Научный доклад ID 1826 : 2019/3
АНАЛИЗ НА МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ИМ С РАБОТНАТА СРЕДА

Галина Петкова

В строителните и железопътно- строителните процеси голямо приложение намират процесите рязане, разкъртване, уплътняване на свързани или несвързани почви и насипни материали. Това са динамични въздействия, които чрез редица параметри, осъществяват работния процес на строителните машини. Различни съществуващи статични и честотни методи са проучени, за да бъдат преценени приложимостта им към свойствата на насипните материали.


Строителни машини статични и честотни методи насипни материали динамични въздействияConstruction machines bulk materials railway construction machinery dynamic effects static and frequency methodsГалина Петкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Marshall L. Silver. Load, Deformation and Strength Behavior of Soils under Dynamic Loadings, First International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering & Soil Dynamics 1981

[2] GOST R 56353-2015. Grunty. Metody laboratornogo opredeleniya dinamicheskih svoystv dispersnyh gruntov
( [2] ГОСТ Р 56353-2015. Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов )

[3] Jens Borg, Andres Engstrom. Dynamic behaviour of a soil compaction tamping machine, Master’s degree thesis, Uneversity of Karlskrona, Sweden, 1997

[4] Jerry A. Yamamuro, Antonio E. Abrantes, Poul V. Lade. Effect of Strain Rate on the Stress-Strain Behavior of Sand, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, December 2011

[5] D. Hampton, E. J. Yoder. The Effect of Rate of Strain on Soil Strength, Joint Highway Research Project Purdue University, https:// docs.lib.purdue.edu /cgi/viewcontent.cgi? referer= https: //www.google.bg/ & httpsredir=1&article=2762&context=roadschool

[6] Harry M. Coyle, Gary C. Gibson Z. Empirical damping constants for sands and clays, Journal of the SOIL MECHANICS AND FOUNDATIONS DIVISION, https://vulcanhammer.info/

[7] Smith, E. A. L.. Pilc Driving Analysis by the Wave Equation, Transactions. ASCE. Val. 127,Proc. Paper 3306, Part I. 1962.

[8] Boris Petkov, Emil Yonchev. Stend za opredelyane na stepenta na uplatnyavane na nasipni materiali po metoda na pnevmatichnata provodimost, HIV Nauchna Konferentsiya s Mezhdunarodno Uchastie „TRANSPORT 2004”, str. 481-485, ISBN 954 12-0104-0h
( [8] Борис Петков, Емил Йончев. Стенд за определяне на степента на уплътняване на насипни материали по метода на пневматичната проводимост, ХIV Научна Конференция с Международно Участие „ТРАНСПОРТ 2004”, стр. 481-485, ISBN 954 12-0104-0х )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie