Научный доклад ID 1858 : 2019/3
РУСЕ-ВАРНА – НАЧАЛО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Грозданов Тони, Никова Емилия

В доклада е направен кратък исторически преглед на развитието на железопътното строителство в света. Показано е развитието на железопътната инфраструктура през тридесетте и четиридесетте години на деветнадесети век в Европа, доклада се фокусира към териториите на тогавашната Османска империя в периода след Кримската война 1856г., когато се е зародила идеята за реализация на железопътната линия Русе – Варна (първата жп линия в Р. България). Разгледани са факторите, които са оказали влияние за избор на трасе (през Провадия, Шумен и Разград, с връзка за Букурещ) и как идеята се е решавала в съперничество с други транспортни проекти: - Плавателен канал Черна вода – Кюстенджа, железен път Русе през Стара планина, жп линия Одрин – Провадия (през Бургас). На 21.05.1864г. е била направена „първа копка“ за строителство на двеста двадесет и три километра железен път, разделен на два основни участъка Русе – Каспичан и Варна – Каспичан. В доклада подробно е представена технологията на строителство и използваните материали. Направен е преглед на участниците в изграждането на железния път през призмата на съвременния инвестиционен процес и са представени данни за конструктивните елементи на железния път и геометричните характеристики на трасето, качеството на изпълнение на отводнителните съоръжения и долното строене, нивото на технологичната сградна инфраструктура и пресичанията с други пътища.


железопътна линия железопътно строителство концесия договорексплоатация.railway railroad track railway construction concession contract exploitation.Грозданов Тони Никова Емилия

BIBLIOGRAPHY

[1] Valkov R. Zhelezopatna infrastruktura na Republika Balgariya – nachalo, razvitie, sastoyanie i perspektivi Sofiya 2012 ISBN 978-954-12-0213-5.
( [1] Вълков Р. Железопътна инфраструктура на Република България – начало, развитие, състояние и перспективи София 2012 ISBN 978-954-12-0213-5. )

[2] Valkov R. Sazdavane na zhelezopatna mrezha v Republika Balgariya. v. Stroitel br.37/2012, s.24-25. . ISSN 1313-8723.
( [2] Вълков Р. Създаване на железопътна мрежа в Република България. в. Строител бр.37/2012, с.24-25. . ISSN 1313-8723. )

[3] Devedzhiev, M. Geopolitikata na Balgariya, Sofiya, Svyat, 2001, 2006.
( [3] Деведжиев, М. Геополитиката на България, София, Свят, 2001, 2006. )

[4] Devedzhiev, M. Geografiya na transporta, Sofiya, Fort Kom 1996.
( [4] Деведжиев, М. География на транспорта, София, Форт Ком 1996. )

[5] Deyanov D. Zhelezopatna mrezha v Balgariya 1866-1975.
( [5] Деянов Д. Железопътна мрежа в България 1866-1975. )

[6] Ivanova M., Babunska-Ivanova N., Izpalnenie na natsionalnite zhelezopatni proekti – chast ot Transevropeyskata transportna mrezha. Sp. „Mehanika transport komunikatsii“, tom 12, broy 3/3, 2014, ISSN 1312-3823.
( [6] Иванова М., Бабунска-Иванова Н., Изпълнение на националните железопътни проекти – част от Трансевропейската транспортна мрежа. Сп. „Механика транспорт комуникации“, том 12, брой 3/3, 2014, ISSN 1312-3823. )

[7] 150 godini zhelezopatna liniya Ruse – Varna, Ruse 2016, DP NKZhI Yubileyno izdanie.
( [7] 150 години железопътна линия Русе – Варна, Русе 2016, ДП НКЖИ Юбилейно издание. )

[8] Valkov R., Z. Krumov, Infrastructure Project Implementation Within Crisis Conditions, Zbornik Z 15 vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou RIESENIE KRIZOVYCH SITUACII, Zilina, Slovakia, 2010, ISBN 978-80-554-0204-8

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie