Научный доклад ID 1709 : 2018/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИКРОПРОЦЕСОРНИ РЕЛЕЙНИ СИСТЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Любомир Секулов, Явор Исаев, Георги Павлов

Развитието на електрическия транспорт през последните години е изключително динамично и важно за Европа и целият свят. Очевидно възможностите за развитие на електрическата тяга са огромни и хармонизират с насоката на процесите в енергетиките на всички държави. Те са тясно обвързани с последните Европейски директиви за постигане на висока енергийна ефективност, екология и развитие на градската инфраструктура. В тази връзка електрическият транспорт е изключително важен за всички европейски градове, характеризиращи се с голяма плътност на населението. Към него се поставят много високи изисквания за надеждност и енергийна ефективност, зависещи от различни фактори, които трябва да бъдат използвани комплексно.

В доклада са представени основните резултати от проектирането и изработването на електронни релета за постоянен ток с микропроцесорно управление за приложение в управляващите и спомагателни вериги на конкретни ЕТС експлоатирани в столичния наземен електрически транспорт. На тази база е проектиран стенд за изследване, изпитване и настройка на електромеханични и електронни релета, с цел обучение на студентите от всички специалности, поддържани от катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ към ВТУ „Тодор Каблешков“.


електромеханични и електронни релета микропроцесорно управление електрически транспортни средства градски наземен електрически транспорт.electromechanical and electronic relays microprocessor control electric transport vehicles public electric roadЛюбомир Секулов Явор Исаев Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Vichev S. T., K. S. Moskov. Eksperimentalno opredelyane na vhodni velichini za releyni zashtiti pri zemni saedineniya. EE, 2005 g.
( [1] Вичев С. Т., К. С. Москов. Експериментално определяне на входни величини за релейни защити при земни съединения. ЕЕ, 2005 г. )

[2] Vichev S. “Tsifrovi releyni zashtiti”, Zapiski, 2008 g.
( [2] Вичев С. “Цифрови релейни защити”, Записки, 2008 г. )

[3] Dimitrov V., E. Dimitrova, Opredelyane kachestvoto na regulirane pri sistemi za avtomatichno upravlenie – laboratoren stend, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet - 2013, ISSN 1311-3321, tom 52, seriya 3.2, str. 153-158
( [3] Димитров В., Е. Димитрова, Определяне качеството на регулиране при системи за автоматично управление – лабораторен стенд, Научни трудове на Русенския университет - 2013, ISSN 1311-3321, том 52, серия 3.2, стр. 153-158 )

[4] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014
( [4] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция “КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie