Научный доклад ID 1719 : 2018/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 40-00 С ЦЕЛ ПОНИЖАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОЖАР

Иван Петров

С нарастване на експлоатационният ресурс зачестиха условията за възникване на пожар в силовите и спомагателни съоръжения. Едни от причините са стареене на изолацията на силовите и спомагателни съоръжения. Изтеклият експлоатационен ресурс не позволява да се поддържа в изправно състояние пожароизвестителната система на локомотива. Ето защо на локомотив серия 44-108 бяха подменени термичните предпазители с термични датчици, а в доказаните при експлоатация зони с повишен риск от пожар, бяха монтирани допълнителни температурни датчици. Такива са в изправителните агрегати, шкафовете с акумулаторни батерии, а така също и в зоните на въздухопроводите на хоризонталните вентилатори.

Внедрената конвенционална пожароизвестителна система на локомотив серия 44-108 е 16-зонова с два релейни изхода. Тя работи паралелно на съществуващата пожароизвестителна локомотивна система. Нейното запаметяване на възникналите събития от пожари, бързодействия на сигнализация позволяват да намали времето за реакция. По този начин се понижава риска от пожар и при възникване се конкретизира мястото на пожара. Събраните статистически данни от централата за повишаване на температурните зони позволяват да се анализират и да се вземат мерки за предотвратяване възникването на пожар. Внедрената система позволява да се управляват и пожарогасители. Тя е достъпна и евтина за обслужване и поддръжка от локомотивният персонал. Последното е от особено значене, имайки в предвид изтеклият срок на експлоатация на локомотиви серия 40-00.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transport locomotives power engineering power supply etc.Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] NAREDBA № Iz-2377 ot 15.09.2011 g. za pravilata i normite za pozharna bezopasnost pri eksploatatsiya na obektite, Obn. - DV, br. 81 ot 18.10.2011 g., izm. i dop., br. 30 ot 26.03.2013 g.
( [1] НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. - ДВ, бр. 81 от 18.10.2011 г., изм. и доп., бр. 30 от 26.03.2013 г. )

[2] NAREDBA №2 ZA PROTIVOPOZhARNITE STROITELNO-TEHNIChESKI NORMI, Izdadena ot Ministerstvoto na vatreshnite raboti i Komiteta po teritorialno i selishtno ustroystvo, Obn. DV. br.58 ot 28 Yuli 1987g., izm. DV. br.33 ot 19 April 1994g., otm. DV. br.96 ot 4 Dekemvri 2009g. Otmenena s § 8 ot prehodnite i zaklyuchitelnite razporedbi na Naredba No Iz-1971 ot 29 oktomvri 2009 g. za stroitelno-tehnicheski pravila i normi za osiguryavane na bezopasnost pri pozhar , DV, br. 96 ot 4 dekemvri 2009 g.,v sila ot 05.06.2010 g.
( [2] НАРЕДБА №2 ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ, Издадена от Министерството на вътрешните работи и Комитета по териториално и селищно устройство, Обн. ДВ. бр.58 от 28 Юли 1987г., изм. ДВ. бр.33 от 19 Април 1994г., отм. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г. Отменена с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба No Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар , ДВ, бр. 96 от 4 декември 2009 г.,в сила от 05.06.2010 г. )

[3] Pavlov G., M. Tomcheva, I. Tarpov. Eksperimentalno izsledvane na energetichnite parametri na moderniziran tiristoren lokomotiv seriya 46-00. Mehanika, transport, komunikatsii, br. 1, 2014 g.
( [3] Павлов Г., М. Томчева, И. Търпов. Експериментално изследване на енергетичните параметри на модернизиран тиристорен локомотив серия 46-00. Механика, транспорт, комуникации, бр. 1, 2014 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie