Научный доклад ID 1873 : 2019/3
АНАЛИЗ НА НАПРЕЖЕНОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДСТАНЦИЯ 110/10 KV

Васил Димитров, Гюлек Неджиб

В последните години се наблюдава значително повишаване на натовареността на съществуващата разпределителна мрежа „Средно напрежение” в региона на подстанция „Бояна“, което налага нейната модернизация, включително проверка на веригите за измерване и защита, функциониращи от изграждането на подстанцията през 1973 г. Целта на доклада е анализ на състоянието на експлоатираните напреженови трансформатори и вентилни отводи в енергийния обект и преценка за необходимостта от подмяната им по време на реконструкцията на подстанцията. Предложена е методика за избор на напреженови трансформатори, прилагането на която налага модернизация в следните аспекти: поради дългият експлоатационен срок и намалената сигурност на работа се предлага подмяна на съществуващите напреженови измервателни трансформатори ВТМ-10 за ЗРУ 10 кV с НК-12 (за трансформаторни присъединения) и НК-I-12 (за мерене на шини 10 kV). Тези трансформатори са изработени с шихтован магнитопровод от електротехническа стомана. На магнитопровода е навита намотка НН, а на нея е надяната първичната намотка ВН, съставена от отделни секции. Активната част е залята с компаунд от епоксидна смола с клас на изолация F.

Предложената методика може да се използва при проектиране и модернизация за всякакви уредби с напреженови измервателни трансформатори.


напреженови измервателни трансформатори разпределителна мрежа СрН електрически подстанцииvoltage measuring transformers MV distribution network electrical substationsВасил Димитров Гюлек Неджиб

BIBLIOGRAPHY

[1] Cherneva G., E. Dimitrova. Operativno upravlenie na elektroenergiynata sistema v avariyni situatsii, N. Sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, t. 10, br.3/3, 2012
( [1] Чернева Г., Е. Димитрова. Оперативно управление на електроенергийната система в аварийни ситуации, Н. Сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, т. 10, бр.3/3, 2012 )

[2] Cherneva G., E. Dimitrova. Application of Intelligent Methods in Control of Crisis Situations in Energetics. XVII Int. Sc. Conf. “Crises Situations Solution in Specific Environment”, 30-31.05.2012. Zilina, Slovakia, Proceedings, pp. 211-216, 2012

[3] Milenov I., A. Semizorov, Naprezhitelni transformatori za vhoda na savremenni kompyutarni izmeritelni sistemi, Sbornik dokladi na VVTU, s. 568-571, 1997
( [3] Миленов И., А. Семизоров, Напрежителни трансформатори за входа на съвременни компютърни измерителни системи, Сборник доклади на ВВТУ, с. 568-571, 1997 )

[4] Naprezhenovi izmervatelni transformatori 110 kV, Tehnicheska spetsifikatsiya, ChEZ Razpredelenie Balgariya AD, 2017
( [4] Напреженови измервателни трансформатори 110 kV, Техническа спецификация, ЧЕЗ Разпределение България АД, 2017 )

[5] Ventilni otvodi 5-144 kV, http://www.acm-bg.com/index?m=320&lang=...
( [5] Вентилни отводи 5-144 kV, http://www.acm-bg.com/index?m=320&lang=... )

[6] Naprezhenovi izmervatelni transformatori tip NK-7.2, 12 i 24 kV, Tehnicheska spetsifikatsiya, ZAVN-Dobrich, 2010
( [6] Напреженови измервателни трансформатори тип НК-7.2, 12 и 24 kV, Техническа спецификация, ЗАВН-Добрич, 2010 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie