Научный доклад ID 1859 : 2019/3
СТРОИТЕЛСТВО НА ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛИ В БЪЛГАРИЯ - ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Тошко Русенов

В наши дни транспортирането на различни по обем и стойност пратки и товари е значителен разход, както за производителите така и за крайния потребител. С прогресивното увеличаване на населението, нараства и потреблението на стоки. Това дава предпоставки за по- голямо развитие и по- високи изисквания към транспорта, като цяло. Стоките трябва да бъдат транспортирани по- евтино и с по- малко щети за околната среда, като е целеобразно това да се случва в основната си част с железопътен транспорт. Организацията на железопътното движение зависи от състоянието на мрежата и наличните обслужващи гари и интермодални терминали. За да бъде използван максимално капацитетът на железопътна мрежа, във всеки един момент, по всяко междугарие трябва да пътува подвижен състав, за целесъобразна и ефективна експлоатация. Техническите особености, като различни междурелсия, ръководящи наклони, габарити и държавните нормативи действащи в страната, оказват влияние върху ефективността на комбинираните железопътни превози. Строителството на нови интермодални терминали е перспективата за трайно развитие и обединяване на националните железопътна и пътна мрежа, пристанищата, водните пътища и др.


железопътна мрежа жп транспорт интермодални терминали.rail network railway transport intermodal terminals.Тошко Русенов

BIBLIOGRAPHY

[1] Valkov R. Faktori i predpostavki za razvitie na kombiniran transport, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2012, ISSN 1312-3823, tom 10, broy 3/2,2012 g., statiya №0697,
( [1] Вълков Р. Фактори и предпоставки за развитие на комбиниран транспорт, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2012, ISSN 1312-3823, том 10, брой 3/2,2012 г., статия №0697, )

[2] Valkov R. Perspektivi za razvitie na terminalite za kombinirani prevozi, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2012, ISSN 1312-3823, tom 10, broy 3/2,2012 g., statiya №0698,
( [2] Вълков Р. Перспективи за развитие на терминалите за комбинирани превози, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2012, ISSN 1312-3823, том 10, брой 3/2,2012 г., статия №0698, )

[3] Dimitrova E., B. Rozev, Osobenosti pri proektirane i izgrazhdane na optichni mrezhi v zhelezopatniya transport, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2018, ISSN 1312-3823, tom 16, broy 3/2,2018 g., statiya №1731,
( [3] Димитрова Е., Б. Розев, Особености при проектиране и изграждане на оптични мрежи в железопътния транспорт, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2018, ISSN 1312-3823, том 16, брой 3/2,2018 г., статия №1731, )

[4] Dimitrova E., Sintez na sistemi za monitoring i upravlenie na slozhni tehnicheski obekti s tsel osiguryavane na maksimalna efektivnost, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2014, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2,2014 g., statiya №1030,
( [4] Димитрова Е., Синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти с цел осигуряване на максимална ефективност, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2014, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2,2014 г., статия №1030, )

[5] Zafirova M. Faktori za utvarzhdavane na zhelezopatnata infrastruktura, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2018, ISSN 1312-3823, tom 16, broy 3/3,2018 g., statiya №1691,
( [5] Зафирова М. Фактори за утвърждаване на железопътната инфраструктура, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2018, ISSN 1312-3823, том 16, брой 3/3,2018 г., статия №1691, )

[6] Zafirova M., Kostov K. Prilozhenie na elekstronnoto upravlenie v transportnata infrastruktura, sp. „Mehanika, transport i komunikatsii“, 2014, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/3,2014 g., statiya №1063,
( [6] Зафирова М., Костов К. Приложение на елекстронното управление в транспортната инфраструктура, сп. „Механика, транспорт и комуникации“, 2014, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/3,2014 г., статия №1063, )

[7] Programa za razvitieto i eksploatatsiyata na zhelezopatnata infrastruktura 2017 – 2021 g.,
( [7] Програма за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура 2017 – 2021 г., )

[8] Strategiya za razvitie na zhelezopatniya transport v republika Balgariya i plan za ozdravyavane i razvitie na grupata na „Holding balgarski darzhavni zheleznitsi” EAD za perioda 2015 – 2022 g.
( [8] Стратегия за развитие на железопътния транспорт в република България и план за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг български държавни железници” ЕАД за периода 2015 – 2022 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie