuperation energy efficiencyПетко Костадинов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L., I.Milenov, G.Pavlov, Ch.Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, S., 2009
( [1] Българанов Л., И.Миленов, Г.Павлов, Ч.Джамбазки, Електрозадвижване, С., 2009 )

[2] Pavlov G., V. Dimitrov, Rakovodstvo za proektirane po elektroobzavezhdane, Sofiya, 2013
( [2] Павлов Г., В. Димитров, Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, София, 2013 )

[3] Moskatov E., Silovaya elektronika, Kiev, „MK-Press“, SPb, „Korona-VEK“, 2017
( [3] Москатов Е., Силовая электроника, Киев, „МК-Пресс“, СПб, „Корона-ВЕК“, 2017 )

[4] Yudov V., V. Valchev, Tokozahranvashti ustroystva, Burgas, 2008
( [4] Юдов В., В. Вълчев, Токозахранващи устройства, Бургас, 2008 )

[5] Minchev M., Y. Shopov, E. Rats, Preobrazuvatelna tehnika, Avangard-Prima, S., 2006
( [5] Минчев М., Й. Шопов, Е. Рац, Преобразувателна техника, Авангард-Прима, С., 2006 )

[6] Sekulov L., M. Zlatkov, M. Tomcheva. Izsledvane i analiz na upravlenieto na bezchetkov postoyannotokov dvigatel (BLDC), Energien Forum, 2017
( [6] Секулов Л., М. Златков, М. Томчева. Изследване и анализ на управлението на безчетков постояннотоков двигател (BLDC), Енергиен Форум, 2017 )

[7] Valkov M., Petrov I., Energiyno efektivni generatori za elektricheska energiya, N. sp. ”Mehanika, transport, komunikatsii, br. 3/3, str. DS-173, 2013
( [7] Вълков М., Петров И., Енергийно ефективни генератори за електрическа енергия, Н. сп. ”Механика, транспорт, комуникации, бр. 3/3, стр. DS-173, 2013 )

[8] Davidov S., I. Milenov, Control of a synchronous motor with brushless exitation, 8th International conference on applied electromagnetics, ПЕС - 2007, Nis, Serbia

[9] Sekulov L., G. Pavlov, Ya. Isaev, R. Stoitsev, Proektirane i izgrazhdane na stend za mikroprotsesorno upravlenie na trifazen bezchetkov sinhronen dvigatel s postoyanni magniti, N. sp. ”Mehanika, transport, komunikatsii”, br. 3/2, str. X-66, 2016
( [9] Секулов Л., Г. Павлов, Я. Исаев, Р. Стоицев, Проектиране и изграждане на стенд за микропроцесорно управление на трифазен безчетков синхронен двигател с постоянни магнити, Н. сп. ”Механика, транспорт, комуникации”, бр. 3/2, стр. X-66, 2016 )

[10] Digital meters EKDP7, Catalogue ELMARK ELECTRICAL, 2018

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie