Научный доклад ID 1816 : 2019/3
ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНОВАЦИИТЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ

Елица Йорданова Благоева

Отправната позиция при разработването на статията е утвърдената позиция, че Железопътният транспорт има важно значение за цялата икономика. Усъвършенстването на организацията и управлението на процесите за внедряване на иновации е основен фактор за решение на проблемите които са свързани с технологическото изоставане на железопътният транспорт. Това е свързано с анализът на основните фактори от които зависи ефективността на иновациите. За цялостен анализ на факторите е необходимо голямо изследване. В рамките на статията са откроени само най-важните фактори, които мениджърите трябва да отчитат при вземане на управленските решения за внедряване на иновациите.

По важните от тях са: Създаване на съвременна организация за разработване, трансфер и внедряване на иновационните продукти, съобразена със стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите приета от ЕС, Усъвършенстване на системата за управление на иновациите и оценка на риска, Положителна промяна чрез комплексно внедряване на нова техника и технологии за производство и управление във всички процеси, Ускоряване на технологическата и организационна интеграцията на ЖП транспортът в европейската транспортна система, Възстановяване и усъвършенстване на дейността на организациите за приложни изследвания и разработване на иновационни продукти и трансфер на иновационни продукти. Създаване на единна национална организация за иновационно развитие на транспорта и на железопътният транспорт като част от единната транспортна система.

Иновационната стратегия, както и основните изисквания при нейното разработване и реализация са разгледани като важен фактор с приоритетно значение за осигуряване на устойчиво развитие на железопътният транспорт. Чрез стратегическото планиране ще се осигури поетапно внедряване на нововъведения за цялостна промяна на транспортната техника и технологии.


иновации железопътен транспорт процеси ефективностinnovation rail transport processes efficiencyЕлица Йорданова Благоева

BIBLIOGRAPHY

[1] Breshkov I. Upravlenie na transporta izd. Stopanstvo , UNSS Sofiya 1993g.
( [1] Брешков И. Управление на транспорта изд. Стопанство , УНСС София 1993г. )

[2] Vasilev V. Upravlenie na transportni sistemi, izd. Stopanstvo , UNSS Sofiya 2004 .
( [2] Василев В. Управление на транспортни системи, изд. Стопанство , УНСС София 2004 . )

[3] Nikov A., Psihologiya na inovatsionnata deynost, S, 1992, I. K. Loren, str. 9-10
( [3] Ников А., Психология на иновационната дейност, С, 1992, И. К. Лорен, стр. 9-10 )

[4] Taneva N. Inovatsionen menidzhmant, IK KING Sofiya 2008
( [4] Танева Н. Иновационен мениджмънт, ИК КИНГ София 2008 )

[5]Glazyrin M.V., Inovatsionnyy sotsialno-proizvodstvenyy kompleks, izd.Nauka, Moskva, 2007
( [5]Глазырин М.В., Иновационный социално-производственый комплекс, изд.Наука, Москва, 2007 )

[6] Babosov E.P. Sotsialnoe upravlenie, izd. Tera sistems, Minsk 2008
( [6] Бабосов Е.П. Социалное управление, изд. Тера системс, Минск 2008 )

[7] Lukov V.A. Sotsialnoe proektirovanie, PGU izd Flinta 2007
( [7] Луков В.А. Социалное проектирование, ПГУ изд Флинта 2007 )

[8] Fathudinov R.A., Upravlencheskie resheniya, izd. Infra, Moskva 2009
( [8] Фатхудинов Р.А., Управленческие решения, изд. Инфра, Москва 2009 )

[9]Evgeni Vasilev, Svetla Tsvetkova, Iliya Gatovski,” Upravlenie na inovatsiite v transporta” Izd. UNSS, Sofiya 2016 g.
( [9]Евгени Василев, Светла Цветкова, Илия Гътовски,” Управление на иновациите в транспорта” Изд. УНСС, София 2016 г. )

[10]Ivanova, N. Ikonomicheski izsledvaniya, Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN, „Rolya na inovatsiite za povishavane konkurentosposobnostta na balgarskite predpriyatiya”, 2012g.
( [10]Иванова, Н. Икономически изследвания, Институт за икономически изследвания на БАН, „Роля на иновациите за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия”, 2012г. )

[11] Nikov A., Psihologiya na inovatsionnata deynost, S, 1992, I. K. Loren, str. 9-103
( [11] Ников А., Психология на иновационната дейност, С, 1992, И. К. Лорен, стр. 9-103 )

[12]Obshta strategicheska ramka za finansirane na ES na nauchnite izsledvaniya i inovatsiite, Komitet na regionite, EDUC-V-014, 2011
( [12]Обща стратегическа рамка за финансиране на ЕС на научните изследвания и иновациите, Комитет на регионите, EDUC-V-014, 2011 )

[13]Chobanova, R., Inovativnost na natsionalnata ikonomika, izd. „Prof. Marin Drinov”, Sofiya, 2012g.
( [13]Чобанова, Р., Иновативност на националната икономика, изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2012г. )

[14]Stivan Dzhonsan , „Kak se razhdat dobrite idei”, izd. „Iztok – Zapad”, Sofiya 2012
( [14]Стивън Джонсън , „Как се раждат добрите идеи”, изд. „Изток – Запад”, София 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie