Научный доклад ID 1792 : 2019/3
„УМНА МОБИЛНОСТ“ – ОСНОВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

Мария Маленковска Тодорова, Ясмина Буневска Талевска

“Умната“ мобилност е сложна, дългосрочна концепция за устойчиво развитие на транспортната система. Тя е резултат от хармонизирането между търсенето и предлагането, глобализацията, урбанизацията, необходимостта от опазване на околната среда, безопасност и сигурност. Основно, ролята на умните устройства за планиране на трафика, както и споделеното пътуване, използването на зелени превозни средства, създаването на умни градове, основани на приложението на комуникационни технологии, както и изграждането на модерна транспортна инфраструктура, определят бъдещото развитие на концепцията за устойчиво развитие на транспортната система. Следователно, преобладаващата част от действията за устойчиво развитие ще са свързани с приложението на информационни и комуникационни приложения. Последните, са фундаментален фактор за създаването на „умна“ мобилност, особено когато става дума за нейното внедряване на по-късен етап.

Приложението на споменатите фактори е насочено към събиране, анализ, и споделяне в реално време на информация, използване на различни видове уеб-приложения, визуализация и анимиране, сателитно наблюдение, географски информационни системи, моделиране, с цел създаване на икономически ефективна, екологична транспортна система, която отговаря на потребностите на ползвателите.


информационни и комуникационни технологии в транспорта умна мобилност умна транспортна инфраструктура умни градове.information and communication technologies in transport smart mobility smart traffic – transportation infrastructure smart cities.Мария Маленковска Тодорова Ясмина Буневска Талевска

BIBLIOGRAPHY

[1] satcommunity.com.au/upload/889dec75f7345e6865c8034529918e99.pdf,

[Online], (Current May, 2019).

[2] Bunevska, T.J., Mitev,R., Malenkovska, T.,M., Development of methodology for the selection of the optimal type of pedestrian crossing, a case study, 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment-ICMNT2018, Obrenovac, 2018.

[3] www.ey.com/.../Connecting-the-cities-of-the-future/

[Online] (Current May, 2019)

[4]www.racfoundation.org/.../racf_ricardo_aea_air_quality_report_hitchcock_et_al_june...

[Online] (Current August, 2017)

[5] Dimitrov, N. Bitola, urban-geographical development, Society for Science and Art, Bitola, 1998.

[6] Bunevska, T.J., Biljanovski, M. City of Bitola toward urban sustainability, Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Transport for Today’s Society, University of Bitola, Faculty of Technical Sciences, Macedonia, Pro, DOI 10.20544/TTS2018.P07 UDK 711.7:502.131.1(497.774), 2018.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie