Научный доклад ID 1707 : 2018/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА МИКРОПРОЦЕСОРНИ СИСТЕМИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Любомир Секулов

Столичният електротранспорт (СЕТ) играе основна роля в икономическия и социален живот на почти двумилионната ни столица, поради това той трябва да функционира надеждно и ефективно. Всяко възникване на повреди и аварии в системите му води до влошаване на качеството на живота на столичани.

Електрическите транспортни средства (ЕТС) са основно звено от структурата на наземния градски електрически транспорт. Те представляват сложни технически съоръжения, работещи при изключително тежки експлоатационни и климатични условия и в почти непрекъснат режим на работа. Това до голяма степен обяснява все по-високите изисквания, които се поставят и ще се поставят към градските транспортни системи, за опазването на околната среда и намаляването на сумарните разходи за транспорт – критерии, които в най-голяма степен успешно може да защитава електрическият транспорт.

Приоритетно използваната система в тяговите задвижвания за градски транспорт (над 60%) е импулсното регулиране на напрежението на постояннотоковите двигатели (ПТД). Тук именно се получава и най-голям качествен скок в КПД от прилагане на тиристорите (транзисторите) в пуско-регулиращите устройства.

В доклада са представени основните резултати от проведените експериментални пътни изпитания на линия на модернизирания тролейбус, по конкретна методика, в реална пътна среда.


градски наземен електрически транспорт електрически транспортни средства тролейбус микропроцесорно управлениеpublic electric road transport electric transport vehicles trolleybus microprocessor controlЛюбомир Секулов

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Balgaranov L. Elektricheski transport. Sofiya, 2009 g.
( [2] Българанов Л. Електрически транспорт. София, 2009 г. )

[3] http://www.elektrotransportsf.com Stolichen elektrotransport EAD .,
( [3] http://www.elektrotransportsf.com Столичен електротранспорт ЕАД ., )

[4] Milenov I., V. Dimitrov, R. Baev, V. Stankov, Modulno zadvizhvane za elektromobil, VII nauchna konferentsiya „EF 2015”, Balgariya, Sozopol, 19 - 21 Septemvri, 2015, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 66, kn. 1, 2016, str. 321-328
( [4] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция „ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328 )

[5] Bogdan N. V. “Trolleybus. Teoriya, konstruirovanie, raschet” Mn.: Uradzhay, 1999.
( [5] Богдан Н. В. “Троллейбус. Теория, конструирование, расчет” Мн.: Ураджай, 1999. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie