Научный доклад ID 1839 : 2019/3
МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДАВАТЕЛНОТО ЧИСЛО НА ТРАНСМИСИЯТА НА АВТОМОБИЛ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

Давид Стоилковски, Пенко Цветков Петков

В последните години на ХХ и изминалия период на ХХІ век проблемите за развитие на екологичен наземен транспорт придобиха особена актуалност. В тази връзка автомобилите с електрическо задвижване вече се приемат като потенциално необходими транспортни средства, алтернатива на конвенционалните, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. Производството и експлоатацията на електрически автомобили обаче е свързано с някои все още нерешени проблеми, както от технически, така и от икономически аспект.

Високи показатели на експлоатационните свойства на електромобилите е възможно да бъде постигнато чрез прилагане на технико-обосновани методи на етапа на тяхното проектиране и конструиране, както и внедряване на съвременни технологии и материали при производството им. В работата се представя метод за определяне предавателното число на механичен редуктор, вграден между тяговия електродвигател и задвижващите колела на електромобил. Редукторът осъществява трансформиране на предавания въртящ момент. Получени са конкретни резултати, удовлетворяващи зададени условия на движение на електромобила.


автомобил електрическо задвижване трансмисия предавателно число динамичен балансcar vehicle electric drive transmission gear ratio dynamic balanceДавид Стоилковски Пенко Цветков Петков

BIBLIOGRAPHY

[1] Bronshteyn I. N., K. A. Semendyaev. Spravochnik po matematike. M., Nauka, 1986. 544 s.
( [1] Бронщейн И. Н., К. А. Семендяев. Справочник по математике. М., Наука, 1986. 544 с. )

[2] Voronin N. N. Raschet reduktornyh mehanizmov v transmissiyah avtomobiley. Izdatelstvo SPbGASU, Sankt-Peterburg, 2010. 82 s.
( [2] Воронин Н. Н. Расчет редукторных механизмов в трансмиссиях автомобилей. Издательство СПбГАСУ, Санкт-Петербург, 2010. 82 с. )

[3] Kozlova T. A. Metodika poiska ratsionalnyh konstruktivnyh parametrov tyagovogo privoda elektromobilya. Internet-zhurnal “Naukovedenie”, tom 8, № 5 (sentyabr – oktyabr), 2016. http://naukovedenie.ru. 17 s.
( [3] Козлова Т. А. Методика поиска рациональных конструктивных параметров тягового привода электромобиля. Интернет-журнал “Науковедение”, том 8, № 5 (сентябрь – октябрь), 2016. http://naukovedenie.ru. 17 с. )

[4] Kosev K. P., D. N. Nikolova. Elektromobili. S., Tehnika, 1979. 133 s.
( [4] Косев К. П., Д. Н. Николова. Електромобили. С., Техника, 1979. 133 с. )

[5] Stoilkovski D., P. Ts. Petkov. Osobenosti na teglitelno-skorostno izchislenie na avtomobil s elektrichesko zadvizhvane. Sp. “Mehanika, transport, komunikatsii”, Mlad forum, ISSN 2367 – 6558, tom 7, br. 1, 2018, statiya № 1589. s. VІ-16 – VІ-25.
( [5] Стоилковски Д., П. Ц. Петков. Особености на теглително-скоростно изчисление на автомобил с електрическо задвижване. Сп. “Механика, транспорт, комуникации”, Млад форум, ISSN 2367 – 6558, том 7, бр. 1, 2018, статия № 1589. с. VІ-16 – VІ-25. )

[6] A Highly Efficient Two Speed Transmission for Electric Vehicle. EVS 28, KINTEX, Korea, may 3 – 6, 2015. Saphir Faid @ punchpowertrain.com. 22 p.

[7] Chander A,. M. Kumar, Sh. Nambiat, H. Zaveri. Design and Study of Transmission System for Electric Vehicles. IJESC, Research Article, Volume 8, Issue № 3, 2018. pp. 16512 – 16514.

[8] Chang Chih-Ming and Siao Jheng-Cin. Performance Analysis of EV Powertrain system with/without transmission. EVS 25, Shenzhen, China, Nov 5 – 9. World Electric Vehicle Journal, Vol. 4 – ISSN 2032 – 6653, 2010 WEVA. 6 p.

[9] Zhang Z., C. Zuo, W. Hao, Y. Zuo, X. L. Zhao and M. Zhang. Three-speed Transmission System for Purely Electric Vehicles. International Journal of Automotive Technolfgy, Vol. 14, № 5, 2013. pp. 773 – 778.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie