Научный доклад ID 1746 : 2019/1
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Ивайло Ганев, Росица Величкова, Огнян Сандов

Настоящата работа разглежда интегриран подход, основан на съвременни технологии (с изключение на директно изгаряне), за намаляване на депонираните битови отпадъци и получаване на енергия от тях за района на Русе. Разгледани са предимствата на представените технологии. Калоричността на получените енергийни носители и очакваното количество газ се изчисляват на база единица входни отпадъци. Представени са технологичните схеми на инсталациите. Анализирани са възможностите за прилагане на получените енергийни източници. В заключение се изчислява количеството на депонираните отпадъци.


енергия от отпадъци биогаз пиролиза сингаз третиране на отпадъциwaste energy biogas pyrolysis syngas waste treatmentИвайло Ганев Росица Величкова Огнян Сандов

BIBLIOGRAPHY

[1] Rajaram V., and 2. From Landfill Gas to Energy: Technologies and Challenges, ISBN: 978-0-415-66474-5, CRC Press, 2011

[2] Prof. Dr.-Ing. Dieter Deublein, Dipl.-Ing. Angelika Steinhauser ,Biogas from Waste and Renewable Resources, , ISBN 978-3-527-31841-4, 2008

[3] Valchev G., S. Tasheva, V. Rasheva,. Comparative characteristics of a flame-tube steam generator. Scientific Conference with International Participation ”Food Science, Techniques and Technologies 2008”, 24-25 October 2008, Scientific papers, vol. LV, roll 2, 219-224, ISSN 0477-0250

[4] Waste to energy. http://www.eniscuola.net/wp-content/uploads...

[5] . http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... 2017

[6] Ecology_3.3, http://www.nsi.bg/sites/default/files/files... 2017,

[7] Vacuum gasifiler, http://scandienergy.no/presentation/index.h...

[8] Tasheva S., G. Valhev, V. Rasheva, Emission limit values for emissions from different combustion plants. Sp. ”Toplotehnika za bita”, no. 2, year ХІV, 2009, 41-44

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie