Научный доклад ID 1870 : 2019/3
АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ЗАВОД ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ „СОФИЯ МЕД“ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА Ѝ ЕФЕКТИВНОСТ

Борис Васов, Георги Павлов

В изследвания промишлен обект се наблюдава висока консумация на реактивна енергия. Голяма част от електрооборудването включва: трансформатори, пещи с честотни преобразуватели, изправители, постояннотокови и асинхронни двигатели, инвертори. Поради спецификата на технологичните процеси на производството през голяма част от продължителността на работните цикли технологичните трансформатори са слабо натоварени или работят на празен ход. Съществуват редица условия, водещи до натоварване на електроразпределителната мрежа на завода с реактивни токове и до създаването на хармоници. Получават се хармонични изкривявания на напрежението и тока. Това способства за влошаване качеството на електроенергията. Разходът на електроенергия също е завишен.

Непрекъснато повишаващото се търсене на пазара на продукти от мед и медни сплави налага увеличаване на производителността на завода. Това е свързано с инсталиране на нови производствени мощности и подмяна на стари и неефективни такива, което от своя страна ще наложи разширяването на електроразпределителната мрежа на завода.

В доклада е изложена информация за предприятието за цветни метали „София Мед“. Разгледани са електроснабдителната и електроразпределителната мрежа. Коментирана е необходимостта от разширяване на електроразпределителната мрежа с цел обезпечаване електрозахранването на новото оборудване и нуждата от подобряване на енергийната ефективност посредством изграждане на локални устройства за компенсация на реактивна енергия.


електроснабдителна система енергийна ефективност компенсиране на реактивна мощност изправители честотни преобразуватели пещиpower supply system energy efficiency reactive power compensation rectifiers inverters frequency inverters furnacesБорис Васов Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tehnicheska dokumentatsiya za elektrozahranvaneto na „Sofiya Med“
( [1] Техническа документация за електрозахранването на „София Мед“ )

[2] Naredba №1 ot 14 mart 2017 g. za regulirane na tsenite na elektricheskata energiya
( [2] Наредба №1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie