Научный доклад ID 1877 : 2019/3
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЕИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ НУЖДИ НА СГРАДА

Мартин Златков, Антоанета Кирова, Ирена Божичкова, Петко Костадинов

През последните години цената на електрическата енергия се се повишава на всеки 6 месеца. Това попречи на развиващите се LED технологии да понижат сметките за електроенергия на потребителите. Понижаването на консумираната мощност от осветителни и други уреди обаче направи възможно захранването им от възобновяеми алтернативен енергийни източници, като слънце, вятър, вода и др.

В доклада е предложена идея за инсталиране два вида алтернативни източници – ветрогенератори и фотоволтаични панели. Направен е енергиен баланс на потреблението и на производството. Изчислено е процентното съотношение на произведената електроенергия от различните възобноваеми енергийни източници.

В доклада е направено иновативно предложение за изграждане на комплекс от енергийни източници (множество малки вятърни генератори и соларни панели) с цел частично или пълно обезпечаване на енергийните нужди на сграда. Инсталацията е съобразена с нуждите и техническите възможности на постройката. Изчислен е икономическия ефект от изграждането на системата. Пресметната е икономията, която ще бъде реализирана от различните видове енергийни източници както и ефекта от съвместната им работа. Заедно с изчислителните формули са направени и примери пресмятания и за конкретна сграда с инсталирани върху нея ветрогенератори и соларни панели. Предложена е най- ниска ценова конфигурация за соларните панели както и начин за понижавани себестойността на съответните ветрогенератори.


Ветрогенератор вятър турбина генератор енергийна ефективност витла соларен панел фотоволтаик възобновяеми енергийни източници ветрогенераторна системаWind turbine generator energy efficiency propellers solar panel photovoltaic renewabМартин Златков Антоанета Кирова Ирена Божичкова Петко Костадинов

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.otoplenie.eu/testvat-nova-smart...

[2] https://www.google.com/maps/place/Visshe%20...
( [2] https://www.google.com/maps/place/Висше%20т... )

[3] https://www.meteoblue.com/bg/vremeto/histor...
( [3] https://www.meteoblue.com/bg/времето/histor... )

[4] https://solarhouse.bg/produkt

[5] https://solarhouse.bg/wp-content/uploads/20...

[6] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pves...

[7] http://www.filkab.com

[8] https://markita.net/kvadratna-traba-60402.h...

[9] XXIV-ta mezhdunarodna nauchna konferentsiya 2019.10.10 - „Godishno proizvodstvo na malak vetrogenerator spored skorostta na vyatarya“
( [9] XXIV-та международна научна конференция 2019.10.10 - „Годишно производство на малък ветрогенератор според скоростта на вятъря“ )

[10] https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet...

[11] http://www.cez-rp.bg/bg/za-klienta/prisuedi...

[12] Milenov I., V. Dimitrov, Design of Photovoltaic plant for research purposes in University of Transport – Sofia, XLVIII Int. Sc. Conf. ICEST 2013, Proceedings of Papers, Vol. 2, pp. 767-770

[13] V. Dimitrov, E. Dimitrova. Razrabotvane na SCADA sistema za monitoring i upravlenie na energiyniya protses v biznes sgrada – izbor na elementi i ustroystva, Godishnik na TU – Sofiya, t. 68, kn. 1, 2018, str. 325-332
( [13] В. Димитров, E. Димитровa. Разработване на SCADA система за мониторинг и управление на енергийния процес в бизнес сграда – избор на елементи и устройства, Годишник на ТУ – София, т. 68, кн. 1, 2018, стр. 325-332 )

[14] Dimitrova E., SCADA-cistemi za sgradna avtomatizatsiya, N.sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 14, broy 3/2, 2016 g., str. H-26 – H-31
( [14] Димитрова Е., SCADA-cистеми за сградна автоматизация, Н.сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, том 14, брой 3/2, 2016 г., стр. Х-26 – Х-31 )

[15] Milenov I., V. Dimitrov, Fotosolarna instalatsiya za nauchnoizsledovatelski tseli, N. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 11, broy 3, 2013 g., str.H-26 – H-33
( [15] Миленов И., В. Димитров, Фотосоларна инсталация за научноизследователски цели, Н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, том 11, брой 3, 2013 г., стр.Х-26 – Х-33 )

[16] Dimitrova E., Sintez na sistemi za monitoring i upravlenie na slozhni tehnicheski obekti s tsel osiguryavane na maksimalna efektivnost, N.sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, tom 12, br.3/2, 2014, str. XI-75 – XI-80
( [16] Димитрова Е., Синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти с цел осигуряване на максимална ефективност, Н.сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, том 12, бр.3/2, 2014, стр. XI-75 – XI-80 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie