Научный доклад ID 1837 : 2019/3
ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПИРАЧНИТЕ СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИТЕ ПРИ СПИРАНЕ ВЪВ ВИСОКОСКОРОСТНИЯ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ И МЕТРОПОЛИТЕНА

Васко Николов

В доклада е направено описание на стендовете, изграждащи лаборатория „Спирачни системи в транспортната техника“ във връзка с дейностите по проект „Лабораторно оборудване за изследване на спирачните системи и процесите при спиране при високоскоростния подвижен състав и метрополитена“, финансиран от ВТУ„Тодор Каблешков“. Представена е характеристика на всеки от отделните стендове с неговото предназначение, устройство и възможностите за научни изследвания, провеждане на лабораторни упражнения и осигуряване на нагледност при изучаване на дисциплини, свързани със спирачните системи на возилата. Описани са действията, извършени за реализиране на проекта по реорганизиране на помещенията, ревизиране на спирачни апарати и контролно-измервателни уреди, по възстановяване на пневмо и електрозахранването и привеждане на стендовете в работно състояние. Изучаването на спирачните системи в транспортната техника и изграждането на умения за работа с реално действащи модели е от особено значение за повишаване професионализма на кадрите, заети с производството, експлоатацията, ремонта и обслужването ѝ и подобряване сигурността на транспортните средства. Стендовете, с които разполага лабораторията по спирачни системи на транспортната техника, са предназначени както за изпитване годността и изправността на спирачни апарати, така и за онагледяване на процесите, протичащи по време на спиране, а също и за симулация на най-често срещаните откази, които биха могли да възникнат по време на експлоатация.


лаборатория спирачни системи железопътна техника транспортна техника лабораторно оборудване стендове.laboratory braking systems railway equipment transport equipment laboratory equipment stands.Васко Николов

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie