Научный доклад ID 1831 : 2019/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НАДЕЖДНОСТТА НА ТАЛИГИ ОТ МЕТРОВАГОНИ

Добринка Атмаджова

Надеждността на машините и системите зависи от надеждността на елементите, влизащи в тях, от нивото на проекто-конструкторските работи, от качеството на изработка, от условията на експлоатация и др. Повечето от факторите, определящи надеждността на талигите за метровагони имат случаен характер (натоварване, гранично състояние и т.н.). Основният метод за изследване на надеждността е статистическият метод, а основното средство се явява теорията на вероятностите. В статията е направен анализ на надеждността на талиги за метровагони. За определяне на точните показатели на надеждност като интензивност и честота на отказите, както и математическото очакване е проведено изследване на елементи от конструкции на талиги за метровагони, експлоатирани в гр. София. Наблюдавани са конструкции талиги за метровагони тип 81-717/81-714, 81-717.4/81-714.4 и 81-740.2/741.2 „Русич“, експлоатирани на територията на България и Русия, които за този период са изминали общ пробег от около 2-3 милиона километра. За определяне на закона за разпределение на отработката до отказ данните на настъпване на първите откази за елементите на талигите за метровагони са обработени със софтуерен продукт. Построени са графики по статистически модел и са определени показателите на надеждност. Определен е вида на закона на разпределение на отработка до отказ за талиги на метровагони.


надеждност метровагони талиги интензивност на откази отказ.reliability metro wagons bogies intensity of failures failure.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vagon metropolitena modeley 81-717.4 i 81-714.4 – tehnicheskoe opisanie i instruktsiya po eksploatatsii. Kniga І. MMTs-Mytishti, 1989.
( [1] Вагон метрополитена моделей 81-717.4 и 81-714.4 – техническое описание и инструкция по експлоатации. Книга І. ММЦ-Мытищи, 1989. )

[2] Metodicheskoe posobie dlya izucheniya mehanicheskoy sistemy vagonov modeli 81-717.4 i 81-714.4, Harkov, 1989
( [2] Методическое пособие для изучения механической системы вагонов модели 81-717.4 и 81-714.4, Харьков, 1989 )

[3] Popov V., Obosnovanie i razrabotka kontseptsii i tehnicheskih resheniy proektirovaniya ramy telezhki vagona metropolitena sovremennogo megapolisa, Moskva – 2014
( [3] Попов В., Обоснование и разработка концепции и технических решений проектирования рамы тележки вагона метрополитена современного мегаполиса, Москва – 2014 )

[4] https://www.metropolitan.bg/

[5] PROEKT ZA RAZShIRENIE NA METROTO V SOFIYa, TRETA METROLINIYa, PARVI ETAP – OT KM 4 950 DO KM 11 966,34 DOSTAVKA NA METROVLAKOVE I IZPALNENIE NA SISTEMI ZA UPRAVLENIE. Tom 2- Tehnicheski iziskvaniya i tehnicheski spetsifikatsii za dostavka na podvizhen sastav za treta liniya na metroto.
( [5] ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ПЪРВИ ЕТАП – ОТ КМ 4 950 ДО КМ 11 966,34 ДОСТАВКА НА МЕТРОВЛАКОВЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. Том 2- Технически изисквания и технически спецификации за доставка на подвижен състав за трета линия на метрото. )

[6] https://www.vesti.bg/bulgaria/10-novi-motri...

[7] Sofiya, Siemens Inspiro Spisok podvizhnogo sostava https://news.bg/regions/pristignaha-13-vlak...
( [7] София, Siemens Inspiro Список подвижного состава https://news.bg/regions/pristignaha-13-vlak... )

[8] Valkov R., Todorov Yu., METROPOLITEN SOFIYa – ANALIZI I PERSPEKTIVI, NAUChNO SPISANIE „MEHANIKA TRANSPORT KOMUNIKATsII“, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, tom 16, broy 2, 2018
( [8] Вълков Р., Тодоров Ю., МЕТРОПОЛИТЕН СОФИЯ – АНАЛИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ, НАУЧНО СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, том 16, брой 2, 2018 )

[9] Ivanova, G., Ananiev S., PROSLEDYaVYaNE I ANALIZ NA RAZVITIETO NA SOFIYSKOTO METRO, NAUChNO SPISANIE „MEHANIKA TRANSPORT KOMUNIKATsII“, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, tom 15, broy 3, 2017
( [9] Иванова, Г., Ананиев С., ПРОСЛЕДЯВЯНЕ И АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА СОФИЙСКОТО МЕТРО, НАУЧНО СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“, ISSN 1312-3823, ISSN 2367-6620, том 15, брой 3, 2017 )

[10] Stapelberg, Rudolph Fr., 2009. Handbook of Reliability, Availability, Maintainability and Safety in Engineering Design, Springer-Verlag, London, 2009, 826p.

[11] Puzankov. A. D. Opredelenie parametrov nadezhnosti detaley i uzlov lokomotivov: metodicheskie ukazaniya k prakticheskim zanyatiyam, M.: MIIT, 1990.
( [11] Пузанков. А. Д. Определение параметров надежности деталей и узлов локомотивов: методические указания к практическим занятиям, М.: МИИТ, 1990. )

[12] Dimitrov, Zh. Nadezhdnost na zhelezopatna tehnika, S. 1989
( [12] Димитров, Ж. Надеждност на железопътна техника, С. 1989 )

[13] Mihalev Dr., R. Alashka Teoriya na veroyatnostite i statistika, VTU „T. Kableshkov”, Sofiya, 2011
( [13] Михалев Др., Р. Алашка Теория на вероятностите и статистика, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2011 )

[14] Radičević, B. Petrović, Z. Ivanović, S., Kolarević M., AN EXAMPLE OF APPLICATION OF SOFTWARE FOR ASSESSMENT RELIABILITY DISTRIBUTION, НАУЧНО СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“, ISSN 1312-3823, issue 3, 2011, article No 0591

[15] Ramović R., Pokorni S., Stanje i perspektive obezbeđenja pouzdanosti savremenih tehničkih sistema, ОТЕХ 2005, Belgrade, Belgrade

[16] Karashtranova E. Formirane na ponyatiya ot opisatelnata statistika s pomoshtta na MS Excel. Trideset i vtora proletna konferentsiya na Sayuza na matematitsite v Balgariya, s.362-368, Slanchev bryag, April 2003.
( [16] Каращранова Е. Формиране на понятия от описателната статистика с помощта на MS Excel. Тридесет и втора пролетна конференция на Съюза на математиците в България, с.362-368, Слънчев бряг, Април 2003. )

[17] Microsoft Excel 2003 Help, Microsoft Corporation

[18] Statgraphics 18 products http://www.statgraphics.com/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie