Научный доклад ID 1736 : 2018/3
НАДЕЖДНОСТ И ТОЧНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ В СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Емилия Димитрова, Николай Колев

В доклада се разглежда надеждността, точността и оптимизирането на технологичното оборудване на системите за видеонаблюдение. Въведено е понятието метрологическа надеждност, определена от постепенните откази, т.е. от вероятността относителната грешка на основните параметри на системата да се намира в границите на допустимите стойности, представляващи функция на времето за техническа експлоатация. Метрологическите характеристики на средствата за измерване и системите за видеонаблюдение се променят в процеса на експлоатация. Практическите изследвания и измервания показват, че метрологичните откази преобладават значително спрямо неметрологичните. Този факт демонстрира нуждата и поставяне на проблема за оптимизиране, усъвършенстване и разработване на специални мерки за прогнозиране и откриване на тези метрологични откази. Възможността на системите за измерване да запазват установените стойности в определен интервал от време, условия на експлоатация и различни технологични режими на работа определя тяхната метрологична надеждност. В доклада се разглеждат и анализират видовете откази в системите за видеонаблюдение, представена е апаратура за определяне на техническото състояние на средствата за измерване и на мрежата, показани са резултати от изследвания с цел оптимизиране на работата на система за видеонаблюдение. Показани са средства и методи за контрол на състоянието на оборудването, чрез използването на виртуален спектро-анализатор и друга подходяща апаратура.


Метрологическа надеждност виртуален спектро-анализатор.Metrological reliability virtual spectrum-analyserЕмилия Димитрова Николай Колев

BIBLIOGRAPHY

[1] Gindev E., Uvod v teoriyata i praktikata na nadezhdnostta, Sofiya, 2002
( [1] Гиндев Е., Увод в теорията и практиката на надеждността, София, 2002 )

[2] Petrov N., Eksploatatsionna nadezhdnost na riskovi tehnicheski sistemi, Yambol, 2002
( [2] Петров Н., Експлоатационна надеждност на рискови технически системи, Ямбол, 2002 )

[3] Andonov A., Komunikatsionni verigi i signali, Sofiya, 2015
( [3] Андонов А., Комуникационни вериги и сигнали, София, 2015 )

[4] Dimitrov V., Informatsionno-upravlyavashta sistema za kontrol na energiyniya protses v biznes-sgrada, Int. Conf. „AI-2017“, Sofia, Proceedings, pp. 109-112
( [4] Димитров В., Информационно-управляваща система за контрол на енергийния процес в бизнес-сграда, Int. Conf. „AI-2017“, Sofia, Proceedings, pp. 109-112 )

[5] Dimitrov V., P. Kostadinov, Software for Configuration and Setting of SCADA System for Energy Process Monitoring and Control in Business Center, Sc. Conf. “EF-2017”, Proceedings, pp. 333-338

[6] Petrov N., Neopredelenost i risk pri izmervane na obekti, Yambol, 2005
( [6] Петров Н., Неопределеност и риск при измерване на обекти, Ямбол, 2005 )

[7] Petrov N., N.Kolev, Resursno izsledvane na elektronni komunikatsionni releta, ISSN1313-7050, 2009
( [7] Петров Н., Н.Колев, Ресурсно изследване на електронни комуникационни релета, ISSN1313-7050, 2009 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie