Научный доклад ID 1775 : 2019/3
ИНОВАЦИИ ПРИ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В СЛОВАКИЯ

Зденек Дворак, Мария Лускова, Бохус Лайтнер

Иновациите във висшето образование в Словакия са тясно свързани с устойчивото развитие на обществото. Съвременните Европейски държави нямат друг избор освен чрез иновациите да постигнат развитие в бъдеще. Образованието, науката и изследванията са основни елементи на инновационния процес на всеки негов етап.

Наближаващата 2020 г. ще бъде преломен момент, както за глобалната, така и за Европейската и национални икономики. Ускоряващите се процеси на цифровизация, глобализация и интернационализация са свързани с много предизвикателства и задачи. Предизвикателството науката и изследванията да бъдат “в крак” с времето, е от съществена важност. Благодарение на структурните фондове, държавите от Централна и Източна Европа имат възможност да създадат висококачествена научно-изследователска основа. За периода 2007-2013 г., 20 изследователски центрове и научни паркове са изградени в Словакия. Жилинският Универистет създаде 3 нови сгради, оборудвани с нови технологии за бюджет от 60 млн. евро. Основната цел на доклада е да се представят възможности за сътрудничество в областта на науката, изследванията и иновациите на международно ниво.

Жилинският Университет има дългогодишен опит и сътрудничество с бизнес корпорациите. Той е оценен като университета с най-голям практически опит в сферата на сътрудничество с бизнеса. Благодарение на своите дългогодишни връзка с държавните институции, частни компании и академични среди, университетът изпълнява редица проекти, отговарящи на обществените нужди. Актуалните проекти, в които Жилинският Университет има принос са Жилина Смарт Сити и Жилина Смарт Регион.


иновации висше образование транспорт сигурност.innovation higher education transport securityЗденек Дворак Мария Лускова Бохус Лайтнер

BIBLIOGRAPHY

[1] Ministry of Economy of the SR. 2019. Operational Program Research and Innovation.

[cit. 14 August, 2019] Available at: https://www.opvai.sk/o-nas/op-vyskum-inovac...

[2] Office of the Deputy Prime Minister for Investment and Information Technology.2019.

[cit. 14 August, 2019] Available at: https://www.vicepremier.gov.sk/index.html. ...

[3] The Slovak Accreditation Agency for Higher Education. 2019. About agency.

[cit. 15 August, 2019] Available at: https://saavs.sk/.

[4] CETRA. 2019. CETRA-Centre for Transport Research.

[cit. 15 August, 2019] Available at: http://cetra.uniza.sk/en/.

[5] ERAdiate. 2019. Projects.

[cit. 16 August, 2019] Available at: http://www.erachair.uniza.sk/projects/.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie