Научный доклад ID 1740 : 2019/1
ВЛИЯНИЕ НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК ВЪРХУ СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Рувайда Хади Алджадири

Френският, както и френският език, е член на групата Романс, на семейството на индоевропейските езици. Също така, както и повечето други романски езици, са получени от Vulgar Latin, от римските нашественици. Въпреки че първоначално Франция е била заета от галите, племето на келтските жители, техният език не е допринесъл много за развитието на френския език. Всъщност това беше езикът на германските племена, който имаше голямо влияние върху езика и неговия речник. Френският е официалният език на крал Франсис I през 1539 г. Той е придобил известност сред дипломатите и културата на Запад, от 17-ти век нататък. Европейската колонизация видя, че френският език се разпространява в почти цялата световна цивилизация, обхващаща Америка, Африка и азиатските региони. Тя имаше по-нататъшно въздействие върху цивилизациите в световен мащаб след разпространението на британските нашествия, тъй като самият английски език има най-много думи, извлечени от френски Тази статия анализира влиянието на френския език върху развитието на цивилизования живот в различни региони на света и категорично очертава влиянието на френския език върху възхода и разпространението на цивилизацията в целия свят.


Френски език Европейска колонизация Световна цивилизацияFrench Language European Colonization World CivilizationРувайда Хади Алджадири

BIBLIOGRAPHY

[1] http://aboutworldlanguages.com/french

[2] En.wikipedia.org

[3] Dimitrova, N. Zaimstvovannyye monoleksemnyye terminy v terminologii transportnogo ekspedirovaniya. – V: Rusistika segodnya ¬ traditsii i perspektivy. – Yubileyna mezhdunarodna nauchna konferentsiya, Sofiya, Dokladi. Izdatelska kashta „Tip-top pres”, 2017, 127–135.
( [3] Димитрова, Н. Заимствованные монолексемные термины в терминологии транспортного экспедирования. – В: Русистика сегодня ¬ традиции и перспективы. – Юбилейна международна научна конференция, София, Доклади. Издателска къща „Тип-топ прес”, 2017, 127–135. )

[4] Dimitrova N. Leksiko-geneticheskaya harakteristika russkoy terminologii gruzoperevozok. V: Elektronno nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii, 3/2013, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”TRANSPORT - 2013”, https://mtc-aj.com/papers-archive-2013.htm ...
( [4] Димитрова Н. Лексико-генетическая характеристика русской терминологии грузоперевозок. В: Електронно научно списание Механика Транспорт Комуникации, 3/2013, Международна научна конференция ”ТРАНСПОРТ - 2013”, https://mtc-aj.com/papers-archive-2013.htm ... )

[5] ”Rapport annuel 2010” (PDF). IEOM Nouvelle-Calédonie. Retrieved 30 January2013.

[6] Robert Aldrich, John Connell (2006). France`s Overseas Frontier: Départements et territoires d`outre-mer. Cambridge University Press. p. 46. ISBN 978-0-521-03036-6.

[7] Ganse, Alexander. ”History of French Polynesia, 1889 to 1918”. Archived from the original on 30 December 2007. Retrieved 20 October 2007.

[8] Ganse, Alexander. ”History of French Polynesia, 1797 to 1889”. Archived from the original on 30 December 2007. Retrieved 20 October 2007.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie