Научный доклад ID 1725 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА Ф. „ЕЛКАБЕЛ“ АД, ГР. БУРГАС

Пройков М. А., Георгиев Г. А., Панчев Х. И., Иванова Г. Х., Гюров В. Н.

Електроснабдителната система на обекта се състои от ГРП и 16 цехови П/ст. с инсталирана мощност над 7 MW, като основните потребители са АД с честотно управление, постоянно-токови двигатели, вентилатори, помпи и др. Проведено е изследване чрез обективни измервания върху енергетичните показатели и показателите на качество на електрическата енергия в продължение на две работни седмици при непрекъснат 24 часов режим на работа на фирмата. Резултатите от изследванията показват наличие на известни отклонения на някои показатели от нормативните. Това предоставя възможност за подобряване на експлоатационните режими и повишаване на електроенергийната ефективност на изследвания обект. Установено е претоварване на кондензаторните батерии по ток вследствие настъпването на напреженов резонанс. Определени са резонансните честоти при понижено и нормално натоварване на силови трансформатори (СТ). За предотвратяване на резонансни явления е необходимо да се въведе автоматично управление на мощността на кондензаторните батерии с помощта на регулатор, работещ по критерий „посока и големина на реактивната мощност“. Това създава възможност за увеличаване на броя на стъпките на компенсиращата мощност и осъществяване на по-фино регулиране. Освен това този подход позволява да се настройва времето на регулиране в зависимост от динамиката на товаровия график. Комутационните процеси се облекчават чрез използване на специализирани контактори за капацитивен товар, подтискащи ударните токове, с което съществено се подобрява надеждността на системата.


електроснабдителни системи експлоатация напреженов резонансpower supply systems operation voltage resonanceПройков М. А. Георгиев Г. А. Панчев Х. И. Иванова Г. Х. Гюров В. Н.

BIBLIOGRAPHY

[1] Kirov. R.V., Gyurov V.N., Elektrosnabdyavane – 2 chast. Rezhimi i optimizatsiya, ENA, 2015.
( [1] Киров. Р.В., Гюров В.Н., Електроснабдяване – 2 част. Режими и оптимизация, ЕНА, 2015. )

[2] Kuznetseov.V.,A.Grigoriev, V.Danimok, Snizhenie nesimetrii i nesinusoidalnosti naprezheniii v elektricheskih setyah, Kiev, Naukova Dumka 1992.
( [2] Кузнецеов.В.,А.Григориев, В.Данимок, Снижение несиметрии и несинусоидальности напрежениии в электрических сетях, Киев, Наукова Думка 1992. )

[3] Kirov R.M., Gyurov V.N., Stefanov S.S., Kompensatsiyata na reaktivnite tovari – efektiven sposob za ikonomiya na el. energiya. Energien forum Varna 2006 g., str. 262-265.
( [3] Киров Р.М., Гюров В.Н., Стефанов С.С., Компенсацията на реактивните товари – ефективен способ за икономия на ел. енергия. Енергиен форум Варна 2006 г., стр. 262-265. )

[4] Kirov R.M., Gyurov V.N.,Stefanov S.S., Izsledvane na vazmozhnostite za razpredelenie na kompensirashtite moshtnosti mezhdu strana NN i SN na promishleni obekti. Energien forum, Varna 2006 g., str. 266-269.
( [4] Киров Р.М., Гюров В.Н.,Стефанов С.С., Изследване на възможностите за разпределение на компенсиращите мощности между страна НН и СН на промишлени обекти. Енергиен форум, Варна 2006 г., стр. 266-269. )

[5] Iliya Iliev – Vavezhdane ba inteligentni izmervatelni sistemi v Balgariya – faktor za podobryavane kachestvoto na elektricheska energiya. Str. 222-228, sbornik Energien forum NTSEB 18-20 yuni 2014 g.
( [5] Илия Илиев – Въвеждане ба интелигентни измервателни системи в България – фактор за подобряване качеството на електрическа енергия. Стр. 222-228, сборник Енергиен форум НТСЕБ 18-20 юни 2014 г. )

[6] Iliya Iliev – Ikonomicheska tselesaobraznost ot vavezhdane na inteligentni izmervatelni sistemi v Balgariya kato faktor za podobryavane kachestvoto na elektricheska energiya. str.229-235, sbornik Energien forum NTSEB 18-20 yuni 2014g.
( [6] Илия Илиев – Икономическа целесъобразност от въвеждане на интелигентни измервателни системи в България като фактор за подобряване качеството на електрическа енергия. стр.229-235, сборник Енергиен форум НТСЕБ 18-20 юни 2014г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie