Научный доклад ID 1769 : 2019/4
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ЕВРОПА

Снежана Карипова

Непрекъснато увеличаващият се обем на превозни средства в Европейския съюз, създава нови предизвикателства свързани с транспортната система на Европа. С цел преодоляване на създалите се предизвикателства, свързани с екологосъобразността и ефикасността на транспорта, както и повишаването на безопасността и сигурността по пътищата, бе създаден и приет план за внедряване на интелигентните транспортни системи (ИТС) в Европа. Този доклад има за цел да разгледа в детайли гореспоменатия план, както и няколко приложени в действие практики свързани с ИТС в Европа.


интелигентни транспортни системи; транспорт; внедряване; план за действие; примериintelligent transport systems; transportation; deployment; action plan; examplesСнежана Карипова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, H. Inteligentnite transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [1] Николова, Х. Интелигентните транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[2] Evropeyska komisiya. Direktiva 2010/40/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz,2010, L-207.
( [2] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз,2010, L-207. )

[3] INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS Reference Material for COMPETENCE. Napier University. Edinburgh, 2006.

[4] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [4] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[5] Krastanov Kr., Bulgaria reaches for the sky – interview with the Minister of Transport, Information Technology and Communications of Republic of Bulgaria, Jane’s Airport Review, issue 5, June 2010

[6] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[1] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[7] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[8] Komisiya na evropeyskite obshtnosti. Plan za deystvie za vnedryavane na inteligentnite transportni sistemi v Evropa. Bryuksel, 2009.
( [8] Комисия на европейските общности. План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа. Брюксел, 2009. )

[9] Komisiya na evropeyskite obshtnosti. Plan za deystvie v oblastta na logistikata na prevoza na tovari. Bryuksel,2007.
( [9] Комисия на европейските общности. План за действие в областта на логистиката на превоза на товари. Брюксел,2007. )

[10] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140. Spisanieto e indeksirano i referirano ot Jurnal of Economic Literature/EconLit, izdaniya na amerikanskata ikonomicheska asotsiatsiya AEA i RePE
( [10] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE )

[11] Todorova D., „Investitsionni vazmozhnosti za razvitie na transporta”, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, br. 3, 2015, str. 7, ISSN 1312-3823
( [11] Тодорова Д., „Инвестиционни възможности за развитие на транспорта”, сп. Механика Транспорт Комуникации, бр. 3, 2015, стр. 7, ISSN 1312-3823 )

[12] E-FREIGHT. European e-freight capabilities for co-modal transport. 2019. Last seen:10.05.2019.

[13] The Stockholm congestion charges: an overview. Centre for Transport Studies Stockholm, 2014.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie