Научный доклад ID 1730 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВИДОВЕТЕ ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СХЕМИ, ЕКСПЛОАТИРАНИ В ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ СТАНЦИИ

Мартина Томчева

Известно е, че за работата на многоимпулсни схеми на изправяне е необходим източник с многофазна система от напрежения. В тези случаи е необходимо да се използват преобразуватели на броя на фазите от трифазна в многофазна система. Това се постига чрез специални многофазни трансформатори. Тези устройства са известни в практиката като трансформаторни преобразуватели на броя на фазите (ТПБФ). Познати са много схемни решения на ТПБФ, които предлагат различни възможности, затова основният въпрос е изборът на най-подходящата схема.

Най-съществените показатели, характеризиращи енергийната ефективност на ТПБФ са големината на постоянната мощност и загубите на електроенергия. Техническото развитие в тази област е доказало, че основните параметри на ТПБФ зависят, както от схемното решение, така и от броя на фазите на входа и изхода на трансформаторното устройство.

Научните изследвания и практиката са показали, че използваните днес в съвременните тягови подстанции (ТПС) дванадесетимпулсни изправителни схеми от последователен и паралелен тип значително подобряват формите на мрежовият ток и изправеното напрежение, както и технико-икономическите показатели на тяговата енергозахранваща система (ТЕС).

В доклада са разгледани и анализирани различни схемни решения на токоизправителни агрегати, експлоатирани в токоизправителните станции (ТИС) за постоянен ток. На тази база са дадени конкретни предложения за подобряване на енергийната ефективност на основните режими на работа на токоизправителните станции.


многоимпулсни схеми на изправяне транформаторни преобразуватели енергийна ефективност.multi-pulse straightening schemes transformer converters energy efficiency.Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Shturov N. I. Metody i sredstva ekonomii i povysheniya effektivnosti ispolzovaniya energii v sisteme gorodskogo elektricheskogo transporta. Disertatsiya, Novosibirskiy gosudarstvennyy tehnicheskiy universitet. 2003 g.
( [1] Щуров Н. И. Методы и средства экономии и повышения эффективности использования энергии в системе городского электрического транспорта. Дисертация, Новосибирский государственный технический университет. 2003 г. )

[2] Vorfolomeev G.N. Transformatornyy preobrazovatel chisla faz dlya pitaniya dvuhfaznyh potrebiteley energii. Promyshlennaya energetika. 1994. № 6.-S.22-23.
( [2] Ворфоломеев Г.Н. Трансформаторный преобразователь числа фаз для питания двухфазных потребителей энергии. Промышленная энергетика. 1994. № 6.-С.22-23. )

[3] Shturov N.I., Hramchenko V.A., Nikulin M.Yu. Ustroystvo nepreryvnogo kontrolya tokov utechki trolleybusa. Sovershenstvovanie tehnicheskih sredstv elektricheskogo transporta. - Novosibirsk: Izd-vo NGTU. 1999. - S.14-24.
( [3] Щуров Н.И., Храмченко В.А., Никулин М.Ю. Устройство непрерывного контроля токов утечки троллейбуса. Совершенствование технических средств электрического транспорта. - Новосибирск: Изд-во НГТУ. 1999. - С.14-24. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie