Научный доклад ID 1847 : 2019/3
НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В Р. БЪЛГАРИЯ

Милчо Лепоев, Лазар Георгиев

В настоящата публикация се разглеждат проблеми, свързани с осигуряване на оперативна съвместимост в процесите на проектиране, строителство, поддържане, модернизация и рехабилитация на железния път. Направен е критичен анализ въз основа на сравнение на реализации от практиката с предписанията на действащи нормативни документи по отношение на железен път и изкуствени съоръжения. В заключение са направени препоръки за минимизиране на изключенията от нормативните изисквания


ТСОС норми за проектиранe модернизация и рехабилитация на жп линии железен път изкуствени съоръжения.Technical specifications for interoperability design codes modernization and rehabilitation of railway lines railway track transport structural fМилчо Лепоев Лазар Георгиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2008/57/EO na evropeyskiya parlament i na saveta ot 17 yuni 2008 godina otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na Obshtnostta (prerabotena versiya), Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 18.7.2008 g.
( [1] Директива 2008/57/ЕО на европейския парламент и на съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (преработена версия), Официален вестник на Европейския съюз, 18.7.2008 г. )

[2] РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1299/2014 ОТ 18 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА - ПОДСИСТЕМАТА „ИНФРАСТРУКТУРА“

[3] РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТСОС ИНФРАСТРУКТУРА СЪГЛАСНО РАМКОВ МАНДАТ C(2010)2576 ОКОНЧАТЕЛЕН ОТ 29 04 2010 Г.,ERA/GUI/07-2011/INT

[4] ЕN 1991-2.

[5] EN 1990

[6] ЕN 15528:2008 А1:2012

[7] Nikolov P., “****”, Godishnik na UASG, 2019g.
( [7] Николов П., “****”, Годишник на УАСГ, 2019г. )

[8] Nikolova M., Georgiev L., “Problems and innovative solutions considering “open type” bridge deck structures in old steel riveted railway bridges”, 9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STEEL BRIDGES, Prague, 10-11 September 2018

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie