Научный доклад ID 1711 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГОРИТЕ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БИОЛОГИЧНО УЛАВЯНЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Валентина Христова, Антон Петров, Георги Димитров

Акцентира се върху влиянието на парниковите газове с антропогенен произход върху климата и начините за намаляването му. По-специално се разглежда въглероден диоксид, като газ с най-голямо радиационно въздействие и съответно последствията, които нанася над климатичната система са най-силни. Въглеродният диоксид е основният парников газ в атмосферата, концентрацията му е в пряка зависимост от човешката дейност като дългопериодичните изменения на слънчевата константа могат да бъдат разглеждани като напълно непредвидими. На базата на изследвания направени в България (горовладелска производителна кооперация “КАРЛЪК - СС”), се прави приблизителна оценка на възможностите на горите да усвояват и преработват дадено количество въглероден диоксид. Приблизителните оценки показват възможността на българските гори напълно да усвояват въглеродния диоксид емитиран от ТЕЦ. Лансирана е идеята, че системата с търговия на квоти на емисии парникови газове в еквиваленттон въглероден диоксид не е най-удачната за българските условия и се предлага да бъде заменена от друга, при която ТЕЦ-овете поемат грижата за залесяване и стопанисване на горски масиви. Работи се със стойности на преработка на въглероден диоксид за хектар и се изготвя заключение, относно усвоеното от българските гори количество въглероден диоксид.


СО2 горски масиви ТЕЦ парникови газове климатCarbon dioxide forests thermal power plant greenhouse gases climateВалентина Христова Антон Петров Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Climate Change 2013, The Physical Science Basis, IPCC, Cambridge University Press, 2013.

[2] Izmenenie klimata, 2001 g.: nauchnyye aspekty. Doklad rabochey gruppe I. WMO, UNEP, 2001.
( [2] Изменение климата, 2001 г.: научные аспекты. Доклад рабочей группе I. WMO, UNEP, 2001. )

[3] Izmenenie klimata, 2001 g.: obobshtennyy doklad. Prilozheniya. WMO, UNEP, 2001.
( [3] Изменение климата, 2001 г.: обобщенный доклад. Приложения. WMO, UNEP, 2001. )

[4] http://www.bamee.org/documents/protokol_ot_...

[5] Izmenenie klimata, 2001 g.: smyagchenie posledstviy. Doklad rabochey gruppe III. WMO, UNEP, 2001.
( [5] Изменение климата, 2001 г.: смягчение последствий. Доклад рабочей группе III. WMO, UNEP, 2001. )

[6] Todorov, T. P., Otsenka na kolichestvata usvoen SO2 ot gorskite ekosistemi na teritoriyata na gorovladelska proizvoditelna kooperatsiya “KARLAK-SS”. Himikotehnologichen i Metalorgichen Universitet Sofiya, 2011.
( [6] Тодоров, Т. П., Оценка на количествата усвоен СО2 от горските екосистеми на територията на горовладелска производителна кооперация “КАРЛЪК-СС”. Химикотехнологичен и Металоргичен Университет София, 2011. )

[7] Natsionalna strategiya za ustoychivo razvitie na gorskiya sektor v Balgariya 2006-2015, IAG, 2009.
( [7] Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006-2015, ИАГ, 2009. )

[8] http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/doklad...

[9] Brown, S., Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: A Primer, FAO 134, 1997.

[10] Warreb, D. Devine, Paul W. Footen, Robert B. Harrison, Thomas, A. Terry, Constance, A. Harrington, Scott, M. Holub and Peter J. Gould, Estimating tree biomass, carbon, and nitrogen in two vegetation control treatments in an 11-year-old Douglas-fir plantation on highly productive site, USDA, March 2013, 38 p.

[11] P e t e r, M c K e n d r y, Energy production from biomass (part 1): overview of biomass, Bioresource Technology 83, 2002, pp 37-46.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie