Научный доклад ID 1843 : 2019/3
ЗНАЧЕНИЕТО НА КОМБИНИРАНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

Мира Зафирова

Обществено-икономическите промени в България през 1989 г доведоха до преструктурирането на икономика на държавата. В резултат на пазара се появиха много нови фирми на мястото на бившите стопански обекти, което доведе до раздробяване на производствените мощности на редица предприятия. Автомобилният транспорт се оказа по подходящ за превоз на малки обеми. Железопътният траснорт, като основен конкурент на автомобилния претърпя значителни загуби- намаляване на превозваните обеми, съответно намаляване на приходи от инфраструктурни такси за железопътната инфраструктура.

Приемането на България в ЕС, както и географското положение на страната са фактори, които налагат развитие на транспортната инфраструктура в страната, въпреки резултатите от обществено-икономическите промени в България след 1989г.

Транспортът и съобщенията генерират 11,7% от брутната добавена стойност на страната и осигуряват пряка заетост на над 138 000 души.

В разработените оперативна програма „Транспор 2007-2013“ (ОПТТИ 2007-2013) и оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ 2014-2020) в последните години се отделя внимание на развитието на комбинирания транспорт.

В представения доклад се анализира значението на комбинирания и контейнерния превоз за развитието на транспортната инфраструктура на страната .


комбиниран транспорт железопътната инфраструктура мениджмънт маркетингcombined transport transport infrastructure managementМира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Operativna programa „Transport“ 2007-2013 g.,
( [1] Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., )

[2] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura“ 2014-2020 g.,
( [2] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., )

[3] Valkov R. „Zhelezopatna infrastruktura na Republika Balgariya –nachalo, razvitie, sastoyanie i perspektivi“-monografiya, 2012,
( [3] Вълков Р. „Железопътна инфраструктура на Република България –начало, развитие, състояние и перспективи“-монография, 2012, )

[4] Valkov R. , R. Rusinov, „Terminal za kombinirani prevozi pri gara Dragoman“, Nauchno-tehnicheska konferentsiya “Sastoyanie i razvitie na kombiniranite prevozi v Balgariya i vzaimodeystvie mezhdu vidovete transport, NTST, S, 2010, s.13,
( [4] Вълков Р. , Р. Русинов, „Терминал за комбинирани превози при гара Драгоман“, Научно-техническа конференция “Състояние и развитие на комбинираните превози в България и взаимодействие между видовете транспорт, НТСТ, С, 2010, с.13, )

[5] Neykova Zh. ,“ Protivopozharno vodosnabdyavane na zh.p. tunel „Vladaya”, Sb.dokl. VIІІ-ma nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Grazhdanskata bezopasnost 2017”, str. 190-195, Izdatelstvo na Akadedimiyata na MVR,
( [5] Нейкова Ж. ,“ Противопожарно водоснабдяване на ж.п. тунел „Владая”, Сб.докл. VIІІ-ма научна конференция с международно участие „Гражданската безопасност 2017”, стр. 190-195, Издателство на Акадедимията на МВР, )

[6] Ivanova M .N.Babunska-Ivanova ,“Izpalnenie na natsionalnite zhelezopatni proekti – chast ot transevropeyskata transportna mrezha“,, sp “Mehanika Transport Komunikatsii”: tom 10, broy 3/3, 2014 g.№ 1062,
( [6] Иванова М .Н.Бабунска-Иванова ,“Изпълнение на националните железопътни проекти – част от трансевропейската транспортна мрежа“,, сп “Механика Транспорт Комуникации”: том 10, брой 3/3, 2014 г.№ 1062, )

[7] Kostova St. „The technical methods for building of Sofia-metropolitan“, XVIII, International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia
( [7] Костова Ст. „The technical methods for building of Sofia-metropolitan“, XVIII, International Scientific-expert Conference on Railways RAILCON ’18, Niš, Serbia )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie