Научный доклад ID 1787 : 2019/3
ИЗСЛЕДВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАСОВИЯ КРАЙГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

Костадин Трифонов

Масовият крайградски пътнически транспорт се характеризира с регулярност, силно изразена неравномерност в рамките на годината и денонощието и значим социален елемент. В доклада се анализира състоянието на железопътния и автобусния транспорт за три крайградски участъка около София и три около Пловдив. Получени са параметрите за обобщената цена на двата вида обществен транспорт в крайградско съобщение – средна цена на билета, времепътуване, регулярност на превозите, изразена чрез интервала между превозните средства и комфорта в зависимост от типа на подвижния състав. От анализа на данните за превозените пътници в участъците са определени пазарните дялове на железопътния и автобусния транспорт. При прилагане на логит модел се дефинират коефициентите, необходими за определянето на обобщената цена на всеки вид транспорт и чрез използване на „Метод на най-малките квадрати” и функцията MS Solver в Excel от пакета MS Office се изчислява тяхната стойност. Това дава възможност за изследване на параметрите, влияещи на конкурентноспособността, и чертае мерки за повищаване на привлекателността на железопътните крайградски превози. Данните позволяват да се оцени преразпределението на пътниците вследствие промяната, броя на превозните средства, разписанието и качеството на обслужване.


крайградски железопътни превози конкурентоспособност обобщена цена на транспорта логит моделsuburban railway transport competitiveness generalized cost of transport logit modelКостадин Трифонов

BIBLIOGRAPHY

[1] Antov A. Transportno modelirane 101 : Praktichesko rakovodstvo. Sofiya : Infrarch Ltd, 2017. 199 s. URL: http://infrarch.com/doc/Antov (2017) - Transport Modelling 101.pdf
( [1] Антов А. Транспортно моделиране 101 : Практическо ръководство. София : Infrarch Ltd, 2017. 199 с. URL: http://infrarch.com/doc/Antov (2017) - Transport Modelling 101.pdf )

[2] Eliseevoy I. I. “Ekonometrika“. M. „Finansy I Statistika”, 2005
( [2] Елисеевой И. И. “Эконометрика“. М. „Финансы И Статистика”, 2005 )

[3] Karagyozov K., Vl. Rangelov, Prognozirane i segmentirane na pazara na patnicheskite prevozi, Nauchna konferentsiya “Transport 2004”, s-tsi 59–64., VTU “Todor Kableshkov” – Sofiya URL: http://conference.vtu.bg/proceedings/2004-p...
( [3] Карагьозов К., Вл. Рангелов, Прогнозиране и сегментиране на пазара на пътническите превози, Научна конференция “Транспорт 2004”, с-ци 59–64., ВТУ “Тодор Каблешков” – София URL: http://conference.vtu.bg/proceedings/2004-p... )

[4] Razmov T. i L. Klyambarski, „Modelirane na tarseneto na transportni uslugi za prevoz na patnitsi s obshtestven transport v Republika Balgariya“, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 12, broy 3/1, 2014 URL: https://mtc-aj.com/library/964.pdf
( [4] Размов Т. и Л. Клямбарски, „Моделиране на търсенето на транспортни услуги за превоз на пътници с обществен транспорт в Република България“, Механика Транспорт Комуникации, том 12, брой 3/1, 2014 URL: https://mtc-aj.com/library/964.pdf )

[5] Razmov T. i Varadinova Yu., „Analiz na kachestvoto na transportnata usluga“, Mehanika Transport Komunikatsii, tom 11, broy 3/1, 2013 URL: https://mtc-aj.com/library/871.pdf
( [5] Размов Т. и Варадинова Ю., „Анализ на качеството на транспортната услуга“, Механика Транспорт Комуникации, том 11, брой 3/1, 2013 URL: https://mtc-aj.com/library/871.pdf )

[6] Todorova M., Velyova V. i kolektiv, “Metodi za optimizirane na kraygradskoto zhelezopatno dvizhenie”, VTU“Todor Kableshkov”, 2017
( [6] Тодорова М., Вельова В. и колектив, “Методи за оптимизиране на крайградското железопътно движениe”, ВТУ“Тодор Каблешков”, 2017 )

[7] BDZh ,,Patnicheski prevozi’’EAD, URL: http://www.bdz.bg/bg/. danni
( [7] БДЖ ,,Пътнически превози’’ЕАД, URL: http://www.bdz.bg/bg/. данни )

[8] DP “NKZhI“ - Knizhki razpisanie 1A, 2 i 8., URL: https://www.rail-infra.bg/
( [8] ДП “НКЖИ“ - Книжки разписание 1А, 2 и 8., URL: https://www.rail-infra.bg/ )

[9] Razpisanie na avtobusite 2018 g. URL: https://avtogari.info/
( [9] Разписание на автобусите 2018 г. URL: https://avtogari.info/ )

[10] Huang W , Shuai B. A methodology for calculating the passenger comfort benefits of railway travel, Journal of Modern Transportation 26(1), 2018 URL: http://jmt.swjtu.edu.cn/EN/abstract/abstrac...

[11] Immers, L. H., Stada, J. E. Traffic Demand Modelling : Course H111. Transl. by L. Hurley. Heverlee, Belgium : Katholieke Universiteit Leuven, 1998. IV, 110 p. URL: https://www.mech.kuleuven.be/cib/verkeer/dw...

[12] Todorova M, Choice of passenger transport mode using LOGIT model, 23ND International Symposium EURO - ZEL 2015 ”Recent Challenges For European Railways”, 2RD – 3H june 2015, Žilina (Slovak Republic), INBS 978-80-263-0936-9, P.216-223

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie