Научный доклад ID 1776 : 2019/3
РОЛЯТА НА БАНКИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ТРАНСПОРТНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

Людмила Пригода

Стабилността на социално-икономическото развитие и адаптивността на пазара до голяма степен се определят от състоянието на транспортните и логистични връзки и инфраструктура. В този смисъл ролята на инвестициите в инфраструктурни проекти е от съществено значение. Като се вземат предвид особеностите на отделните държави и съвременните тенденции в развитието на икономиката на Руската Федерация, е необходимо използването на нови методи за развитието и изпълнението на инвестиционни проекти в областта на транспортната и логистична инфраструктура.

Световните тенденции при задълбочаването на между териториалното взаимодействие, налагат необходимостта от създаване на между регионални икономически пространства, както между региони от Руската Федерация, така и на международно равнище. Тяхната основна цел е да се осигури координация за създаване на стратегия и социално-икономическа политика за развитие на тези територии, синхронност между съответните трансформационни програми, развитие на хоризонтални комуникационни връзки, като основа за взаимодействие в областта на транспорта, енергетиката, търговията, туризма, индустрията и земеделието.

В този контекст, на първо място е необходимо да се изгради унифицирана транспортна и логистична инфраструктура в Руските региони: изграждането на транспортна инфраструктура, изграждане на нови транспортни връзки, преминаването към модерни транспортни услуги, съвременни технологии за претоварване в терминалите, създаване на нови транспортни коридори. Кредитните институции, които се считат за активен участник при инвестиционния процес, обикновено играят важна роля при развитието на транспортната инфраструктура.


инвестиция транспорт транспортно-логистична инфраструктура на кредитната институция индекс на логистично развитие.investment transport transport-logistic infrastructure of the credit institution the Index of logistics development.Людмила Пригода

BIBLIOGRAPHY

[1] Alikaeva M. V., Oborin M. S., Chinakhov A. A. credit policy as an instrument of activity of commercial Bank// Service in Russia and abroad. 2017. Vol. 11. № 6 (76). P. 152-167.

[2] Kabanova N. I., Kiseleva V. A. Banks as participants of regional investment process. New technologies. 2013. No. 1. P. 100-105. 8. Margolin A. M. ways of improvement of methods of assessing the effectiveness of public programs // Economic policy. 2018. No. 6. P. 54-81.

[3] Cekerevac Z., Prigoda L. Technical solutions and assessment of economic effects of construction of an offshore terminal // Mechanics Transport Communications volume 16, issue 3/1, 2018, р.0-8

[4] Official website of PJSC ”Gazprombank”: https://www.gazprombank.ru/analytics/

[5] М Ristić, K., Bogavac, M., Petričević, B. Ekološki izazovi privrednog razvoja.(Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 5(2), 109-117. (2017, July 15).

[6] Cekerevac Z.P., Prigoda L. V., Kiseleva V. A. Diagnostics of the contemporary state of the Russian venture capital market // Economics and management: problems, solutions. 2018. Vol. 3, № 4. P. 81-87.

[7]Ristić, K., Bogavac, M., Petričević, B. Ekološki izazovi privrednog razvoja (Z. Čekerevac, Ed.) FBIM Transactions, 5(2), 109-117. (2017, July 15).

[8] Official website of CG/LA Infrastructure, Inc. URL: http://cg-la.com

[9] World bank. Official website https://lpi.worldbank.org/international/glo...

[10] Maltseva E. S. Financialization as one of the main trends of modern economy // Latest achievements and successes of economic development and management. OOO ”OMEGA SCIENCE”, Ufa, 2018, p. 95

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie