Научный доклад ID 1764 : 2019/4
ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛЕЛА В ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛООС

Ваньо Ралев, Драган Петрович, Милан Бижич

Идентифицирането на динамичното поведение на железопътните превозни средства е комбинация от теоретичен и експериментален подход. Анализират се основни аспекти на проблема за непрекъснато измерване на контактните сили „колело-релса” с помощта на инструментална колоос. Сред най-важните експериментални тестове на железопътните превозни средства е изследването на безопасността на движението и изследване поведението на железопътните превозни средства при преминаване през S кривина. Анализирани са основни проблеми в развитието на инструменталните колооси, които са свързани с определяне на оптимално разположение, брой и начин на свързване на тензодатчици, както и калибрирането на инсрументалната колоос. Представени са стенд за калибриране и методика за измерване на контактните сили „колело-релса”, реализирани в лабораторията на Центъра за железопътни превозни средства на Факултет „Машинни и строителни инженери“ – гр. Кралево към Университета в Крагуевац, СЪРБИЯ. Специално внимание е отделено на приложението на МКЕ за определяне оптималното разположение на тензодатчиците за конструкции на колела, използвани от железопътни предприятия в РБългария. Представената симулация с приложението на системата Solid Works е предварително средство за започване на изследователския процес.


подвижен железопътен състав инструментална колоос сили в контакта „колело-релса” стенд за калибриране.rolling stock instrumental wheelset forces in contact ”wheel-rail” stand for calibration.Ваньо Ралев Драган Петрович Милан Бижич

BIBLIOGRAPHY

[1] Versinskiy S., Danilov V., Celnokov I. (1978) Dinamika vagona, Izdateljstvo Transport, Moskva

[2] Iwnicki S. D. (2006) Handbook of railway vehicle dynamics, Taylor Francis

[3] True H. (2007) Dynamic Analysis of Vehicle Systems, Theoretical Foundations and Advanced Applications, SpringerWienNewYork

[4] Garg V. K., Dukkipati R. V. (1984) Dynamics of railway vehicle systems, Academic Press

[5] Andersson E., Berg M., Stichel S. (2007) Rail Vehicle Dynamics, Railway Group KTH, Stockholm

[6] Popp K., Kaiser I., Kruse H. (2002) System dynamics of railway vehicles and track, Archive of Applied Mechanics, Volume 72, Numbers 11-12, pp 949-961, DOI:10.1007/s00419-002-0261-6

[7] Atmadzhova D. Senzor za izmervane horizontalno-naprechna sila na koloosi ot zhelezopatni vozila, Sbornik dokladi ot godishna universitetska nauchna konferentsiya 2019, Veliko Tarnovo, Izdatelski kompleks na NVU „Vasil Levski” ISSN 2367-7481, 2019
( [7] Атмаджова Д. Сензор за измерване хоризонтално-напречна сила на колооси от железопътни возила, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISSN 2367-7481, 2019 )

[8] Kolarov I. Vibro-akustichno otsenyavane na netsyalostnosti v mashinni elementi s tsilindrichna forma. Natsionalna nauchno-tehnicheska konferentsiya „Dni na bezrazrushitelniya kontrol 2017”, Broy 1 (216), Sozopol, 2017, ISSN 1310-3946.
( [8] Коларов И. Вибро-акустично оценяване на нецялостности в машинни елементи с цилиндрична форма. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2017”, Брой 1 (216), Созопол, 2017, ISSN 1310-3946. )

[9] Kolarov I. Vibro-akustichesko izsledvane na tsilindrichni obraztsi s konstruktivni osobenosti. Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii” tom 14, broy 3/1, 2016 g., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [9] Коларов И. Вибро-акустическо изследване на цилиндрични образци с конструктивни особености. Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации” том 14, брой 3/1, 2016 г., ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[10] Kolarov I. Model za vibro-akustichesko otsenyavane na tehnicheski otkloneniya v mashinni elementi s rotatsionna forma i otnositelno golyama dalzhina. Natsionalna nauchno-tehnicheska konferentsiya „Dni na bezrazrushitelniya kontrol 2016”, Broy 1 (187), Sozopol, 2016, ISSN 1310-3946.
( [10] Коларов И. Модел за вибро-акустическо оценяване на технически отклонения в машинни елементи с ротационна форма и относително голяма дължина. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2016”, Брой 1 (187), Созопол, 2016, ISSN 1310-3946. )

[11] Kolarov I. Vibro-akustichna otsenka na geometrichni otkloneniya na otlivki. Natsionalna nauchno-tehnicheska konferentsiya „AKUSTIKA 2018”, godina XX , Broy 20, dekemvri 2018 g. ISSN 1312-4897
( [11] Коларов И. Вибро-акустична оценка на геометрични отклонения на отливки. Национална научно-техническа конференция „АКУСТИКА 2018”, година XX , Брой 20, декември 2018 г. ISSN 1312-4897 )

[12] Kolarov I. Vibro-akustichesko izsledvane na mashinni elementi s rotatsionna forma i otnositelno golyama dalzhina pri izmenenie na tvardostta na materiala. Natsionalna nauchno-tehnicheska konferentsiya „Dni na bezrazrushitelniya kontrol 2016”, Broy 1 (187), Sozopol, 2016, ISSN 1310-3946.
( [12] Коларов И. Вибро-акустическо изследване на машинни елементи с ротационна форма и относително голяма дължина при изменение на твърдостта на материала. Национална научно-техническа конференция „Дни на безразрушителния контрол 2016”, Брой 1 (187), Созопол, 2016, ISSN 1310-3946. )

[13] Grekov P., Kolev P., Nedev V., Statichno i kinematichno razglezhdane na vagonna koloos, Sbornik dokladi na Konferentsiya VSU` 2013, Sofiya, 2013
( [13] Греков П., Колев П., Недев В., Статично и кинематично разглеждане на вагонна колоос, Сборник доклади на Конференция ВСУ` 2013, София, 2013 )

[14] Grekov P., Kolev P., Nedev V., Nyakoi dinamichni vaprosi ot dvizhenieto na zadvizhvana vagonna koloos, Sbornik dokladi na Konferentsiya VSU, 2013
( [14] Греков П., Колев П., Недев В., Някои динамични въпроси от движението на задвижвана вагонна колоос, Сборник доклади на Конференция ВСУ, 2013 )

[15] Grekov P., Kolev P., Nedev V., Modelirane i izsledvane na dvizhenieto na elementi ot hodovata chast na podvizhen zhelezopaten sastav v holonomna postanovka, Sbornik dokladi na Konferentsiya VSU` 2012, Sofiya, 2012
( [15] Греков П., Колев П., Недев В., Моделиране и изследване на движението на елементи от ходовата част на подвижен железопътен състав в холономна постановка, Сборник доклади на Конференция ВСУ` 2012, София, 2012 )

[16] Grekov P., Kolev P., Nedev V.,Modelirane na neholonomnata vrazka pri dvizhenie na koloos ot podvizhen zhelezopaten sastav, Sbornik dokladi na Konferentsiya VSU` 2012, Sofiya, 2012
( [16] Греков П., Колев П., Недев В.,Моделиране на нехолономната връзка при движение на колоос от подвижен железопътен състав, Сборник доклади на Конференция ВСУ` 2012, София, 2012 )

[17] UIC CODE 518 OR (2009), Testing and approval of Railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior – Safety – Track fatigue – Running behavior. 4th edition

[18] EN 14363, “Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and stationary tests”, CEN, Brussels, 2005.

[19] Atmadzhova D., Processes and dependences related to Nadal’s formula IX International Scientific Conference HEAVY MACHINERY 2017, Zlatibor, Serbia, 2017, pp.E7-E16

[20] Atmadzhova D., Privezhdane v nominalen vid na kriteriya protiv deraylirane na zhelezopatni vozila NK s mezhdunarodno uchastie BulTrans-2017 na TU-Sofiya, Sozopol 11-13 Septemvri
( [20] Атмаджова Д., Привеждане в номинален вид на критерия против дерайлиране на железопътни возила НК с международно участие BulTrans-2017 на ТУ-София, Созопол 11-13 Септември )

[21] Atmadzhova D., Izsledvaniya i prinosi na nashata strana otnosno sigurnostta sreshtu deraylirane na podvizhen zhelezopaten sastav NAUChNA KONFERENTsIYa S MEZhDUNARODNO UChASTIE „USTOYChIVO RAZVITIE NA TRANSPORTNITE SISTEMI“ – 18-20 yuni 2018 g. FAKULTET „TM“ PRI VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV”
( [21] Атмаджова Д., Изследвания и приноси на нашата страна относно сигурността срещу дерайлиране на подвижен железопътен състав НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“ – 18-20 юни 2018 г. ФАКУЛТЕТ „ТМ“ ПРИ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” )

[22] Atmadzhova D., Metod za opredelyane bezopasnostta sreshtu deraylirane pri zhelezopatno proizshestvie NAUChNA KONFERENTsIYa S MEZhDUNARODNO UChASTIE „USTOYChIVO RAZVITIE NA TRANSPORTNITE SISTEMI“ – 18-20 yuni 2018 g. FAKULTET „TM“ PRI VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV”
( [22] Атмаджова Д., Метод за определяне безопасността срещу дерайлиране при железопътно произшествие НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“ – 18-20 юни 2018 г. ФАКУЛТЕТ „ТМ“ ПРИ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” )

[23] Atmadzhova D., Adaptirane kriteriya na Nadal kam fakticheski eksperimentalno polucheni rezultati NAUChNA KONFERENTsIYa S MEZhDUNARODNO UChASTIE „USTOYChIVO RAZVITIE NA TRANSPORTNITE SISTEMI“ – 15-17 septemvri 2018 g. FAKULTET „TSTT“ PRI VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV”
( [23] Атмаджова Д., Адаптиране критерия на Nadal към фактически експериментално получени резултати НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“ – 15-17 септември 2018 г. ФАКУЛТЕТ „ТСТТ“ ПРИ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” )

[24] Atmadzhova D., Grafiki na protsesite, protichashti pri deraylirane po razlichni kriterii NAUChNA KONFERENTsIYa S MEZhDUNARODNO UChASTIE „USTOYChIVO RAZVITIE NA TRANSPORTNITE SISTEMI“ – 15-17 septemvri 2018 g. FAKULTET „TSTT“ PRI VISShE TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV”
( [24] Атмаджова Д., Графики на процесите, протичащи при дерайлиране по различни критерии НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ“ – 15-17 септември 2018 г. ФАКУЛТЕТ „ТСТТ“ ПРИ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” )

[25] Atmadzhova D., Transforming analytical and analog dependencies of criteria against derailment of different classes Nis, XVIІI SCIENTIFIC-EXPERT CONFERENCE ON RAILWAYS RAILCON ”18, Serbia and Montenegro Faculty of Mechanical Engineering University of Nis, 2018

[26] Ahlbeck D. R., H.D. Harrison: “Techniques for Measurement of Wheel-Rail Forces”, The Shock and Vibration Digest, 12(10), 1980, 31-41, 1980

[27] Courtin J., B. Marmoret: “L’évolution de la mesure des efforts d’interaction roue/rail”, Revue Générale des Chemins de Fer, Vol. 105, 235-242, April 1986.

[28] Ishida H., K. Fukazawa, M. Matsuo, K. Ueki, K. Tezuka: “A new continuous measuring method of wheel/rail contact forces”, Quarterly Reports of RTRI, vol. 35(2), 105-111, 1994.

[29] Kanehara Hiromichi, Takehiko Fujioka, (2002) Measuring rail/wheel contact points of running railway vehicles, Wear, Volume 253, Issues 1-2, pp 275-283

[30] Broggiato G.B., M. Bruner, R.V. Licciardello, “Studio numerico-sperimentale delle deformazioni di una sala ferroviaria di misura”, Associazione Italiana per L’analisi delle Sollecitazioni (AIAS) XXXII Convegno Nazionale, Università di Salerno, 3-6 Settembre 2003.

[31] Broggiato G.B., E. Cosciotti: “Ottimizzazione della disposizione di ponti estensimetrici sulle sale ferroviarie nella misura delle forze di contatto ruotarotaia”, Ingegneria Ferroviaria, 879-889, 11/ 2006

[32] Bizic Milan, Tomic M, Djinovic Z and Petrovic D 2011 Test stand for calibration of measurement railway wheelsets Proc. of the 7th Int. Conf. Research and Development of Mechanical Elements and Systems - IRMES (Zlatibor, Serbia) pp 419–24

[33] Bizic Milan, Petrović Dragan Z, Tomić Miloš C i Djinović Zoran V., Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Meas. Sci. Technol. 28 (2017) 075902 (25pp), 2017 IOP Publishing Ltd Printed in the UK
( [33] Bizic Milan, Petrović Dragan Z, Tomić Miloš C и Djinović Zoran V., Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Meas. Sci. Technol. 28 (2017) 075902 (25pp), 2017 IOP Publishing Ltd Printed in the UK )

[34] Li Y, Lin J, Wang K, Liu J and Li J 2013 Study of wheel-rail force decouple based on instrumented rail J. Mech. Eng. 4 94–101

[35] WIDEM project: “Instrumented Wheelsets for Two Type of Railway Vehicles” (tilting and freight train)” Project no. TST-CT-2005-516196, 2005

[36] Nenov N., B. Skrobanski, Modeling of system for monitoring and control of rolling stock in motion on the rail network in the republic of Bulgaria, BulTrans-2016, 14 - 16 September 2016, Sozopol, pp. 185-190, BulTrans-2016, TU Sofia, 2016.

[37] Nenov N., Dimitrov E, Piskulev P., Dodev, N., Development of specialized force sensor for railway wayside monitoring systems, 4th International Conference on Road and Rail Infrastructure, CETRA 2016, 23 – 25 May 2016, Šibenik, Croatia, 4th International Conference on Road and Rail Infrastructure, CETRA 2016.

[38] www.bonatrans.cz/en/

[39] EN 13262:2004 A2 2011 Railway Applications - Wheelsets and Bogies –Wheels -Product ments (Paris: European Committee for Standardization, CEN)

[40] Bizic M. 2015 Research of influential parameters in wheel-rail interaction on running stability of railway vehicles Doctoral Dissertation, University of Kragujevac, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, Serbia (in Serbian)

[41] Nikolov V., Modeling and strength analisis of the axles of bogie with variable-gauge wheelsets, The Fourth International Symposium for Students CPMA 2015 , 2015

[42] Atmadzhova D. Eksperimentalno opredelyane na sili v kontakta „kolelo – relsa” na zhelezopatni vozila, Sbornik dokladi ot godishna universitetska nauchna konferentsiya 2019, Veliko Tarnovo, Izdatelski kompleks na NVU „V. Levski” ISSN 2367-7481, 2019
( [42] Атмаджова Д. Експериментално определяне на сили в контакта „колело – релса” на железопътни возила, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2019, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски” ISSN 2367-7481, 2019 )

[43] Petrović D., Babić A., Bižić M., Đelošević M. (2010) Measuring equipment for dynamic and quasistatic testing of railway vehicles, Proceedings of the XIV Scientific-Expert Conference on Railways RAILCON, Nis, pp 177-181

[44] Petrović D., Tomić M., Đinović Z., Bižić M., MEASURING SYSTEMS FOR TESTING THE SAFETY AND SECURITY OF RAILWAY VEHICLES, MTC 3, 2011 art. № 0577 ISSN 1312-3823

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie