Научный доклад ID 1756 : 2019/2
15 ГОДИНИ СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ, ПУБЛИКУВАНИ В СПИСАНИЕ „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ“ – ОБЗОР. Част I

Петър K. Колев, Красимир Т. Кръстанов

обзор, металознание, технология на материалите, заваряемост, ефективни решения, рационални технологични режими.


Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” – София ул. ”Гео Милев” №158 1574 София БЪЛГАРИЯoverview metal science material technology weldability efficient solutions rational technological modes.Петър K. Колев Красимир Т. Кръстанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Tontchev N., (2014) Materials Science, Effective solutions and Technological variants, LAMBERT Academic Publishing, 142 p.

[2] Tontchev N., Z. Cekerevac, (2014): Approach and Application in Multicriteria Decision Support in the Field of Materials Science. MEST Journal, (MEST) 2, no. 118-29.

[3] Tontchev N., (2015), Contribution to the “Materials Genome Initiative” with Numerical Methods for Metallurgical Design, XXII Mezhdunarodna Nauchna Konferentsiya-Transport 2015
( [3] Tontchev N., (2015), Contribution to the “Materials Genome Initiative” with Numerical Methods for Metallurgical Design, XXII Meждународна Научна Конференция-Транспорт 2015 )

[4] Tonchev N., (2013),Dva mnogokriterialni podhoda za optimizirane sastava i svoystvata na legirani stomani, MTS. AJ, statiya 0834, tom 11, br. 3, rr. IV-1 – IV-7.
( [4] Тончев Н., (2013),Два многокритериални подхода за оптимизиране състава и свойствата на легирани стомани, МТС. AJ, статия 0834, том 11, бр. 3, рр. IV-1 – IV-7. )

[5] Tontchev N., (2006): Numeric Approach for Solving Single- and Multicriteria Problems, XVI International Scientific Conference “Transport ‘06”, IX-11 – IX-14, (in Bulgarian).

[6] Tontchev N., St. Ivanov, (2006): Method for Solving Multiple CriteriaDecision Making (MCDM) Problemsand Decision Support System, Intelligent Systems, 3rd International IEEE Conference, pp. 126-129.

[7] Tontchev N., L. Kirilov, (2007): Two Approaches for Solving Multiple Criteria Decision Making MCDM Problems with an Illustrative Example. Problems of Engineering, Cybernetics and Robotics, 58, 53-63.

[8] Tontchev N, N. Hristov, (2011): Method for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems in building-up by welding area, VIII International Congress Machines, technologies, materials, vol. 1, pp.98-102.

[9] Tontchev N. L. Kirilov, (2005), Two methods for solving multiple criteria decision making (mcdm) problems, Amtech`05, 2, 18-23.

[10] Tontchev N., (2005), Peculiarities applyng multi criteria decision aiding approach a clas problems in material science, Amtech`05, 2, 12-17.

[11] Tonchev, N., Kirilov, L. (1997) Multi-objective approach to technological processes optimization, report presented at the Int. Conference on Methods and Applications of Multiple Criteria Decision Making, FUCAM, Mons, Belgium, May 14-16 1997, pp. 116-118.

[12] Tonchev N., (2010). Structure and properties of steels for applications in automobile industry, Akademic journal Мechanics Transport Communication, issue 2, article No 475., University of Transport.

[13] Tontchev N., S. Popov, P. Koprinkova-Hristova, S. Popova, Y. Lukarski, (2011): Comparative study on intelligent and classical modeling and composition optimization of steel alloys, Journal of Materials Sciences and Engineering with Advanced Technology, 4(1), 69-91.

[14] Koprinkova-Hristova P., N. Tontchev, S. Popova, (2011): Neural networks approach to optimization of steel alloys composition, EANN’2011, Sept. 15-18, Corfu, Greece, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 363, 315-234.

[15] Tontchev N., P. Koprinkova-Hristova, Popova, (2012): S., On the ability to predict the properties of advised hight streght steels at cost alloying, Procceding of Faculty „National Security and Defense“, pp. 222- 230 (in Bulgarian).

[16] Koprinkova-Hristova P., N.Tontchev, S. Popova, (2013): Two approaches to multi-criteria optimization of steel alloys for crankshafts production, Int. J. Reasoning – based Intelligent Systems, Vol. 5, № 2, 2013, pp. 96 – 103.

[17] Koprinkova-Hristova P., N. Tontchev, S. Popova, (2010), Neural Networks for Mechanical Characteristics Modelling and Compositions Optimization of Steel Alloys, “Automatics and Informatics”`10, pp. I-49 - I-53.

[18] Lukarski Y. , S. Popov, N. Tontchev, P. Koprinkova- Hristova, S. Popova, (2011), An design of new brands of martenzite steels by artificial neural networks, International Scientific Conference, Advanced Materials and Technologies, pp. 54-59., UgalMat`11

[19] Delchev D., H.Raychev,N.Tonchev, (2013) Za stomanite i tyahnoto prilozhenie v avtomobilostroeneto, Mehanika Transport Komunikatsii tom 2, broy 1, statiya № 0914
( [19] Делчев Д., Х.Райчев,Н.Тончев, (2013) За стоманите и тяхното приложение в автомобилостроенето, Механика Транспорт Комуникации том 2, брой 1, статия № 0914 )

[20] Raychev H., D. Delchev, N.Tonchev, (2013) Chislena protsedura s prilozhenie v inzhenernoto obuchenie, Mehanika Transport Komunikatsii tom 2, broy 1, statiya № 0917.
( [20] Райчев Х., Д. Делчев, Н.Тончев, (2013) Числена процедура с приложение в инженерното обучение, Механика Транспорт Комуникации том 2, брой 1, статия № 0917. )

[21] Tontchev N., Y. Kalev, (2013): Determing Influence of Alloying Elements on Properties of Alloys by Robust Experiment, MEST Journal, July, pp. 31 – 39.

[22] Tontchev N., M. Ivanov, (2014): Modeling and Optimization of the Composition of Iron – Based Alloys By Approximation with Neural Models and Genetic Optimization Algorithm, FBIM Transactions, 15, 2(1), pp. 1-12.

[23] Tontchev N., М.Ivanov, (2014), Modeling and Prediction of Composition Properties of Titanium-Based Allouys Means of Artificial Neural Networks, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1080.

[24] Ivanov M., N. Tontchev, (2014), Investigation of Mechanical Properties of Titanium Alloys Based on Genetic Optimization and Pareto Front, “Machines, Technologies, Materials” pp.24-30, issue 11/2014.

[25] Ivanov M., N. Tontchev, (2014), Software Model for Selection of the Appropriate Chemical Composition of Titanium Alloys Under Defines ments for Mechanical Characteristics, “Machines, Technologies, Materials” pp.26-30, issue 11/2014.

[26] Tontchev N., Y. Kalev, (2013): On the Formation of Expert Knowledge in the Metalworking Technology Cost, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials, VII, Issues 10, pp. 77 – 80.

[27] Tontchev N., (2011): The decision for an optimal selection of material and technology to process a grade of tool steels, hot work, Akademic Journal “Мechanics, Transport, Communication”, issue 3, 2011, article No 623., University of Transport, (in Bulgarian).

[28] Tontchev N., N. Hristov, (2013): Numerical Procedure to Determine the Optimal Composition of the Steel a Small Volume Database with the Same Treatment, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials, VII, Issues 11, pp. 54 – 57.

[29] Ivanov M., N. Tontchev, (2013), Application of Ontological Models for Representing Engineering Concept in Engineering, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry, Machines, Technologies, Materials , VII, Issues 9, pp. 35 – 40.

[30] Tontchev N., (2012): Effective solutions to the processing of metallic materials on iron bases, Publishing house of University of Transport “Todor Kableshkov”, Sofia, (in Bulgarian).

[31] Tontchev N., (2011): Production Technologies, Issue of University of Transport “Todor Kableshkov”, Sofia, (in Bulgarian).

[32] Tonchev N, I. Savova, N. Hristov, (2013), Izsledvane na koefitsienta na obrabotvaemost na kachestveni i konstruktsionni legirani stomani, obrabotvani chrez struzhkootdelyane, Sbornik dokladi na 10-ti Mezhdunaroden kongres „Mashini, Tehnologii, Materiali“, tom. 1, s. 142 – 148.
( [32] Тончев Н, И. Савова, Н. Христов, (2013), Изследване на коефициента на обработваемост на качествени и конструкционни легирани стомани, обработвани чрез стружкоотделяне, Сборник доклади на 10-ти Международен конгрес „Машини, Технологии, Материали“, том. 1, с. 142 – 148. )

[33] Tontchev N. Y. Kalev, (2014), Robust Bi – Criteria Approach to Optimaze the Composition and Properties of Titanium – Based Alloys, “Machines Technologies, Materials” pp.26-30, issue 12/2014.

[34] Tontchev N. Y. Kalev, R. Lazarova, (2014), Modeling and Optimization of the Properties and Composition of Titanium – Based Alloys, “Machines Technologies, Materials” pp.16-19, issue 11/2014.

[35] Hristov N., N. Tontchev, (2009), An Interval approach and its application to solve problems from the domain welding., Fundamendal sciences and application, Journal, vol 14, 209-214.

[36] Tontchev N., A. Monov, (2006), Methods of Determining the Capacity of Mechanical Processing of Plane-Loaded Layers Under the Conditions of Electric Arc Welding in a Gas Mixture, Fundamendal sciences and application, Journal, vol. 13.

[37] Tontchev N., R.Lazarova, M. Kandeva, N. Hristov, (2009), Metallographic and mechanical investigations of fettled layers with specific properties, Fundamendal sciences and application, Journal, vol. 15, 289-296.

[38] Delikostov T., N. Tonchev, Al. Monov, (2006), Mnogokriterialno optimizirane na parametrite na kachestvoto pri podflyusovoto navaryavane s razlichni elektrodni materiali.
( [38] Деликостов Т., Н. Тончев, Ал. Монов, (2006), Многокритериално оптимизиране на параметрите на качеството при подфлюсовото наваряване с различни електродни материали. )

[39] Ivanov E., N. Tonchev, (2014), Chislena protsedura za proverka na optimalen sastav na titanova splav pri izpolzvane na ogranichena po obem baza ot danni, MTC AJ, vol. 12, issue 3/2, article 1000.
( [39] Иванов Е., Н. Тончев, (2014), Числена процедура за проверка на оптимален състав на титанова сплав при използване на ограничена по обем база от данни, MTC AJ, vol. 12, issue 3/2, article 1000. )

[40] Tonchev N., E. Ivanov, (2014), Dvukriterialen optimizatsionen podhod s prilozhenie v metalurgiyata za tarsene interval na parametrite pri udovletvoryavane na predvaritelno postaveni iziskvaniya za promenlivite, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1081.
( [40] Тончев Н., Е. Иванов, (2014), Двукритериален оптимизационен подход с приложение в металургията за търсене интервал на параметрите при удовлетворяване на предварително поставени изисквания за променливите, MTC AJ, vol. 12, issue 3/3, article 1081. )

[41] Tonchev N., M. Ivanov, I. Pencheva, Podhod za mnogokriterialna optimizatsiya pri opredelyaneto na sastava i obrabotkata na splavi, ISSN 1310 – 3946, XXII International Scientific Technical Conference Foundry`15.
( [41] Тончев Н., М. Иванов, И. Пенчева, Подход за многокритериална оптимизация при определянето на състава и обработката на сплави, ISSN 1310 – 3946, XXII International Scientific Technical Conference Foundry`15. )

[42] Tonchev N., N.Hristov, (2009), Otnosno upravlenieto na protsesa navaryavane za postigane na sloeve s opredelena geometriya i svoystva, „Mehanika transport komunikatsii“, tom 3., statiya № 426, VI73-VI78.
( [42] Тончев Н., Н.Христов, (2009), Относно управлението на процеса наваряване за постигане на слоеве с определена геометрия и свойства, „Механика транспорт комуникации“, том 3., статия № 426, VI73-VI78. )

[43] Hristov N., N. Tonchev, D. Alipiev, (2009), BULUW - WEB bazirana informatsionna sistema ot oblastta na navaryavaneto., Mashinostroene i mashinoznanie №6, 24-27.
( [43] Христов Н., Н. Тончев, Д. Алипиев, (2009), BULUW - WEB базирана информационна система от областта на наваряването., Машиностроене и машинознание №6, 24-27. )

[44] Kandeva M., N. Tontchev, N. Hristov, E. Assenova, (2009), Tribological study of cladded bimetallic coatings, Journal of the Balkan Tribological Association, vol.15, No 4, 455-466.

[45] Kandeva M., N. Hristov, N.Tonchev, (2010), Izsledvane na abrazivnata iznosoustoychivost na navareni bimetalni pokritiya, konferentsiya, ”Mehanika na mashinite”, tom 18, 1, 53-57.
( [45] Кандева М., Н. Христов, Н.Тончев, (2010), Изследване на абразивната износоустойчивост на наварени биметални покрития, конференция, ”Механика на машините”, том 18, 1, 53-57. )

[46] Tonchev N., M.Kandeva,N.Hristov, (2011), Metodika za opredelyane parametrite na kachestvoto na kompozitni pokritiya pri navaryavane na rotatsionni povarhnini, “Machines, Technologies, Materials”, vol.1, pp.141-144.
( [46] Тончев Н., М.Кандева,Н.Христов, (2011), Методика за определяне параметрите на качеството на композитни покрития при наваряване на ротационни повърхнини, “Machines, Technologies, Materials”, vol.1, pp.141-144. )

[47] Monov A.,M. Kandeva., N.Tonchev, (2010), Geometrichna optimizatsiya na iznosoustoychivi navareni pokritiya, Tribologichen zhurnal Bultrib, №1, 85-91.
( [47] Монов А.,М. Кандева., Н.Тончев, (2010), Геометрична оптимизация на износоустойчиви наварени покрития, Трибологичен журнал Бултриб, №1, 85-91. )

[48] Monov A., N. Tonchev, (2011), Stend za udarno-abrazivno iznosvane, AJ - „Mehanika transport komunikatsii“, tom 3., statiya № 631.
( [48] Монов А., Н. Тончев, (2011), Стенд за ударно-абразивно износване, AJ - „Механика транспорт комуникации“, том 3., статия № 631. )

[49] Tontchev N.T, D. Alipiev I.Savova, (2008), Implementation of some methodological matters from E-larning into ”Materials science and technology” field , AJ – “Mehanika transport komunikatsii br.3., IX 43 – IX 48.
( [49] Tontchev N.Т, D. Alipiev I.Savova, (2008), Implementation of some methodological matters from E-larning into ”Materials science and technology” field , AJ – “Механика транспорт комуникации бр.3., IX 43 – IX 48. )

[50] Avdzhieva T., N.Tonchev, (2003), Otnosno vazmozhnostta za avtomatizirano otsenyavane na znaniya v mrezhova sreda, Transport’03, 639-644.
( [50] Авджиева Т., Н.Тончев, (2003), Относно възможността за автоматизирано оценяване на знания в мрежова среда, Транспорт’03, 639-644. )

[51] Koprinkova-Hristova P., N.Tontchev, (2012), Echo State Networks for Multi-dimensional Data Clustering, Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN `12, pp. 571-578.

[52] Vasilev D., Aglovi trepteniya na korpusa na dvigatel s vatreshno gorene, Mehanika na mashinite, 2015, ISSN 0861-9727, godina XXIII, kniga 2, str.115-118, Varna
( [52] Василев Д., Ъглови трептения на корпуса на двигател с вътрешно горене, Механика на машините, 2015, ISSN 0861-9727, година XXIII, книга 2, стр.115-118, Варна )

[53] Vasilev D., Mutafchiev M., Metodika za opredelyane na deystvashtite varhu kolyano-motovilkoviya mehanizam sili i vartyasht moment, XXI mezhdunarodna nauchna konferentsiya "TRANSPORT 2013", sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 11, broy 3, chast 2, 2013g., ISSN 1312-3823, s. VII-13 – 19.
( [53] Василев Д., Мутафчиев М., Методика за определяне на действащите върху коляно-мотовилковия механизъм сили и въртящ момент, XXI международна научна конференция "ТРАНСПОРТ 2013", сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 11, брой 3, част 2, 2013г., ISSN 1312-3823, с. VII-13 – 19. )

[54] Vasilev D., Mutafchiev M., Vliyanie na priblizheniyata varhu stoynostite na deystvashtite varhu kolyano-motovilkoviya mehanizam sili i vartyasht moment, Mehanika na mashinite, 2014, ISSN 0861-9727, godina XXII, kniga I, str. 56-59, Varna
( [54] Василев Д., Мутафчиев М., Влияние на приближенията върху стойностите на действащите върху коляно-мотовилковия механизъм сили и въртящ момент, Механика на машините, 2014, ISSN 0861-9727, година XXII, книга I, стр. 56-59, Варна )

[55] Vasilev D., Mutafchiev M., Vliyanie na broya na tsilindrite varhu neravnomernostite na vartyashtiya moment i na hoda na DVG, TRANSMOTAUTO’14, Scientific-technical union of mechanical engineering, year XXII, issue 7(156), June 2014, ISSN 1310-3946, s. 11-13
( [55] Василев Д., Мутафчиев М., Влияние на броя на цилиндрите върху неравномерностите на въртящия момент и на хода на ДВГ, TRANSMOTAUTO’14, Scientific-technical union of mechanical engineering, year XXII, issue 7(156), June 2014, ISSN 1310-3946, s. 11-13 )

[56] Vasilev D., Manolova A., Svobodni trepteniya na mehanichna veriga s inertsionna vrazka mezhdu masite, Sbornik dokladi, III-ta nauchno-tehnicheska sesiya s mezhdunarodno uchastie, 19-20.11.1992, Sofiya, s. 219-224.
( [56] Василев Д., Манолова А., Свободни трептения на механична верига с инерционна връзка между масите, Сборник доклади, III-та научно-техническа сесия с международно участие, 19-20.11.1992, София, с. 219-224. )

[57] Vasilev D., Manolova A., Prinudeni trepteniya na mehanichna veriga s inertsionna vrazka mezhdu masite, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, god. 2, kn. 2, Varna, 1994, str. 20-22.
( [57] Василев Д., Манолова А., Принудени трептения на механична верига с инерционна връзка между масите, Механика на машините, ISSN 0861-9727, год. 2, кн. 2, Варна, 1994, стр. 20-22. )

[58] Vasilev D., Trepteniya v nelineyni mehanichni sistemi s prilozhenie v transportnata tehnika, Monografiya, Godishnik na VTU, br. 6, 2015 g., ISSN 1314-362X
( [58] Василев Д., Трептения в нелинейни механични системи с приложение в транспортната техника, Монография, Годишник на ВТУ, бр. 6, 2015 г., ISSN 1314-362X )

[59] Vasilev D., DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN BULGARIA AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY, International Scientific Conference “Management 2012”, Belgrad, 20th – 21st April 2012, s. 714-718

[60] Vasilev D., Tonchev N., Markov S., SVARZANOST I VKLYuChVANE NA ELEMENTI OT NANOTEHNOLOGIITE V UChEBNATA SPETsIALIZATsIYa NA VISShETO TRANSPORTNO UChILIShtE „TODOR KABLEShKOV“, „Mehanika, transport, komunikatsii“, t. 15, broy 3/3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), s. IV-41 - 46
( [60] Василев Д., Тончев Н., Марков С., СВЪРЗАНОСТ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧЕБНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, „Механика, транспорт, комуникации“, т. 15, брой 3/3, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. IV-41 - 46 )

[61] Vasilev D., Ivanov M., Tonchev N., PRILOZhIMOST NA HEMOMETRIChNIYa PODHOD V MEHANIKATA I MATERIALOZNANIETO, sp. Mehanika, transport, komunikatsii, t. 14, broy 3/3, 2016g., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), s. VII-1 - 10
( [61] Василев Д., Иванов М., Тончев Н., ПРИЛОЖИМОСТ НА ХЕМОМЕТРИЧНИЯ ПОДХОД В МЕХАНИКАТА И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО, сп. Механика, транспорт, комуникации, т. 14, брой 3/3, 2016г., ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620 (online), с. VII-1 - 10 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie