Научный доклад ID 1796 : 2019/3
СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА БЕЗОПАСНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТОВАРНИТЕ ВАГОНИ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВА РЕМОНТА

Израил Елязов

По време на експлоатационния период на вагоните е необходимо да се осигури безопасност при процеса на транспортиране. По време на експлоатационния период, вагоните се изхабяват, при което е необходимо те да бъдат реставрирани. По време на движение, възникват дефекти при използването на вагоните, като проблеми със спирачната система, подвижната част и др. Голяма част от дефектите във вагоните зависят от устойчивостта на тяхната конструкция и от количеството на изминатите вагонкм.


ремонт вагон вероятност надеждност на експлоатационния период производство технически условия поддръжка.Key word: repair wagon probably indifference reliability service life production technical condition statistical quality maintenanceИзраил Елязов

BIBLIOGRAPHY

[1] GOST 27.002-89. Nadezhnost v tehnike. Osnovnyye ponyatie. Terminy i opredeleniya.-M.: Izd-vo standartov, 1990 g. 37 str.
( [1] ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятие. Термины и определения.-М.: Изд-во стандартов, 1990 г. 37 стр. )

[2] Pushkarev I.F., Pahamov E.A. Kontrol i otsenka tehnicheskogo sostoyaniya teplovozov. M.: Transport, 1985.160 str.
( [2] Пушкарев И.Ф., Пахамов Е.А. Контроль и оценка технического состояния тепловозов. M.: Tранспорт, 1985.160 стр. )

[3] Sokolov M.M. Diagnostika vagonov. Moskva: Transport. 1985. 196 str..
( [3] Соколов М.М. Диагностика вагонов. Москва: Транспорт. 1985. 196 стр.. )

[4] “Azerbaijan Railways” CJSC e-mail address: www.railway.gov.az Baku, 2018.

[5] Krivorudchenko V.F., Ahmedzhanov A.A. Sovremennyye metody tehnicheskoy diagnostiki i nerazrushayushtego kontrolya detaley i uzlov podvizhnogo sostava zheleznodorozhnogo transporta.M.: Marshurut. 2005. 436 str.
( [5] Криворудченко В.Ф., Ахмеджанов А.А. Современные методы технической диагностики и неразрушающего контролья деталей и узлов подвижного состава железнодорожного транспорта.М.: Маршурут. 2005. 436 стр. )

[6] Elyazov I.Sh., V. G. Ravlyuk Improvement of the monitoring system of technical condition cargo vagonov,/Collection of scientific works of the Ukrainian State Academy of Railway transport, Kharkiv 2014. Release 149. p. 87-94.

[7] Ustich P.A., Haba I.I., Ivashov V.A. Vagonnoe hozyaystvo. Moskva: Izd. «Marshurut»,2003.560 st.
( [7] Устич П.А., Хаба И.И., Ивашов В.А. Вагонное хозяйство. Москва: Изд. «Маршурут»,2003.560 ст. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie