Научный доклад ID 1747 : 2019/1
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЧЕН БИОГАЗ В РЕГИОНА НА ОБЩИНА РУСЕ

Ивайло Ганев, Искра Симова, Цветелина Петрова

Настоящата работа се занимава с анализ на възможностите за оползотворяване на биоразградими отпадъци в района на Русе. Предимствата от използването на биоразградимите отпадъци се разглеждат от екологична гледна точка и от гледна точка на енергийните перспективи. Анализират се количествени данни от различни биоразградими отпадъци, генерирани от общините, представляващи интерес. Изчисляват се количествата на биоразградимите отпадъци за преработка в инсталация за биогаз. Представена е технологичната схема на инсталацията за биогаз. Извършва се оценка на масовия баланс на количествата биогаз, които ще се генерират от инсталацията. Изучават се параметрите на биогаза и се предлагат възможни технологии за тяхното използване.


биогаз анаеробна инсталация отпадъчна енергия биоразградими отпадъци третиране на отпадъциbiogas anaerobic installation waste energy biodegradable waste waste treatmentИвайло Ганев Искра Симова Цветелина Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... 2017

[2] http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... 2017

[3] Ecology_3.3, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... 2017,

[4] Rajaram V., and 2. From Landfill Gas to Energy: Technologies and Challenges, ISBN: 978-0-415-66474-5, CRC Press, 2011

[5] www.moew.government.bg

[6] Biogas from Waste and Renewable Resources, , ISBN 978-3-527-31841-4, 2008,

[7] Prof. Dr.-Ing. Dieter Deublein, Dipl.-Ing. Angelika Steinhauser, Biogas handbook, Teodorita Al Seadi and collective, ISBN 978-87-992962-1-7

[8] Tasheva S., G. Valchev, V. Rasheva,. Emission limit values for emissions from different combustion plants. Sp. ”Toplotehnika za bita”, no. 2, year ХІV, 2009, 41-44

[9] Valchev G., S. Tasheva, V.Rasheva, . Comparative characteristics of a flame-tube steam generator. Scientific Conference with International Participation ”Food Science, Techniques and Technologies 2008”, October 24-25, 2008, Scientific Works, Vol. LV, Scroll 2, 219-224, ISSN 0477-0250

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie