Научный доклад ID 1807 : 2019/3
СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ДНЕС

Орлин Илиев Колев, Христина Петрова Николова

Включването на българските застрахователни компании в единния застрахователен пазар поставя предизвикателства, както за българските компании, опериращи на местния пазар и потенциалната им конкуренция от чуждестранни европейски застрахователи, така и пред възможността за достъп на нашите застрахователни компании до други европейски застрахователни пазари.

Работата на местните застрахователни компании е поставена в нова икономическа среда, хармонизирана с европейската застрахователна политика, съгласно ангажимента на Република България по чл. 64, §. 1 от Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Европейския съвет от 16 ноември 2005 година относно презастраховането и в съответствие изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Европейския съвет, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО, съгласно които държавите- членки на Европейския съюз трябва да приведат законодателството си /законови, подзаконови и административни разпоредби/ в съответствие с нейните изисквания в срок до 10 декември 2007г.

Целта на настоящата разработка е да съпостави и анализира българския застрахователен пазар в два отделни момента: към 01 януари 2007г.( периода на присъединяването на Република България в Европейския съюз) и към 31 декември 2018г. (последната пълна календарна година). Акцент на съпоставителен анализ е част от застрахователния пазар, а именно транспортните застраховки. Като източник на информационен масив, използван като изходящ ресурс за анализ са данните, предоставяни от застрахователните компании пред Комисията за застрахователен надзор.


Застрахователен пазар застрахователни компании каско карго Комисия за финансов надзорInsurance Market Insurance Companies Casco Insurance Cargo Insurance Financial Supervision CommissionОрлин Илиев Колев Христина Петрова Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Sayt EUR – Lex /internet portal za dostap do pravoto na Evropeyski sayuz/ , 18.06.2019g.,
( [1] Сайт EUR – Lex /интернет портал за достъп до правото на Европейски съюз/ , 18.06.2019г., )

[2] Sayt na Komisiya za finansov nadzor , 20.06.2019g.
( [2] Сайт на Комисия за финансов надзор , 20.06.2019г. )

[3] Ananiev S., Kolev O., Grozdanov V., „Statisticheska i operativna otchetnost v transporta“, , VTU ”Todor Kableshkov”, ISBN 978-954-12-0252-4 – CD, 2018g. Elektronno izdanie: http://moodle.vtu.bg/course/view?id=287
( [3] Ананиев С., Колев О., Грозданов В., „Статистическа и оперативна отчетност в транспорта“, , ВТУ ”Тодор Каблешков”, ISBN 978-954-12-0252-4 – CD, 2018г. Електронно издание: http://moodle.vtu.bg/course/view?id=287 ... )

[4] Ananiev S., Petkov I., ”Analiz i vzaimovrazki na razhodite i tsenoobrazuvaneto v transporta”, HH mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”Transport 2011”, VTU ”Todor Kableshkov”, sp. ”Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 3/2011, chast 1, ISSN 1312-3823, str. І-64 - І-67,, 2011g.
( [4] Ананиев С., Петков И., ”Анализ и взаимовръзки на разходите и ценообразуването в транспорта”, ХХ международна научна конференция ”Транспорт 2011”, ВТУ ”Тодор Каблешков”, сп. ”Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 3/2011, част 1, ISSN 1312-3823, стр. І-64 - І-67,, 2011г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie