Научный доклад ID 1754 : 2019/2
ПРОГРАМА ЗА ТЯГОВИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

Тодор Йонов, Васил Динев

В настоящата статия са представени резултати от съставена програма за тягови изчисления с помощта на персонален компютър с цел получаване на характеристиките ток на транспортоно средство, скорост и време в зависимост от пътя. При елиминиране на пътя се изчисляват допълнително и характеристиките ток на един тягов двигател, ток на теглителното транспортно средство и разхода на енергия за изминаване на даденият участък в зависимост от времепътуването. С помощта на тяговите изчисления се решават редица задачи свързани, както с началното проектиране на участъци в електрическият транспорт, така и с по-нататъшната им експлоатация. В последната те са необходими при проверки дали е възможно увеличаването на пропускателната способност на участъците и увеличението на средната скорост. В учебният процес, за който основно е предназначена дадената програма, ще служи за онагледяване на резултатите от изчисленията, както и за задаване на различни промени на изходните данни – основно наклони на пътя с цел проследяване на нивото на средната скорост, прегряването на тяговите и разхода на енергия за изминаване на участъка. В рамките на програмирането са разгледани методите за решаване на уравнението на движение чрез полиномна апроксимация съгласно методите на Ойлер и Рунге-Кута. Апроксимирани са характеристиките: съпротивление на движение, теглителен, спирачен и режим на свободно движение, ограниченията по сцепление и максимална скорост. Трябва да се отбележи, че без да претендира за голяма точност на резултатите и въпреки, че основното и предназначение е да бъде ползвана в учебният процес, програмата дава в голяма степен реален поглед за промените на получените изходни величини при промяна на изходните данни.


тягови изчисления криви на движение уравнение на движениеtraction calculations motion curves motion equationТодор Йонов Васил Динев

BIBLIOGRAPHY

[1] Lyubomir B. Balgaranov, Todor I. Yonov. Rakovodstvo za proektirane po elektricheski transport, Sofiya, 2010g.
( [1] Любомир Б. Българанов, Тодор И. Йонов. Ръководство за проектиране по електрически транспорт, София, 2010г. )

[2] Penyu T. Minkov. Elektricheska tyaga, Sofiya, 1988g.
( [2] Пеню Т. Минков. Електрическа тяга, София, 1988г. )

[3] Dimova St., T. Chernogorova, A. Yotova. Chisleni metodi za diferentsialni uravneniya, Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2012g.
( [3] Димова Ст., Т. Черногорова, А. Йотова. Числени методи за диференциални уравнения, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2012г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie