Научный доклад ID 1783 : 2019/3
ПОДХОД ЗА ДОБАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ КЪМ ИМИТАЦИОНЕН ТРЕНАЖОР НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЖП УЧАСТЪК

Теодор Беров, Златин Трендафилов

Едно от основните изисквания към железопътния транспорт е повишаването на качеството и безопасността на железопътните превози. Освен използването на модерни технически и информационни системи, решаващ фактор за това е и професионалната компетентност на експлоатационният персонал. Основен елемент за повишаване ефективността от обучението на експлоатационният персонал е използването на съвременни компютърни обучаващи системи, даващи възможност за симулиране чрез максимално съответствие на работното място и адекватно моделиране на технологичният процес по осигуряване на влаковото движение (Имитационен тренажор на влаковото движение). В този материал е разгледан проблем, свързан с добавяне на мултимедийни възможности към симулационен тренажор за влаково движение за железопътен участък. Това са модули за 3D визуализация и запис на проведените разговори. Те разширяват функциите на тренажора, както при работа в нормални условия, така и при симулиране на аварийни ситуации, с цел повишаване на реализма при използването му, което е предпоставка за формиране на адекватни реакции в определени ситуации. Чрез функционални схеми е показано имплементирането на предлаганите модули в модулната структура на обучаващата система. Дадени са примерни сценарии за 3D визуализация, моделиране, демонстриране, тестване и планиране на взаимосвързани функционалности при обучение на оперативния персонал.


транспорт железопътен обучение имитационен тренажор 3D визуализаторtransport rail training imitation simulator 3d visualizationТеодор Беров Златин Трендафилов

BIBLIOGRAPHY

[1] Uzhdrin G. , Danchev A. , Georgiev N. , Berov T. , Manchev”I. , Hadzhiev E. , Vermezov R. Proekt za trenazhoren kompleks za obuchenie na vlakovi dispecheri i rakovoditeli - dvizhenie, izgraden na kompyutarna osnova”. sp. ”Zhelezopaten transport”, br. 3, 1994 god.. str.10-15 (Uzhdrin G. , Danchev A. , Georgiev N. , Berov T. , Manchzv”I. , Hadzhiev E. , Vermezov R. Proekt za trenazhoren kompleks za obuchenie na vlakovi dispecheri i rakovoditeli - dvizhenie, izgraden na kompyutarna osnova”. sp. ”Zhelezopaten transport”, br. 3, 1994 g.. str.10-15)
( [1] Уждрин Г. , Данчев А. , Георгиев Н. , Беров Т. , Манчев”И. , Хаджиев Е. , Вермезов Р. Проект за тренажорен комплекс за обучение на влакови диспечери и ръководители - движение, изграден на компютърна основа”. сп. ”Железопътен транспорт”, бр. 3, 1994 год.. стр.10-15 (Uzhdrin G. , Danchev A. , Georgiev N. , Berov T. , Manchzv”I. , Hadzhiev E. , Vermezov R. Proekt za trenazhoren kompleks za obuchenie na vlakovi dispecheri i rakovoditeli - dvizhenie, izgraden na kompyutarna osnova”. sp. ”Zhelezopaten transport”, br. 3, 1994 g.. str.10-15) )

[2] Ausburn Lynna J., Ausburn Floyd B., Desktop Virtual Reality: A Powerful New Technology for Teaching and Research in Industrial Teacher Education , Journal Of Industrial Teacher Education . Oklahoma State University, 2004

[3] Dimitrova E., V. Dimitrov, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.H.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48 (Dimitrova E., V. Dimitrov, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.H.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48)
( [3] Димитрова Е., В. Димитров, Системи за дистанционен мониторинг и управление на обекти в железопътния транспорт, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.Х.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48 (Dimitrova E., V. Dimitrov, Sistemi za distantsionen monitoring i upravlenie na obekti v zhelezopatniya transport, International Conference „Automatics and Informatics 2016“, 4-6.H.2016, Sofia, SAI-John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Proceedings, ISBN 1313-1850, pp.45-48) )

[4] Todorova M., Simulatsionen trenazhor za upravlenie na dvizhenieto na metro uchastak - vazmozhnosti i iziskvaniya, Godishnik na VTU”T.Kableshkov”, br.10/2019, Sofiya (Todorova M., Simulatsionen trenazhor za upravlenie na dvizhenieto na metro uchastak - vazmozhnosti i iziskvaniya, Godishnik na VTU”T.Kableshkov”, br.10/2019, Sofiya)
( [4] Тодорова М., Симулационен тренажор за управление на движението на метро участък - възможности и изисквания, Годишник на ВТУ”Т.Каблешков”, бр.10/2019, София (Todorova M., Simulatsionen trenazhor za upravlenie na dvizhenieto na metro uchastak - vazmozhnosti i iziskvaniya, Godishnik na VTU”T.Kableshkov”, br.10/2019, Sofiya) )

[5] Kirchev T. Izsledvane na prichinite, predizvikvashti avariyni prekasvaniya i vliyanieto im varhu upravlenieto na dvizhenieto na vlakovete. HHII mezhdunarodna nauchna konferentsiya TRANSPORT 2015, VTU, Samokov (Kirchev T. Izsledvane na prichinite, predizvikvashti avariyni prekasvaniya i vliyanieto im varhu upravlenieto na dvizhenieto na vlakovete. HHII mezhdunarodna nauchna konferentsiya TRANSPORT 2015, VTU, Samokov)
( [5] Кирчев Т. Изследване на причините, предизвикващи аварийни прекъсвания и влиянието им върху управлението на движението на влаковете. ХХII международна научна конференция ТРАНСПОРТ 2015, ВТУ, Самоков (Kirchev T. Izsledvane na prichinite, predizvikvashti avariyni prekasvaniya i vliyanieto im varhu upravlenieto na dvizhenieto na vlakovete. HHII mezhdunarodna nauchna konferentsiya TRANSPORT 2015, VTU, Samokov) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie