Научный доклад ID 1732 : 2018/3
АСПЕКТИ НА МИГРАЦИЯТА ОТ GSM-R КЪМ LTE-R

Ивайло Топалов, Ади Коруни

Понастоящем дефинираната от UIC радиочестотната лента използва при пълния си капацитет (19 честоти), а в някои специфични случаи липсва капацитет за ETCS ниво 2 при много интензивни условия на движение. За да се справи с тази ситуация, ETSI вече обмисля някои функции, за да увеличи производителността на спектъра, например ETCS през GPRS, за да се облекчат ограниченията на капацитета. Настоящите разпоредби на ЕС и националните разпоредби позволяват използването на технологията GSM-R в UIC обхвата. Следователно, за да се позволи използването на 4G или 5G технология, тази честотна лента трябва да бъде технологично неутрална

Този доклад разглежда някои аспекти на миграцията от GSM-R към технологията LTE-R, например предимствата, проблемите и др. Изследване на постиженията на различни водещи компании по въпроса дали е възможна оперативната съвместимост на GSM-R и LTE-R, възможния капацитет, надеждността на технологията и бъдещото развитие. Разглеждат се въпросите за оперативната съвместимост, изискващи крайно оборудване да поддържа всички честотни ленти, налични за железопътния транспорт в ЕС.

В резултат на това са направени заключения относно стратегията за миграция от GSM-R към LTE-R с няколко варианта за приемлив технологичен и икономически преход въз основа на изискванията за бъдещи железопътни приложения.


GSM-R LTE-R ETCSGSM-R LTE-R ETCSИвайло Топалов Ади Коруни

BIBLIOGRAPHY

[1] LTE for rail: Finding a successor to GSM-R, Critical Communications Today, 08/10/2016,

[2] D. G. Fisher, “ments on the GSM-R Network for ETCS Support”, Technical report, Banedanmark, 2,

[3] M. Sauter, “From GSM to LTE: an introduction to mobile networks and mobile broadband”, John Wiley & Sons, 2011,

[4] A. Diaz Zayas, C. A. Garcia Perez and P. M. Gomez, “Third-Generation Partnership Project Standards: For Delivery of Critical Communications for Railways”, IEEE Vehicular Technology Magazine, Vol. 9, Issue 2, pp. 58 - 68, June 2014,

[5] Huawei GSM-R Footprint, https://www.huawei.com/ucmf/groups/entpubli...

[6] Huawei LTE – R https://actfornet.com/HUAWEI_ELTE_DOCS/Huaw... LTE for Rail technical white paper.pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie