Научный доклад ID 1860 : 2019/3
ДРАГОМАН - КАЛОТИНА ЗАПАД – НАДЕЖДНА ВРЪЗКА С ЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА

Е. Никова, Св. Димитрова, М. Жипонов

В доклада е проследена кратка история на 1 ва железопътна линия Калотина запад – Драгоман – София – Пловдив - Свиленград – Турска граница. Разгледани са идейните варианти за модернизацията на участъка Драгоман -Калотина запад и нова гранична гара Калотина. Съпоставката между предложените варианти за трасе води до избора за техническо разработване на Вариант 10, който в най-висока степен отговаря на изискванията на трансевропейската железопътна мрежа.


европейски транспортен коридор железопътна линия четворната конвенция модернизация трансевропейската железопътна мрежа.European transport corridor railway line the convention of the forth updating Trans-European Rail network.Е. Никова Св. Димитрова М. Жипонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Valkov R. Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha. Sbornik dokladi 12 mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU2012 s.65-70. ISSN 1314-071X.
( [1] Вълков Р. Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа. Сборник доклади 12 международна научна конференция ВСУ2012 с.65-70. ISSN 1314-071X. )

[2] Valkov R., Perspektivi za razvitie na terminalite za kombinirani prevozi, sp. „Mehanika transport komunikatsii”, br.3/2,2012, tom10, №0698, ISSN 1312-3823.
( [2] Вълков Р., Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози, сп. „Механика транспорт комуникации”, бр.3/2,2012, том10, №0698, ISSN 1312-3823. )

[3] Valkov R. Zhelezopatna infrastruktura na Republika Balgariya – nachalo, razvitie, sastoyanie i perspektivi Sofiya 2012 ISBN 978-954-12-0213-5./monografiya/.
( [3] Вълков Р. Железопътна инфраструктура на Република България – начало, развитие, състояние и перспективи София 2012 ISBN 978-954-12-0213-5./монография/. )

[4] Valkov R. Izpalnenie na infrastrukturni proekti za integrirane na balgarskata zhelezopatna infrastruktura v Trans-evropeyskata transportna mrezha. Sbornik dokladi 12 mezhdunarodna nauchna konferentsiya VSU2012 s.65-70. ISSN 1314-071X
( [4] Вълков Р. Изпълнение на инфраструктурни проекти за интегриране на българската железопътна инфраструктура в Транс-европейската транспортна мрежа. Сборник доклади 12 международна научна конференция ВСУ2012 с.65-70. ISSN 1314-071X )

[5] Deyanov D. Zhelezopatna mrezha v Balgariya 1866-1975.
( [5] Деянов Д. Железопътна мрежа в България 1866-1975. )

[6] Ivanov R., R. Valkov., Kombinirane na izmervaniya ot GPS i totalna stantsiya za tselite na geodezicheskoto osiguryavane na zhelezniya pat. Sbornik dokladi XІV Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Transport 2004”, VTU „T. Kableshkov”, S., 2004 s. 193-196, ISBN 954-12-0104-0
( [6] Иванов Р., Р. Вълков., Комбиниране на измервания от GPS и тотална станция за целите на геодезическото осигуряване на железния път. Сборник доклади XІV Научна конференция с международно участие „Транспорт 2004”, ВТУ „Т. Каблешков”, С., 2004 с. 193-196, ISBN 954-12-0104-0 )

[7] Nikolov V., Todorov S., Patishta i zhelezopatni linii, Sofiya 2011, VTU „Todor Kableshkov“, ISBN: 978-954-12-0209-8 /uchebnik/.
( [7] Николов В., Тодоров С., Пътища и железопътни линии, София 2011, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN: 978-954-12-0209-8 /учебник/. )

[8] Nikolov V., Proektirane i stroitelstvo na patisha, Sofiya 2012, VTU „Todor Kableshkov“, ISBN 13: 978-954-12-0124-4 ISBN 10:954-12-0124-4 4 /uchebnik /.
( [8] Николов В., Проектиране и строителство на пътиша, София 2012, ВТУ „Тодор Каблешков“, ISBN 13: 978-954-12-0124-4 ISBN 10:954-12-0124-4 4 /учебник /. )

[9] Nikolov V., Osnovni harakteristiki na patnata mrezha na Republika Balgariya. sp. „Mehanika transport komunikatsii”, br.3,2011, №0698, ISSN 1312-3823.
( [9] Николов В., Основни характеристики на пътната мрежа на Република България. сп. „Механика транспорт комуникации”, бр.3,2011, №0698, ISSN 1312-3823. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie