Научный доклад ID 1820 : 2019/3
ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД НА РАБОТНОТО МЯСТО: ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА КУРСОВЕТЕ ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Боряна Томова Ружекова-Рогожерова

Настоящият доклад третира проблематика, свързана с преподаването на английски език като чужд на възрастни обучаеми, както и с тази на преподаването на английски на работното място, в рамките на курсове на две нива по общ английски за преподаватели във ВТУ „Тодор Каблешков“. Разглежданата тематика е значима поради влиянието на повишената комуникативна компетентност по английски език на преподавателите върху учебния процес чрез подобряването на комуникацията между студенти и лектори, съществена за мотивацията на студентите. Същевременно, разширяването на езиковите и лингвистични знания по английски улеснява преподавателите при ползването на езика най-вече за обща комуникация, но, в известна степен, и за специфични цели - четене, разбиране и коментиране на специализирана литература.

Разглежданата проблематика, значима в приложната лингвистика, е свързана със спецификата на учене при възрастните обучаеми. Така например, възрастните, и най-вече, тези с кариера на университетски преподаватели и учени, притежават по-висока степен на независимост в учебния процес от тази на студентите поради по-доброто си разбиране за общите методи на учене, целите на курса и нивото си на познания. Следователно, стратегиите за учене, които колегите преподаватели прилагат, могат да бъдат по-лесно надграждани в съответствие с изискванията за изучаване на английски, както и с тези за чужд език по принцип, чрез преподаването на подходящи стратегии за езиково изучаване, водещи до повишаването на езиковата осъзнатост и до постигането на много по-добри параметри на автономност при учене. Изследваната проблематика е илюстрирана с помощта на примери от двата курса.


обучение на възрастни преподаване на английски език като чужд на работното място автономия на обучаемите езикова осъзнатостadult education EFL teaching in the workplace learner autonomy language awarenessБоряна Томова Ружекова-Рогожерова

BIBLIOGRAPHY

[1] Adult Learning Principles and Recommended Practices, UBC Family Practice Residency Program, Faculty Development, The University of British Columbia, https://fmf.cfpc.ca/wp-content/uploads/2016...

[2] Adult Learning Principles: Increasing Employee Training Effectiveness, Texas A&M Today, https://today.tamu.edu/2018/04/27/adult-lea...

[3] Knowles M., Andragogy in action: Applying Modern Principles of Adult Learning, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1984

[4] Bush H., What Motivates Staff to Learn?, 2018, https://www.ausmedcorporate.com/motivating-...

[5] Stanulis B., Providence Care, Key Principles of Adult Learning, https://www.sagelink.ca/sites/default/files...

[6] Adult Learning Principles, https://sielearning.tafensw.edu.au/toolboxe...

[7] Ruzhekova-Rogozherova B., Exemplifying the Connection between English Language Studying Motivation and Language Awareness Enhancement, Yubileyna nauchna konferentsiya „50 godini – vrata kam obrazovanieto i prozorets kam sveta” po sluchay 50-godishninata ot osnovavaneto na Departamenta za ezikovo obuchenie – IChS, Universitetsko izdatelstvo ”Sv. Kliment Ohridski”, Sofiya, 2013, 427-438
( [7] Ruzhekova-Rogozherova B., Exemplifying the Connection between English Language Studying Motivation and Language Awareness Enhancement, Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София, 2013, 427-438 )

[8] Munro J., The influence of student learning characteristics on progress through the extended essay: A component of the International Baccalaureate Diploma programme, Journal of Research in International Education, 2003, 2, 1, 5-24

[9] Principles of Adult Learning. Alabama Pathways, http://alabamapathways.org/principles-of-ad...

[10]Holec H., Autonomy in foreign language learning, Pergamon, Oxford, 1981

[11] Borg S. and Al-Busaidi S., Learner Autonomy: English Language Teachers’ Beliefs and Practices, ELT Research Paper 12–07, University of Leeds, British Council, London, 2012

[12] St. Louis R., Helping Students Become Autonomous Learners: Can Technology Help?, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 2005, http://home.learningtimes.net/learningtimes...

[13] Sinclair B., Learner autonomy: The next phase?, Sinclair B., McGrath I., Lamb T. (Eds.), Learner autonomy, teacher autonomy: Future directions, Longman, Harlow, 2000, 4-14

[14] Nunan D., Designing and adapting materials to encourage learner autonomy, Benson P. and Voller P. (Eds.), Autonomy and independence in language learning, Longman, London, 1997, 192-203

[15] Nunan D., Nine steps to learner autonomy, Symposium, 2003, 193-204

[16]Ruzhekova-Rogozherova B., Contrastive Teaching, Comparative Teaching and Language Awareness Enhancement. Analysis of a Contrastive and Comparative Teaching Linguistic Experiment, Chuzhdoezikovo obuchenie, Az-buki, Sofiya, 2014, 2, 170-183
( [16]Ruzhekova-Rogozherova B., Contrastive Teaching, Comparative Teaching and Language Awareness Enhancement. Analysis of a Contrastive and Comparative Teaching Linguistic Experiment, Чуждоезиково обучение, Аз-буки, София, 2014, 2, 170-183 )

[17] Ruzhekova-Rogozherova B., Language Awareness, Language Learning Strategies, Contrastive and Comparative Teaching in ELT and ESP, Monograph, E-publisher LiterNet, Varna, 2018, ISBN 978-954-304-427-6

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie