Научный доклад ID 1716 : 2018/3
ОСОБЕНОСТИ В КОМПАНОВКАТА И ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕТО НА ХИБРИДНИ АВТОМОБИЛИ

Иван Миленов, Славчо Божков, Георги Тонков

Хибридният автомобил (ХА) използва енергия за своето движение, която се осигурява от ДВГ и акумулаторна батерия. Успоредно с това ХА, при определени режими, съхранява тази част от енергията, която се губи при конвенционалният автомобил, и може да я използва отново. В тази връзка компановката на ХА има съществено значение за неговата енергийна ефективност при различните режими на движение. Значително влияние върху компановката има електрозадвижването на ХА, което заедно с ДВГ осигурява неговата автономност. Понастоящем основните видове хибридни автомобили се подразделят на последователни хибриди, паралелни хибриди, смесени хибриди, плъг-ин хибриди, старт-стоп (мини) хибриди, независими хибриди. Различните видове ХА предполагат различна компановка и различно електрозадвижване. В съвременните ХА намират приложение електрозадвижвания с постояннотокови машини, електрозадвижвания със синхронни машини и електрозадвижвания с асинхронни машини. Видът на компановката и електрозадвижването на ХА определят неговите геометрични, конструктивни и експлоатационни параметри, като габарити, маса, брой места, полезен обем, разход на гориво, ниво на вредните емисии, пробег с електродвигател, пробег с ДВГ, комбиниран пробег, коефициент на полезно действие (КПД) и др. Тези параметри от своя страна определят приложението на ХА в конкретни условия на движение. Статията разглежда основни особености на компановката и електрозадвижването на хибридните автомобили и тенденциите в тяхното развитие.


електрозадвижване компановка хибридни автомобилиelectric propulsion layout hybrid electric vehiclesИван Миленов Славчо Божков Георги Тонков

BIBLIOGRAPHY

[1] Iqbal Husain. Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals 2nd ed. ISBN I9781439811788 (e-book), CRC Press Taylor & Francis Group, 2018

[2] J.F. Ronning and G.L. Grant, Global Hybrid Electric Vehicle Markets and Missions, Electric and Hybrid Electric Vehicles and Fuel Cell Technology, SAE Publication SP-1466, SAE International, Warrendale, PA, 1999.

[3] C.C. Chan and K.T. Chau, Modern Electric Vehicle Technology, Oxford University Press, Oxford, U.K., 2001

[4] R. Hodkinson and J. Fentos, Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design, SAE International, Warrendale, PA, 2001

[5] SAE, Strategies in Electric and Hybrid Vehicle Design, SAE Publication SP-1156, SAE International, Warrendale, PA, 1996

[6] A. Nagasaka et al., Development of Hybrid/Battery ECU for the Toyota Hybrid System, Technology for Electric and Hybrid Vehicles, SAE Publication SP-1331, SAE International, Warrendale, PA, 1998

[7] Slavcho Bozhkov, Penko Tsvetkov, Georgi Tonkov, Hibridni avtomobili i prilozhenieto im v gradski usloviya na dvizhenie, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Tehnika i stroitelni tehnologii v transporta – 2018”, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), VTU «Todor Kableshkov», Sofiya, 2018
( [7] Славчо Божков, Пенко Цветков, Георги Тонков, Хибридни автомобили и приложението им в градски условия на движение, Международна научна конференция “Техника и строителни технологии в транспорта – 2018”, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), ВТУ «Тодор Каблешков», София, 2018 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie