Научный доклад ID 1801 : 2019/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА В БЪЛГАРИЯ

Даниела Тодорова, Снежана Карипова

Прогресът на модерното общество има своето отражение във всички сфери на заобикалящия ни свят. Той стимулира растежа на икономиката, облекчава социалната интеграция и повишава качеството на живот. Еволюцията на обществото в двадесет и първи век, отчита множество конструктивни резултати, но и наняся редица вреди на атмосферните и земни пластове, водните пространства, флората и фауната. Тъй като транспортният сектор е значим фактор в съвременните процеси, който отделя висок процент вредни емисии, които нарушават екологичния баланс в природата, е необходимо да се пристъпи към бъдещо развитие в контекста на устойчивото развитие. Този доклад има за цел да направи обзор на същността на българския транспортен сектор, да разгледа някои от ключовите индикатори за устойчиво развитие на транспорта и идентифицира възможности за устойчиво развитие на транспорта в България. Основните индикатори за устойчивото развитие на България разгледани в този доклад са: индикаторите целящи осигуряването на висока мобилност на товари и пътници, индикаторите целящи намаляване на вредното въздействие на транспорта, индикаторът разглеждащ сигурността и безопасността на транспорта, както и ,,Индикатор на средата“, измерен на базата на цените на доставчиците на транспортни услуги в страната. В края на доклада са разгледани и ключовите възможности за устойчиво развитие на България, като може да се приеме, че решаващ фактор за постигането на устойчиво транспортно развитие е развитието и подръщката на транспортната инфраструктура.


транспорт устойчиво развитие възможности Българияtransport sustainable development opportunities BulgariaДаниела Тодорова Снежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Komisiya na evropeyskite obshtnosti. Evropeyski semestar-tematichen informatsionen dokument. Transport. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/... Posledno poseten: 30.06.2019 g.
( [1] Комисия на европейските общности. Европейски семестър-тематичен информационен документ. Транспорт. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/... Последно посетен: 30.06.2019 г. )

[2] Zhelyazkova, D. Ustoychivo razvitie na transportnata sistema na Balgariya. Ikonomika 21, 2/2017.
( [2] Желязкова, Д. Устойчиво развитие на транспортната система на България. Икономика 21, 2/2017. )

[3] Amirov, M. i Amirov, S. Edinaya transportnaya sistema. Moskva, 2016.
( [3] Амиров, М. и Амиров, С. Единая транспортная система. Москва, 2016. )

[4] Todorova, D. Publichno-chastno parthyorstvo. Instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura. Sofiya, 2015.
( [4] Тодорова, Д. Публично-частно партхьорство. Инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура. София, 2015. )

[5] Todorova D., Indikatori za izmervane na ustoychivoto razvitie na nazemniya transport, STUDIYa, Spisanie „Biznes posoki”, br. 1, 2011, ISSN: 1312-6016, str. 99-123
( [5] Тодорова Д., Индикатори за измерване на устойчивото развитие на наземния транспорт, СТУДИЯ, Списание „Бизнес посоки”, бр. 1, 2011, ISSN: 1312-6016, стр. 99-123 )

[6] Todorova D., ”Vazmozhnosti i ogranicheniya pred ustoychivoto razvitie na nazemniya transport v Balgariya”, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br.1/2012, ISSN 1312-3823, str. BG 0.1-0.11
( [6] Тодорова Д., ”Възможности и ограничения пред устойчивото развитие на наземния транспорт в България”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр.1/2012, ISSN 1312-3823, стр. BG 0.1-0.11 )

[7] Daniela Todorova, ”Konkurentosposobnost i ustoychivo razvitie na nazemniya transport”, Sp. ”Ikonomicheski izsledvaniya”, III na BAN, ISSN 0205-3292, br. 3, 2012, str. 68-77 Jel: R41
( [7] Даниела Тодорова, ”Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт”, Сп. ”Икономически изследвания”, ИИИ на БАН, ISSN 0205-3292, бр. 3, 2012, стр. 68-77 Jel: R41 )

[8] Natsionalen statisticheski institut, Posledno poseten: 30.06.2019 g.
( [8] Национален статистически институт, Последно посетен: 30.06.2019 г. )

[9] Eurostat. (2017). Sustainable transport. Last seen: 30.06.2019

[10] Departament Policy, E. U. Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping. Brussels, 2015.

[11] Yotsov, I. Chernomorskiyat region: sblasak na identichnosti i riskove za stabilnostta v Evropa// Varna: VSU "Chernorizets Hrabar", 2016, e-Journal VFU, Broy 9 – 2016, ISSN 1313-7514, available at: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/BS%20Identit...
( [11] Йоцов, И. Черноморският регион: сблъсък на идентичности и рискове за стабилността в Европа// Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, e-Journal VFU, Брой 9 – 2016, ISSN 1313-7514, available at: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/BS%20Identit... )

[12] Yotsov, I. Strategichesko planirane na verigata za dostavki, Varna: VSU "Chernorizets Hrabar", 2016, e-Journal VFU, Broy 9 – 2016, ISSN 1313-7514, available at: http://ejournal.vfu.bg/bg/administrationand...
( [12] Йоцов, И. Стратегическо планиране на веригата за доставки, Варна: ВСУ "Черноризец Храбър", 2016, e-Journal VFU, Брой 9 – 2016, ISSN 1313-7514, available at: http://ejournal.vfu.bg/bg/administrationand... )

[13] Veselinov Yotsov, Ivo; Lutzkanova, Siyana. Some Features of the Investment Process and International Investment Projects in the Conditions of Bulgarian Economy and Politics, Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2016 9) 325-341, ISSN 2313-6014, pp. 325-341avalable at http://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/20105

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie