Научный доклад ID 1797 : 2019/3
ТЪРСЕНЕТО НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА

Христина Николова

Икономическото развитие на страната, както и процесите на глобализация и европейска интеграция доведоха до значително нарастване на търсенето на товарни превози, респ. до нарастване на обема на тези превози. Освен това, на базата на основните национални прогнози, насочени към продължаващото нарастване на обема на товарните превози, които се извършват както в рамките, така и до и от страната, може да се направи извода, че е необходимо държавата да инвестира в развитието на необходимата нова инфраструктура за гарантирането на качеството и безопасността на товарните превози.

В тази връзка, изследването на търсенето на товарни транспортни услуги е необходимо, за да може да се прогнозира обема на превозите и обема на съответната товарна превозна дейност, която се осъществява от транспортните и спедиторските компании.


товарни превози търсене на превози тенденции в развитие на транспорта.freight transport transport demand trends in transport developments.Христина Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalova, V. Kachestvo i konkurentosposobnost na tovarnite prevozi. Sofiya, UI ”Stopanstvo”, 2003. pp. 152-158.
( [1] Бакалова, В. Качество и конкурентоспособност на товарните превози. София, УИ ”Стопанство”, 2003. pp. 152-158. )

[2] Bakalova, V. Organizatsiya na transportnata deynost v otraslite na ikonomikata. Sofiya: UI ”Stopanstvo”, 2009.
( [2] Бакалова, В. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката. София: УИ ”Стопанство”, 2009. )

[3] Bakalova, V. & Minkov, T. Ikonomicheski analiz na transportnoto predpriyatie. Sofiya: Izdatelski kompleks – UNSS, 2012.
( [3] Бакалова, В. & Минков, Т. Икономически анализ на транспортното предприятие. София: Издателски комплекс – УНСС, 2012. )

[4] Arnaudov, B. Kachestvoto na morskite tovarni prevozi kato klyuchovo konkurentno predimstvo. Sofiya, Izdatelski kompleks-UNSS, 2011. pp. 186-192.
( [4] Арнаудов, Б. Качеството на морските товарни превози като ключово конкурентно предимство. София, Издателски комплекс-УНСС, 2011. pp. 186-192. )

[5] Mutafchieva, V. & Nikolova, Hr. Ikonomika na transporta. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo ”Stopanstvo”, 2010.
( [5] Мутафчиева, В. & Николова, Хр. Икономика на транспорта. София: Университетско издателство ”Стопанство”, 2010. )

[6] Parvanov, Hr. & Tsvetkova, Sv. Organizatsiya na tovarniya transport. Sofiya: UI ”Stopanstvo”, 2006.
( [6] Първанов, Хр. & Цветкова, Св. Организация на товарния транспорт. София: УИ ”Стопанство”, 2006. )

[7] Nikolova, Hr.. Transportniyat pazar v Balgariya - sastoyanie i perspektivi za razvitie. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo ”Stopanstvo”, 2010.
( [7] Николова, Хр.. Транспортният пазар в България - състояние и перспективи за развитие. София: Университетско издателство ”Стопанство”, 2010. )

[8]Nikolova, Hr. Mezhdunaroden transport i speditsiya. Sofiya: Universitetsko izdatelstvo ”Stopanstvo”, 2011.
( [8]Николова, Хр. Международен транспорт и спедиция. София: Университетско издателство ”Стопанство”, 2011. )

[9] Wilson, J., Luo, X. & Broadman, H. Trade and Transport Facilitation: European Accession and Capacity Building Priorities. От: Transport and International trade. Paris: OECD, 2006. pp. 27-56.

[10] Nowak, R. The impact of transport links on trade, investment and economic integration. Dushanbe, OSCE, 2005.

[11] Venables, A. B. a. A. J. Transport costs and International Trade. От: Handbook of Transport Economics. Oxford: Edward Elgar, 2011. pp. 91-107.

[12] Hummels, D. Transportation Costs and Trade over Time. От: Transportaion and International Trade. Peris: OECD, 2006. pp. 7-26.

[13] Kveiborg, O., Linking international trade and transport – what are the determining factors?. Amsterdam, ERSA, 2005.

[14] West, R. & Rubin, D. Identification and Evaluation of Freight Demand Factors, Washington: National Academies Press, 2011.

[15] European Commission. An Overview of the EU Road Transport Market in 2016, Brussels: European Commission, 2017.

[16] Quinet, E. & Vickermann, R., Principles of Transport Economics. Chentlenham: Edward Elgar, 2004.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie