Научный доклад ID 1856 : 2019/3
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА УЧЕНИ ОТ ВТУ ”ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Стойна Костова

През дългия период на експлоатация на хидротехническите съоръжения в тях настъпват изменения от различно естество. Добрите проекти трябва да осигуряват надеждност на конструкциите, основана на задълбочени познания и непрестанни нови изследвания. Промените в хидроложкия режим с течение на времето и производните на него хидравлични ефекти са един от въпросите, застъпени в статията.

Немалко са случаите и когато автомобилни пътища са разположени по короната на язовирни стени. Много често след известен срок на експлоатация се проявяват различни типове деформации или разрушения по тялото на стената в резултат на двойното й предназначение. Този проблем е особено характерен за малките язовири.

Интензивните валежи през последните години създават различни аварийни ситуации, които нарушават експлоатационните качества на язовирните стени. Експлоатацията на хидротехническите съоръжения е не по-мало важна задача от проектирането им.

Теоретичните разработки и натрупания практически опит на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“ през последните години в областта на експлоатацията и поддържането на хидротехническите съоръжения са проследени в тази статия.

Разгледан е съвременен подход на учените от ВТУ „Тодор Каблешков“ за прилагането на информационните и комуникационни технологии за извършване на превантивна дейност в района на язовирите и поречията.


хидравлични изследвания наноси канали язовири абразия ерозия руслови деформации надеждностhydraulic tests alluvation/debris canals dams abrasion erosion water course deformations reliabilityСтойна Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Zafirova M. K.Kostov „Prilozhenie na elektronnoto upravlenie v transportnata infrastruktura“ „Mehanika Transport Komunikatsii“ , tom 12, broy 3/3, 2014 g.,
( [1] Зафирова М. К.Костов „Приложение на електронното управление в транспортната инфраструктура“ „Механика Транспорт Комуникации“ , том 12, брой 3/3, 2014 г., )

[2] Zafirova M., 2017 „Kadastar i upravlenie na vodnite resursi pri malki yazoviri“ Sp. “Mehanika Transport Komunikatsii”, tom 16, broy 2, 2018 g.,
( [2] Зафирова M., 2017 „Кадастър и управление на водните ресурси при малки язовири“ Сп. “Механика Транспорт Комуникации”, том 16, брой 2, 2018 г., )

[3] Zafirova M., ”Izsledvane izmenenieto na hidravlichnite parametri na techenieto v dolniya uchastak na napoitelni sistemi s otkriti kanali v usloviyata na nestatsionaren rezhim” sp.Selskostopanska tehnika”, kn.4, 2007, ISSN 0037-1718,
( [3] Зафирова M., ”Изследване изменението на хидравличните параметри на течението в долния участък на напоителни системи с открити канали в условията на нестационарен режим” сп.Селскостопанска техника”, кн.4, 2007, ISSN 0037-1718, )

[4] Zafirova M., ”Izsledvane na tehnologichnite parametri na vodorazpredelenieto v otkriti kanali v usloviyata na nestatsionarno techenie” ,Proceedings of the union of scientists – Rousse, III Conference, s. 256-264, 2006g.,www.ru.acad.bg,
( [4] Зафирова M., ”Изследване на технологичните параметри на водоразпределението в открити канали в условията на нестационарно течение” ,Proceedings of the union of scientists – Rousse, III Conference, с. 256-264, 2006г.,www.ru.acad.bg, )

[5]Zafirova M., ”Izsledvane vliyanieto na pompeno vodovzemane varhu hidravlichnite parametri na techenieto”, sp.Selskostopanska tehnika”, 2009,kn.2 s. 30-36, ISSN 0037-1718,
( [5]Зафирова M., ”Изследване влиянието на помпено водовземане върху хидравличните параметри на течението”, сп.Селскостопанска техника”, 2009,кн.2 с. 30-36, ISSN 0037-1718, )

[6] Zafirova M., ”Vliyanie na zagubite ot filtratsiya varhu hidravlichnite parametri na techenieto v otkriti kanali v usloviyata na nestatsionaren rezhim”, Proceedings of the union of scientists – Rousse, III Conference, s. 249-255, 2006 g., www.ru.acad.bg,
( [6] Зафирова M., ”Влияние на загубите от филтрация върху хидравличните параметри на течението в открити канали в условията на нестационарен режим”, Proceedings of the union of scientists – Rousse, III Conference, с. 249-255, 2006 г., www.ru.acad.bg, )

[7] Kolev Ch. „Spetsifichni tipove avarii po transportnite saorazheniya, prichineni ot navodneniyata prez m. avgust 2005 g.“ - Sb. rez. ot dokladi ot Yubileynata nauchna sesiya posluchay 65 – godishninata na UASG, S. 2007g., str. 291-292, CD – str. 163-168.
( [7] Колев Ч. „Специфични типове аварии по транспортните съоръжения, причинени от наводненията през м. август 2005 г.“ - Сб. рез. от доклади от Юбилейната научна сесия послучай 65 – годишнината на УАСГ, С. 2007г., стр. 291-292, CD – стр. 163-168. )

[8] Kolev Tch. „Systeme d’alarmer les habitans qui sont menaces d’avarie d’un grand barrage“ – Actes du colloque international“Les risque en Genie Civile”, Tunisie – 18/19 Mars 2004.,
( [8] Коlev Tch. „Systeme d’alarmer les habitans qui sont menaces d’avarie d’un grand barrage“ – Actes du colloque international“Les risque en Genie Civile”, Tunisie – 18/19 Mars 2004., )

[9] Kolev Ch. „Printsipi za izgrazhdane na informatsionna sistema za sigurnost i opovestyavane na naselenieto po porechiyata sled golemi yazoviri“ – Sb. s dokladi ot Balgaro-Avstriyskiya seminar po sigurnostta v yazovirnoto stroitelstvo, UASG, Sofiya, 2003g.,
( [9] Колев Ч. „Принципи за изграждане на информационна система за сигурност и оповестяване на населението по поречията след големи язовири“ – Сб. с доклади от Българо-Австрийския семинар по сигурността в язовирното строителство, УАСГ, София, 2003г., )

[10] Kolev Ch., „Otsenka na razlikite mezhdu deystvitelni i orazmeritelni vodni kolichestva, preminali prez mostovete pri navodneniyata na 6 i 7 avgust 2005g.“– Sb. s dokl. ot Nats. nauchno-tehn. konferentsiya „Sastoyanie i ovladyavane na svlachishtnite i erozionnite protsesi v R.Balgariya”, Akad. Izdatelstvo „Prof. M.Drinov”. S, 2006, str. 191-194.
( [10] Колев Ч., „Оценка на разликите между действителни и оразмерителни водни количества, преминали през мостовете при наводненията на 6 и 7 август 2005г.“– Сб. с докл. от Нац. научно-техн. конференция „Състояние и овладяване на свлачищните и ерозионните процеси в Р.България”, Акад. Издателство „Проф. М.Дринов”. С, 2006, стр. 191-194. )

[11] Toshev D., Ch. Kolev, „Zapalvane na yazovirite s nanosi - sastoyanie na problema“ – Minno delo i geologiya, №2. 2007 ,
( [11] Тошев Д., Ч. Колев, „Запълване на язовирите с наноси - състояние на проблема“ – Минно дело и геология, №2. 2007 , )

[12] Toshev D., C. Kolev “Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results” – Proceedings of the Annual Meeting of ICOLD, 2-6.06.2008, Sofia, Bulgaria,
( [12] Toshev D., C. Коlev “Estimation of deposit intensity of the bulgarian dams in comparison with the world results” – Proceedings of the Annual Meeting of ICOLD, 2-6.06.2008, Sofia, Bulgaria, )

[13] Kolev Ch. . „Navodneniyata u nas – sluchayni ili zakonomerni?” – Arh & Art borsa, 36/2005g.
( [13] Колев Ч. . „Наводненията у нас – случайни или закономерни?” – Арх & Арт борса, 36/2005г. )

[14] Toshev D., Ch. Kolev, T.Cholakov „Natovarvane i deformatsii na avtomobilen pat varhu nasipna yazovirna stena“ - Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Proektirane i stroitelstvo na sgradi i saorazheniya i prilozhenie na Evrokodovete DCB 2010, 9 – 11 septemvri 2010 g., gr. Varna, VSU “Chernorizets Hrabar”,
( [14] Тошев Д., Ч. Колев, Т.Чолаков „Натоварване и деформации на автомобилен път върху насипна язовирна стена“ - Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения и приложение на Еврокодовете DCB 2010, 9 – 11 септември 2010 г., гр. Варна, ВСУ “Черноризец Храбър”, )

[15] Kolev Ch. . „Kompleksni sistemi za geozashtita“, Tehnika, S., 2007g., ISBN 978-954-03-0677-3
( [15] Колев Ч. . „Комплексни системи за геозащита“, Техника, С., 2007г., ISBN 978-954-03-0677-3 )

[16] Kolev Ch. . „Nasipni konstruktsii ili zashto ima valni po nashite magistrali?“, VTU „T. Kableshkov“, S., 2018, ISBN 978-954-12-0253-1
( [16] Колев Ч. . „Насипни конструкции или защо има вълни по нашите магистрали?“, ВТУ „Т. Каблешков“, С., 2018, ISBN 978-954-12-0253-1 )

[17] Kolev Ch., “Otsenka za nadezhdnost na sashtestvuvashtite zatvorni ustroystva pri yazovirite” - Osmi natsionalen kongres po golemite yazoviri, Varna, 9-10 yuni 2005g.
( [17] Колев Ч., “Оценка за надеждност на съществуващите затворни устройства при язовирите” - Осми национален конгрес по големите язовири, Варна, 9-10 юни 2005г. )

[18] Kolev Ch, M. Perikliyska, „Dopirni tochki mezhdu Evrokod 7 i hidrotehnicheskoto stroitelstvo“ – Vodno delo 3 – 4 / 2010g.
( [18] Колев Ч, М. Периклийска, „Допирни точки между Еврокод 7 и хидротехническото строителство“ – Водно дело 3 – 4 / 2010г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie