Научный доклад ID 1784 : 2019/3
АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Димитър Димитров, Ирена Петрова

Стратегическото планиране и развитие на транспортната инфраструктура е важна задача целяща осигуряването на безопасно и качествено транспортиране на пътници и товари. Използваните модели трябва адекватно да отговарят на действителността и нуждите при проектирането и оценката на инфраструктурните обекти, коридори, планове и стратегии.

Настоящата статия цели да проучи и анализира използваните модели за определянето на транспортните нужди, както и за развитието на транспортната инфраструктура и обекти. Този анализ се базира на световния опит, тенденции, стратегии и политики и цели отчитане на спецификите за региона. На тази база се предлага обобщен гъвкав модел за развитие на планиране и развитие на регионалната инфраструктура и транспортни обекти.


управление на проекти стратегическо планиране и развитие транспортна инфраструктура проучване анализ автомобилен железопътен воден транспортproject management strategic planning and development transport infrastructure research analysis road Димитър Димитров Ирена Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Antov A., Transportno modelirane 101 - praktichesko rakovodstvo, Sofiya, 2017, http://www.infrarch.com/101/?nav=0
( [1] Антов А., Транспортно моделиране 101 - практическо ръководство, София, 2017, http://www.infrarch.com/101/?nav=0 )

[2] Varadinova-Milkova Yu., “Modeli za ustoychivo razvitie na zhelezopatnata infrastruktura”, VTU “Todor Kableshkov”, Sofiya, 2014.
( [2] Варадинова-Милкова Ю., “Модели за устойчиво развитие на железопътната инфраструктура”, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2014. )

[3] Dimitrov D., Petrova I., Prouchvane i analiz na razvitieto na transportnata infrastruktura v Balgariya i regiona, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 16, broy 3/1, st. № 1603, Sofiya, 2018, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf
( [3] Димитров Д., Петрова И., Проучване и анализ на развитието на транспортната инфраструктура в България и региона, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, ст. № 1603, София, 2018, https://mtc-aj.com/library/1603.pdf )

[4] Integrirana transportna strategiya do 2030 g., odobrena ot Ministerskiya savet na Republika Balgariya, https://www.mtitc.government.bg/bg/category...
( [4] Интегрирана транспортна стратегия до 2030 г., одобрена от Министерския съвет на Република България, https://www.mtitc.government.bg/bg/category... )

[5] Klyambarski L., Savremenno sastoyanie na nauchnite izsledvaniya v sferata na transportnoto planirane i modelirane, Studiya, Izdatelstvo na VTU „Todor Kableshkov“, Sofiya, 2017
( [5] Клямбарски Л., Съвременно състояние на научните изследвания в сферата на транспортното планиране и моделиране, Студия, Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2017 )

[6] Razmov T., Klyambarski L., Modeliraneto na transportniya trafik – osnoven instrument za kompleksna otsenka na infrastrukturni proekti i merki za podobryavane na rabotata na transportniya sektor, Nauchno-prakticheska konferentsiya „Mobilnost za edin svarzan svyat”, 28 oktomvri 2016 god., UNSS, Sofiya
( [6] Размов Т., Клямбарски Л., Моделирането на транспортния трафик – основен инструмент за комплексна оценка на инфраструктурни проекти и мерки за подобряване на работата на транспортния сектор, Научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят”, 28 октомври 2016 год., УНСС, София )

[7] Semenov Vladislav, Ermakov A., Istoricheskiy analiz modelirovaniya transportnyh protsessov i transportnoy infrastruktury, Institut prikladnoy matematiki imeni M. V. Keldysha, Rossiyskoy akademii nauk, Moskva, 2015
( [7] Семёнов Владислав, Ермаков А., Исторический анализ моделирования транспортных процессов и транспортной инфраструктуры, Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша, Российской академии наук, Москва, 2015 )

[8] Antov A., Multi-Criteria Analysis for Transport Infrastructure Projects, Bucharest, 2018, http://www.infrarch.com/101/?nav=1

[9] Manifesto for Agile Software Development, http://agilemanifesto.org/

[10] Olga Marinova, New Principles in IT Project Management Through Agile Methodologies, Announcements of the Union of Scientists, Varna, 2015 г.

[11] Razmov Т., Assessment Of The Current State And The Potential Development Of Passenger Rail Transport In The Republic Of Bulgaria, XV International Scientific Conference ”Management and Engineering” 17 (25-28 June 2017 Sozopol) Tom II pp 860-869 ISSN 1310-3946 and ISSN 1314-6327

[12] Todorova M., Monitoring on Rail Transport Condition in Eastern European Countries, Mechanics Transport Communications - Academic Journal ISSN 1312-3823 and ISSN 2367-6620, Sofia, 2015, https://mtc-aj.com/library/1154.pdf

[13] Tuzkaya U., Onut S. and Tuzkaya G., A Strategic planning methodology for the multimodal transportation systems: a case study from Turkey, Journal of Applied Mathematics ID 931456, 23 pages, 2014

[14] Valkov R. and Krumov Z. 2010 Infrastructure Project Implementation Within Crisis Conditions, Collection Z 15, Int. Sci. Conf. Resolving Crisis Situations (Zilina Slovakia) 789–94

[15] Oughton Edward J., Usher Will, Tyler Peter and Hall Jim W, Infrastructure as a complex adaptive system, Complexity, Volume 2018, Article ID 3427826, 11 pages, https://doi.org/10.1155/2018/3427826

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie