Научный доклад ID 1729 : 2018/3
ОТНОСТНО ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ПОЛЕТА ВЪРХУ ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ.

Василев Р. Н., Киров В. М., Гюров В. Н., Пройков М. А., Панчев Х. И.

В работата в предложен специфичен подход за тълкуване и оценка на Електромагнитната съвместимост (ЕМС) чрез разглеждане и обединяване на изкуствено създадените и природните електромагнитни смущения и възможностите за тяхното количествено остойностяване. Обект на изследване са електроснабдителните системи със своите характеристики и параметри и различни силови електрообзавеждания на ВН и СН. Застъпено е становището, че ЕМС трябва да се разглежда като комплексно понятие, свързано с идентифициране на източниците на смущения, техническите и методическите средства за изследването им, установяване на негативното им влияние и маркиране възможностите за минимизирането им. Това понятие трябва да отчита въздействието на електромагнитната среда върху биологичните и физиологичните функции на човешкия организъм, респективно върху здравето на човека, като се осъществява ограничаване и подтискане на влиянието му чрез инструментариума на синтезирани „научно-обосновани хигиенни норми за въздействие върху човека“. Комплексният много факторен подход се корени и в приобщаването на Показатели за качество на електрическа енергия към характеристиките на ЕМС, което се обосновава с еднородната им природа, а също така и включването на аварийните електрически режими, комутационните процеси и специфичните енергетични характеристики на заземителните инсталации към тази електротехническата общност. Влиянието на природните източници на електромагнитни смущения е оценено чрез въздействие на мълниите, статичното електричество, радиочестотните полета, електромагнитните излъчвания в мрежи НН, електромагнитните смущения от магнитното поле на Земята и др. За количествена оценка на параметрите на електромагнитните полета е приложим детерминиран формализован подход чрез логаритмични представения в относителни единици или непери.


електромагнитна съвместимост електроснабдителни системи(ЕСС); влияние на електромагнитните полетаelectromagnetic compatibility power supply systems influence of electromagnetic fieldsВасилев Р. Н. Киров В. М. Гюров В. Н. Пройков М. А. Панчев Х. И.

BIBLIOGRAPHY

[1] Aleksandrov A., Elektricheski aparati, TU-Sofiya, ISBN 945-438-236-4, Sofiya, 1999.
( [1] Александров А., Електрически апарати, ТУ-София, ISBN 945-438-236-4, София, 1999. )

[2] Lichev A., Elektricheski aparati i elektrotehnologiya,“Tehnika“,Sofiya. 1980.
( [2] Личев А., Електрически апарати и електротехнология,“Техника“,София. 1980. )

[3] Valchev M., Georgiev M., Todorova A., Dyustabanov G., Toshev P., Tehnika na visokite naprezheniya, DI „Tehnika“, Sofiya, 1980.
( [3] Вълчев М., Георгиев М., Тодорова А., Дюстабанов Г., Тошев П., Техника на високите напрежения, ДИ „Техника“, София, 1980. )

[4] Borovikov V.A., i dr. , Elektricheskie seti energeticheskih sistem, „Energiya“, L., 1977.
( [4] Боровиков В.А., и др. , Электрические сети энергетических систем, „Энергия“, Л., 1977. )

[5] Energetika za rubezhom, upravlenie energosistemami i svyaz, M., Energoatomizdat, 1986.
( [5] Энергетика за рубежом, управление энергосистемами и связь, М., Энергоатомиздат, 1986. )

[6] Burgsdorf V.V., Yakobs A.I., Zazemlyayushtie ustroystva elektroustanovak, M. Energoatomizdat, 1987.
( [6] Бургсдорф В.В., Якобс А.И., Заземляющие устройства электроустановак, М. Энергоатомиздат, 1987. )

[7] Dyakov A.F., i dr., Elektromagnitnaya sovmestimost v elektroenergetike i elektrotehnike, M., Mir „Energoatomizdat“ ISBN 5-283-02589-6, 2003.
( [7] Дяков А.Ф., и др., Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике, М., Мир „Энергоатомиздат“ ISBN 5-283-02589-6, 2003. )

[8] Karmashev V.S., Elektromagnitnaya sovmestimost tehnicheskih sredstv, Spravochnik, M., 2001
( [8] Кармашев В.С., Электромагнитная совместимость технических средств, Справочник, М., 2001 )

[9] Ovsyannikov A.G., Elektromagnitnaya sovmestimost v elektroenergetike, Novosibirsk, NGTU, 2002.
( [9] Овсянников А.Г., Электромагнитная совместимость в электроэнергетике, Новосибирск, НГТУ, 2002. )

[10] Brinmann K. EMV biologischer Systeme. Bd. 6 Untersuchgen der magnetischen Flussdichten in Wohnungen und Industrie und deren biologischen Bewertung – Berlin Offenbach, 1999.

[11] Morillon F., ResrosioN., CuinshonL., Adam Ph., Lisik H.: Calculation ot the electromagnetic field emitted by an EHV substation, CIGRE, 1994

[12] Armanini D., Conti R., Mantini A., Nicolini P.: Measurements of power-frequency magnetic fields around different industrial and household sources, CIGRE, 1990

[13] Wiggins C.M., Thomas D.E., Nickel F.S., Wright S.E. Transient Electromagnetic Interference in Substations, IEEE Winter Meeting New York, 1994.

[14] Cortina R., Porrino A., P.C.T. Van Der`Laar, A.P.J. Van Deursen. Analysis ot EMC problems on auxiliary equipment in electrical installations due to lighting and switching operations - CIGRE, 1992.

[15] Iliya Iliev – Kritichen analiz na problemite svarzani s vliyanie na vanshni konsumatori varhu kachestvoto na elektricheska energiya. str. 136 sbornik Energien forum NTSEB 27-30 yuni 2017g.
( [15] Илия Илиев – Критичен анализ на проблемите свързани с влияние на външни консуматори върху качеството на електрическа енергия. стр. 136 сборник Енергиен форум НТСЕБ 27-30 юни 2017г. )

[16] Iliya Iliev I.H., Proykov M.A., Kirov R.M. – Podobryavane na elektromagnitnata savmestimost v elektrosnabditelnite sistemi pri nadlazhna kompensatsiya na reaktivnite tovari.str. 156 sbornik Energien forum NTSEB 27-30 yuni 2017g.
( [16] Илия Илиев И.Х., Пройков М.А., Киров Р.М. – Подобряване на електромагнитната съвместимост в електроснабдителните системи при надлъжна компенсация на реактивните товари.стр. 156 сборник Енергиен форум НТСЕБ 27-30 юни 2017г. )

[17] Iliya Iliev I.H., Proykov M.A., Kirov R.M. – Izsledvane na elektromagnitnata savmestimost pri eksploatatsiya na prokatni stanove. str. 392 sbornik Energien forum NTSEB 27-30 yuni 2017g.
( [17] Илия Илиев И.Х., Пройков М.А., Киров Р.М. – Изследване на електромагнитната съвместимост при експлоатация на прокатни станове. стр. 392 сборник Енергиен форум НТСЕБ 27-30 юни 2017г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie